Bruke VLOOKUP eller HLOOKUP til å finne et nøyaktig samsvar

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 181213 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Funksjonene VLOOKUP og HLOOKUP inneholder et argument kalt range_lookup, som du kan bruke til å finne et nøyaktig samsvar for oppslagsverdien, uten at du trenger å sortere oppslagstabellen.

Obs!  Det er ikke nødvendig å sortere oppslagstabellen hvis du bruker argumentet range_lookup på riktig måte.

Mer informasjon

Syntaksen til disse funksjonene er definert på følgende måte.

VLOOKUP-funksjonen

<![CDATA[
  =VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,range_lookup)
				]]>
der:
  Argument   Definisjon av argument
  ---------------------------------------------------------------------

  lookup_value Verdien som finnes i den første kolonnen i matrisen.

  table_array Tabellen med informasjon der det slås opp i dataene.

  col_index  Kolonnenummeret i table_array som den
        samsvarende verdien skal returneres for.

  range_lookup Det er en logisk verdi som angir om
        du vil finne nøyaktig samsvar eller omtrentlig samsvar.
        Hvis TRUE eller utelatt, returneres det et omtrentlig samsvar. Med
        andre ord, hvis det ikke blir funnet et nøyaktig samsvar, returneres den
        nest største verdien som er mindre enn
        lookup_value. Hvis FALSE, finner VLOOKUP et nøyaktig samsvar. Hvis det
        ikke blir funnet et nøyaktig samsvar, returneres feilverdien #I/T.
				
Obs!&#160; Hvis range_lookup er TRUE eller utelatt (for et omtrentlig samsvar), må verdiene i den første kolonnen i table_array sorteres i stigende rekkefølge. Hvis range_lookup er FALSE (for et nøyaktig samsvar), er det ikke nødvendig å sortere table_array.

Eksempel som bruker FALSE som range_lookup-argumentet

Følgende liste inneholder diverse frukttyper og deres respektive farger. Legg merke til at den første kolonnen ikke er sortert:
  A1: Frukt   B1: Farge 
  A2: Kiwi   B2: Grønn 
  A3: Banan   B3: Gul 
  A4: Drue  B4: Lilla 
  A5: Eple   B5: Rød  
				
Følgende formel finner fargen (Rød) som tilsvarer til frukten Eple. Du kan skrive inn formelen i en hvilken som helst celle i regnearket:
<![CDATA[
=VLOOKUP("Eple",A2:B5,2,FALSE)
				]]>
Legg merke til at hvis du endrer range_lookup-argumentet til TRUE, returneres feilen #I/T fordi den første kolonnen ikke er sortert.

HLOOKUP-funksjonen

<![CDATA[
=HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)
				]]>
der:
  Argument   Definisjon av argument
  ---------------------------------------------------------------------

  lookup_value Verdien som finnes i den første kolonnen i matrisen.

  table_array Tabellen med informasjon der det slås opp i dataene.

  row_index  Radnummeret i table_array som den
        samsvarende verdien skal returneres for.

  range_lookup Det er en logisk verdi som angir om
        du vil finne nøyaktig samsvar eller omtrentlig samsvar.
        Hvis TRUE eller utelatt, returneres det et omtrentlig samsvar. Med
        andre ord, hvis det ikke blir funnet et nøyaktig samsvar, returneres den
        nest største verdien som er mindre enn
        lookup_value. Hvis FALSE, finner VLOOKUP et nøyaktig samsvar.
        Hvis det ikke blir funnet et nøyaktig samsvar, returneres
        feilverdien #I/T.
				
Obs!&#160; Hvis range_lookup er TRUE eller utelatt (for et omtrentlig samsvar), må verdiene i den første raden i table_array sorteres i stigende rekkefølge. Hvis range_lookup er FALSE (for et nøyaktig samsvar), er det ikke nødvendig å sortere table_array.

Eksempel som bruker FALSE som range_lookup-argumentet

Følgende liste inneholder diverse frukttyper og deres respektive farger. Legg merke til at den første kolonnen ikke er sortert:
  A1: Frukt   B1: Farge
  A2: Kiwi   B2: Grønn
  A3: Banan   B3: Gul
  A4: Drue  B4: Lilla
  A5: Eple   B5: Rød
				
Følgende formel finner Farge-kolonnen, og returnerer det tredje elementet (-1) for overskriften Gul. Du kan skrive inn formelen i en hvilken som helst celle i regnearket:
<![CDATA[
=HLOOKUP("Farge",A1:B5,3,FALSE)
				]]>
Legg merke til at hvis du endrer range_lookup-argumentet til TRUE, returneres feilen #I/T fordi den første kolonnen ikke er sortert.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker LOOKUP-funksjoner i Microsoft Excel, kan du klikke artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
181212 XL: Utføre et oppslag med usorterte data i Excel
214264 XL: Utføre et oppslag som skiller mellom store og små bokstaver
214069 XL: Returnere det første eller siste samsvaret i en matrise
181201 XL: HLOOKUP, VLOOKUP, LOOKUP returnerer uriktige verdier
213476 XL: Uventede resultater med en blanding av tekst og tall i oppslagstabellen
280094 XL: Eksempel på brukerdefinert funksjon for å skjule formelfeil
Hvis du vil ha mer informasjon om HLOOKUP-funksjonen, klikker du Hjelp for Microsoft ExcelHjelp-menyen, skriver inn HLOOKUP-regnearkfunksjon i Office-hjelperen eller svarveiviseren, og klikker deretter Søk for å vise emnet.
Hvis du vil ha mer informasjon om VLOOKUP-funksjonen, klikker du Hjelp for Microsoft ExcelHjelp-menyen, skriver inn VLOOKUP-regnearkfunksjon i Office-hjelperen eller svarveiviseren, og klikker deretter Søk for å vise emnet.
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.

Egenskaper

Artikkel-ID: 181213 - Forrige gjennomgang: 8. januar 2014 - Gjennomgang: 1.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 97 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
Nøkkelord: 
kbhowto KB181213

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com