ลบค่าวันและเวลาที่แสดงเป็นเครื่องหมายปอนด์ (#) ใน Excel

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 182247 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Excel 98 ของบทความนี้ ดู192291.
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับ Microsoft Excel 97 และรุ่นก่อนหน้า โปรดดูที่112361.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ใน Excel 2000 และรุ่นใหม่ กว่า เมื่อผลลัพธ์ของสูตรทำให้เป็นค่าลบ และข้อมูลนี้ถูกจัดรูปแบบการแสดงค่าของเวลาหรือค่าวัน เซลล์จะแสดงเครื่องหมายปอนด์ ในตัวอย่างต่อไปนี้:
  ########
				
หมายเหตุ:: นี้ยังเกิดเมื่อคุณพิมพ์เป็นค่าลบเซลล์ตรงกัน

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • Microsoft Excel มีการตั้งค่าเพื่อใช้ระบบวัน 1900

  -และ-

 • ค่าในเซลล์เป็นตัวเลขที่เป็นค่าลบ (น้อยกว่าศูนย์)

  -และ-

 • เซลล์ถูกจัดรูปแบบเป็นวันหรือเวลา

การแก้ไข

แสดงหมายเลขได้อย่างถูกต้อง เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • เปลี่ยนระบบวันที่ระบบวัน 1904

  หรือ
 • ใช้ฟังก์ชันแผ่นงานของข้อความเพื่อเปลี่ยนการแสดงผล

ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงกับระบบของวัน 1904

ใน Microsoft Office Excel 2003 และ ใน Microsoft Excel รุ่นก่อนหน้า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เปิด หรือสลับไปยัง สมุดงาน
 2. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกแล้ว คลิกการการคำนวณแท็บ
 3. คลิกเพื่อเลือกนั้นระบบวัน 1904กล่องกาเครื่องหมาย
 4. คลิกตกลง.
ใน Microsoft Office Excel 2007 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้::
 1. คลิกการMicrosoft Office ปุ่มแล้ว คลิกตัวเลือกของ Excel.
 2. คลิกการขั้นสูงประเภท:
 3. ภายใต้เมื่อทำการคำนวณสมุดงานนี้คลิกเพื่อเลือกนั้นใช้ระบบวัน 1904กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกตกลง.

การใช้ฟังก์ชันข้อความ

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันข้อความเพื่อเปลี่ยนการแสดงผลของตัวเลขที่เป็นค่าลบ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังลบ A2 จาก A1 และคุณต้องการให้ผลลัพธ์ที่แสดงเป็นรูปแบบเวลา คุณสามารถใช้สูตรคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
=TEXT(ABS(A1-A2),"-h:mm:ss")
ซึ่ง A1 มีค่าน้อยกว่า A2

สูตรข้างต้นจะแสดงค่าเป็นข้อความ คุณอาจต้องการจัดรูปแบบการจัดตำแหน่งเซลล์ไปยังด้านขวา justified

คำเตือน: ไม่มีวิธีแก้ปัญหาในการยอมรับได้ถ้าคุณต้องใช้ผลลัพธ์ในการคำนวณอื่น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 182247 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2007
Keywords: 
kbprb kbmt KB182247 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:182247

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com