วิธีการเพิ่มเครื่องพิมพ์ โดยไม่มีการโต้ตอบผู้ใช้ใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 189105 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่314486.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

windows 2000 และ Windows Server 2003 ให้ความสามารถในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ที่ใช้บรรทัดคำสั่ง ซึ่งมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณเพิ่ม หรือเอาเครื่องพิมพ์ออกจากกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้สคริปต์การเข้าสู่ระบบหรือเหตุการณ์ที่กำหนดเวลาไว้

แม้ว่า Microsoft Windows NT 4.0 ศูนย์ Administration Kit (ZAK) ประกอบด้วยเครื่องมือเช่น Con2prt.exe, Con2prt.exe เครื่องมือแสดงความสามารถในการเพิ่ม หรือลบเครือข่ายเครื่องพิมพ์เท่านั้น นอกจากนี้คุณสามารถปรับเปลี่ยน และลบเครื่องพิมพ์ท้องถิ่นที่ใช้ Windows 2000 ผลลัพธ์เป็นผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมลักษณะด้านทั้งหมดของเว็บไซต์ของผู้ใช้สามารถพิมพ์ได้ โดยมีผู้ใช้ที่เรียกใช้ชุดงานแฟ้มหรือการเข้าสู่ระบบสคริปต์

หมายเหตุ:: การใช้คำสั่งนี้ในสคริปต์การเข้าสู่ระบบหรือแฟ้มชุดงานที่เปิดใช้ไคลเอนต์จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่รัน Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 เนื่องจากสคริปต์การเข้าสู่ระบบรันบนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows NT 4.0 การไคลเอ็นต์ ไม่สามารถประมวลผลคำสั่ง

นอกจากนี้ คำสั่งเหล่านี้สามารถถูกเรียกใช้ จากเวิร์กสเตชันของผู้ดูแล หรือออก จากเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้เครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งกหมุดกับคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์โดยไม่ต้องไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องที่แท้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงรายการใช้โดยทั่วไปมากที่สุดสำหรับคำสั่ง

หมายเหตุ:: คำสั่งนี้ทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 กับ Windows 2000, Windows Server 2003 หรือเซิร์ฟเวอร์ Windows NT 4.0 หรือเวิร์กสเตชันเท่านั้น

ตัวอย่างนี้เพิ่มโปรแกรมควบคุมเครื่องพิมพ์ที่ Agfa และสร้างเครื่องพิมพ์แบบลอจิคัลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์

หมายเหตุ:: บรรทัดทั้งสามารถวางลงในแฟ้มแบทช์ หรือพิมพ์หลังจากที่อื่นที่พร้อมรับคำสั่ง สองบรรทัดเหล่านี้ถูกห่อสำหรับ readability
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\server /m "AccuSet AGFA v52.3 "/h" Intel "/v" Windows 2000" /f %windir%\inf\ntprint.inf

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "เครื่องพิมพ์การทดสอบ"/c\\SERVER /f "% windir%\inf\ntprint.inf" /r" lpt1: " /m "AccuSet AGFA v52.3"
ตัวอย่างนี้ลบเครื่องพิมพ์มี AGFA บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์:
/n /dl printui.dll,PrintUIEntry rundll32 /c\\SERVER "เครื่องพิมพ์การทดสอบ"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสวิตช์ที่พร้อมใช้งาน พิมพ์/?หลังจากคำสั่ง

นอกจากนี้ หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์:
printui.dll,PrintUIEntry rundll32 /
คำสั่งก่อนหน้านี้แสดงรายการทั้งหมดของสวิตช์การใช้งานกับตัวอย่างที่หลากหลายสำหรับการใช้วิธีการนี้

นอกจากนี้ หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง พิมพ์
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "พิมพ์" หรือไม่
คำสั่งก่อนหน้านี้แสดงวิธีใช้เพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ ตัวอย่างต่อไปนี้สลับโปรแกรมควบคุมสำหรับพิมพ์ปัจจุบันไปยังโปรแกรมที่ระบุใหม่ควบคุมเครื่องพิมพ์(ติดตั้งไว้แล้วบนเซิร์ฟเวอร์):
/n\\SERVER\PRINTERSHARENAME /Xs printui.dll,PrintUIEntry rundll32 DriverName "PS3 C752 Lexmark"


หมายเหตุ:: ไวยากรณ์การต่อไปนี้คือ ตัวอย่างที่ทำงานอย่างถูกต้องตราบเท่าที่มีสร้างพอร์ต TCP/IP ของมาตรฐาน
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "NORTH สหรัฐอเมริกา-SRTEST-TEST24-BOGUS" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m /Z "HP Laserjet 4000 ชุด PCL"
ถ้าไม่สร้างใช้พอร์ต TCP/IP มาตรฐาน กล่องโต้ตอบข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจจะพบ:
ผู้ใช้เครื่องพิมพ์อินเทอร์เฟซ
คำสั่ง rundll เครื่องพิมพ์ล้มเหลว
คำสั่ง: /if /b "NORTH สหรัฐอเมริกา-SRTEST-TEST24-BOGUS" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98 "/m"ชุด 4000 Laserjet HP PCL" /Z
คุณได้อย่างใดอย่างหนึ่งป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ที่ไม่ถูกต้อง หรือเครื่องพิมพ์ที่ระบุไม่ได้ถูกเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ คลิกวิธีใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 189105 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbproductlink kbhowto kbprint kbmt KB189105 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:189105

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com