วิธีการใช้ฟังก์ชันการค้นหาข้อมูลที่ไม่ได้เรียงลำดับใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 181212 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ใน Microsoft Excel ฟังก์ชันแผ่นงานการค้นหามีรูปแบบ vector และฟอร์มอาร์เรย์มี รูปแบบ vector ของการค้นหาปรากฏใน แถวหนึ่ง หรือ คอลัมน์หนึ่งช่วง (เรียกว่าแบบ vector) สำหรับค่า และส่งกลับค่าจากตำแหน่งเดียวกันในช่วงหนึ่งแถว หรือ คอลัมน์หนึ่งสอง รูปแบบอื่น ๆ ของการค้นหา (แบบฟอร์มอาร์เรย์) ปรากฏในคอลัมน์หรือแถวแรกโดยอัตโนมัติ

การค้นหาต้องการให้คอลัมน์แรกของการ vector (หรือคอลัมน์แรก หรือแถวสำหรับฟอร์มอาร์เรย์) จะเรียงลำดับในใบสั่งการมาก ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายถึงสูตรต่าง ๆ ที่คุณสามารถใช้เพื่อส่งกลับข้อมูลเดียวกันที่ถูกส่งกลับ โดยการค้นหาโดยไม่ต้องการที่จะใช้เรียงลำดับคอลัมน์แรกของตาราง

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ชุดของฟังก์ชัน INDEX และ MATCH ชุดของฟังก์ชัน OFFSET และ MATCH, HLOOKUP หรือ VLOOKUP ให้เป็นการค้นหาฟังก์ชันเดียวกัน ไม่มีตัวเลือกเหล่านี้จำเป็นต้องมีว่า ตารางค้นหาจะใช้เรียงลำดับ ไม่เหมือนกับฟังก์ชันการค้นหา

ใช้ INDEX และ MATCH

สูตรต่อไปนี้ส่งกลับข้อมูลเดียวกันที่การค้นหาที่ส่งกลับโดยไม่ต้องขอคอลัมน์แรกของตารางจะใช้เรียงลำดับ:
  =INDEX(Table_Array,MATCH(Lookup_Value,Lookup_Array,0),Col_Index_Num)
				
โดย::
  Table_Array  = The entire lookup table.

  Lookup_Value  = The value to be found in the first column of
          "table_array".

  Lookup_Array  = The range of cells containing possible
          lookup values.

  Col_Index_Num = The column number in "table_array" for which
          the matching value should be returned.
				
ถ้าไม่มีเซลล์ใน Lookup_Array ตรง Lookup_Value สูตรนี้จะส่งกลับ# n/a

ใช้ OFFSET และ MATCH

คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน OFFSET ถ้าคุณไม่แน่ใจของอยู่ทั้งหมด "table_array" ได้เนื่องจากใช้ฟังก์ชัน MATCH เพื่อค้นหาตำแหน่งของ "lookup_value" ใน "lookup_array" ในฟังก์ชันต่อไปนี้ อาร์กิวเมนต์ "offset_col" ใช้เซลล์ซ้ายของตารางที่เป็น "top_cell" และส่งกลับค่าคุณต้องการตามที่กำหนดโดย MATCH (ตรงข้ามแถว) และคอลัมน์ตรงข้าม:
  =OFFSET("top_cell",MATCH("lookup_value","lookup_array",0),"offset_col")
				

ตัวอย่าง:

  A1: Name    B1: Dept    C1: Age
  A2: Henry    B2: 501     C2: 28
  A3: Stan    B3: 201     C3: 19
  A4: Mary    B4: 101     C4: 22
  A5: Larry    B5: 301     C5: 29
				
เนื่องจากช่วง "ชื่อ" จะเรียงลำดับ ไม่ใช้การค้นหาเพื่อค้นหาอายุของ Mary กลับ 28 อายุของ Henry เมื่อต้องการค้นหาอายุของ Mary ใช้ต่อไปนี้:
  =OFFSET(A1,MATCH("Mary",A2:A5,0),2)
				
หรือ
  =LOOKUP("Mary", A2:A5, C2:C5)
				
ทั้งสองฟังก์ชันส่งคืน 22

HLOOKUP และ VLOOKUP

ถ้าคุณกำลังค้นหาตรงกันทุกประการใน Microsoft Excel คอลัมน์แรกของตารางการค้นหาไม่จำเป็นต้องมีการเรียงลำดับในการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP และ HLOOKUP เมื่อต้องการค้นหาตรงกันทุกประการ ระบุอาร์กิวเมนต์ที่สี่ VLOOKUP หรือ HLOOKUP เป็น FALSE ถ้าคุณไม่ใช้อาร์กิวเมนต์ที่สี่ หรือระบุอาร์กิวเมนต์ที่เป็น TRUE คุณต้องเรียงลำดับคอลัมน์แรกของตาราง ฟังก์ชัน OFFSET ที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ยังทำงานใน Microsoft Excel แต่ไม่จำเป็น

หมายเหตุ:ใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP และ HLOOKUP แทนของรูปแบบของแถวลำดับของการค้นหาได้เนื่องจาก VLOOKUP และ HLOOKUP ไม่จำเป็นต้องค้นหาตารางจะใช้เรียงลำดับถ้าอาร์กิวเมนต์ range_lookup เป็น FALSE

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP เพื่อค้นหาตรงกันทุกประการใน Microsoft Excel คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
181213วิธีการใช้ VLOOKUP หรือ HLOOKUP เพื่อค้นหาตรงกันทุกประการ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 181212 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Keywords: 
kbformula kbfunctions kbprogramming kbhowto kbmt KB181212 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:181212

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com