วิธีการเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอเข้าสู่ระบบใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 185348 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนโปรแกรมรักษาหน้าจอเข้าสู่ระบบโดยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเริ่ม Windows การการเริ่มต้นการเข้าสู่ระบบกล่องโต้ตอบพร้อมท์ให้คุณสามารถกด CTRL + ALT + DEL เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยค่าเริ่มต้น ถ้าคุณไม่กดแป้นสำหรับ 15 นาที โปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ Windows (Logon.scr) เริ่มขึ้น

เปลี่ยน 'โปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ'

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regedt32คลิกตกลง.
 2. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  Panel\Desktop HKEY_USERS\.DEFAULT\Control
 3. ในการรายละเอียดบานหน้าต่าง คลิกสองครั้งscrnsave.exeสินค้าค่าสายอักขระ
 4. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์พาธและชื่อของโปรแกรมรักษาหน้าจอที่ และคลิกตกลง.

  สิ่งสำคัญตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ระบุเส้นทางไปที่โปรแกรมรักษาหน้าจอได้อย่างถูกต้อง หากโปรแกรมรักษาหน้าจอตั้งอยู่ที่ %SystemRoot%\System32 เส้นทางที่ชัดเจนอาจไม่จำเป็น
คุณได้เปลี่ยนแปลงตัวรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบในขณะนี้

เปลี่ยน 'ช่วงหมดเวลาของโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ'

คุณยังสามารถเปลี่ยนระยะเวลาที่ผ่านไปก่อนโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบเริ่มการทำงาน ค่าเริ่มต้นคือ 900 วินาที (15 นาที)

เมื่อต้องการเปลี่ยนช่วงระยะเวลาก่อนที่โปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบจะเริ่มทำงาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regedt32แล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  Panel\Desktop HKEY_USERS\.DEFAULT\Control
 3. ในการรายละเอียดบานหน้าต่าง คลิกสองครั้งScreenSaveTimeOutสินค้าค่าสายอักขระ
 4. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์จำนวนวินาทีที่ และคลิกตกลง.
คุณได้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ผ่านไปก่อนที่เริ่มโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบในขณะนี้

ปิดการใช้ตัวรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ

เมื่อต้องการปิดการใช้งานโปรแกรมรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regedt32แล้ว คลิกตกลง.
 2. ค้นหารีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  Panel\Desktop HKEY_USERS\.DEFAULT\Control
 3. ในการรายละเอียดบานหน้าต่าง คลิกสองครั้งScreenSaveActiveสินค้าค่าสายอักขระ
 4. ในการข้อมูลค่า:กล่อง แทนหมายเลข 1 ที่ มีหมายเลข 0 แล้วคลิกตกลง.
คุณได้ปิดใช้ตัวรักษาหน้าจอการเข้าสู่ระบบในขณะนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 185348 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbui kbmt KB185348 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:185348

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com