Microsoft นโยบายเกี่ยวกับการสูญหาย หรือลืมรหัสผ่าน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 189126 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้เพิ่มการป้องกันด้วยรหัสผ่านไปยังโปรแกรมและแฟ้มเพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตของข้อมูลสำคัญ ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของ Microsoft คุณสามารถใช้รหัสผ่านเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับการเปิดแฟ้มหรือโปรแกรม

เมื่อผู้ใช้พยายามที่จะทำการดำเนินการเช่นการเปิดแฟ้มหรือโปรแกรม ผู้ใช้จะได้รับการพร้อมท์สำหรับรหัสผ่าน ถ้าผู้ใช้ที่ไม่พิมพ์รหัสผ่านที่ถูกต้อง ผู้ใช้ไม่สามารถทำการดำเนินการ

บทความนี้อธิบายถึงนโยบายของ Microsoft เกี่ยวกับการขาดหายไป รหัสผ่านที่สูญหาย ลืม หรือไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ บทความนี้อธิบายข้อมูลหรือทรัพยากรสำหรับข้อความต่อไปนี้:
 • รหัสผ่านบัญชี windows Live
 • แผ่นดิสก์การรีเซ็ตรหัสผ่านของระบบปฏิบัติการ windows
 • เครื่องมือของรหัสผ่านของบริษัทอื่น
 • พนักงานและรหัสผ่าน
 • รายละเอียดการรับประกันซอฟต์แวร์
วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft ไม่สามารถช่วยคุณในการดึงข้อมูลรหัสผ่านที่สูญหาย หรือลืมสำหรับแฟ้มและลักษณะการทำงานในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft

นอกจากนี้ โปรดทราบนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับปัญหาการเข้ารหัสลับข้อมูลต่อไปนี้:
 • วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft จะไม่ให้การช่วยเหลือใด ๆ เพื่อหลีกการเข้ารหัสลับที่เปิดใช้งาน โดย Microsoft หรือเครื่องมืออื่น
 • วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft จะไม่ให้ความช่วยเหลือในการถอดรหัสข้อมูลใด ๆ
 • วิศวกรฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft จะไม่แนะนำ หรือแนะนำเครื่องมือ circumvention เข้ารหัสลับหรือถอดรหัสลับของบริษัทอื่นใด ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสผ่านบัญชี windows Live

ถ้าคุณลืมรหัสผ่านบัญชี Windows Live คุณต้องรีเซ็ตรหัสผ่านก่อนที่คุณสามารถเข้าสู่ระบบไปยัง Windows Live อีกครั้ง คุณสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ โดยการส่งข้อความอีเมรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยตัวคุณเอง หรือ โดยการนำเสนอข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และการตอบรับคำถามลับของคุณ

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ โดยการร้องขอข้อความอีเมรีเซ็ตรหัสผ่าน ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. หน้าใด ๆ เข้าสู่ระบบ ของ Windows Live เว็บไซต์ หรือบริการ Windows Live คลิกอารหัสผ่านของคุณหรือไม่.
 2. ในการwindows Live IDกล่อง พิมพ์รหัสของคุณ Windows Live
 3. ในการอักขระกล่อง พิมพ์อักขระที่คุณเห็นในการรูปภาพกล่อง แล้วคลิกดำเนินการต่อ.
 4. คลิกส่งการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่คำแนะนำที่ฉันอีเมล.
 5. คลิกที่อยู่อีเมล์ที่คุณต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านอีเมลที่ถูกส่ง คลิกดำเนินการต่อแล้ว คลิกตกลง.
 6. ทำตามคำแนะนำในข้อความอีเมรีเซ็ตรหัสผ่านที่คุณได้รับการรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณ
การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ โดยการนำเสนอข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและคำตอบสำหรับคำถามลับของคุณ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. หน้าใด ๆ เข้าสู่ระบบ ของ Windows Live เว็บไซต์ หรือบริการ Windows Live คลิกอารหัสผ่านของคุณหรือไม่.
 2. ในการwindows Live IDกล่อง พิมพ์รหัสของคุณ Windows Live
 3. ในการอักขระกล่อง พิมพ์อักขระที่คุณเห็นในการรูปภาพกล่อง แล้วคลิกดำเนินการต่อ.
 4. คลิกใช้สถานที่เก็บข้อมูลและคำตอบลับของฉันเพื่อตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของฉัน.
 5. ในการคำถามพื้นที่ พิมพ์คำตอบสำหรับคำถามในนั้นสำหรับคำตอบที่ลับกล่อง

  หมายเหตุ:เลือกตัวเลือกต่อไปนี้หากคุณได้รับการพร้อมท์:
  • ประเทศหรือภูมิภาค
  • State:
  • รหัสไปรษณีย์/รหัสไปรษณีย์()
 6. คลิกดำเนินการต่อพิมพ์รหัสผ่านใหม่ ยืนยันรหัสผ่านใหม่ และคลิกดำเนินการต่อ.
 7. ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์สำหรับอยู่อีเมสำรอง พิมพ์อยู่อีเมล์ที่อื่น และคลิกดำเนินการต่อ. หรือ คลิกข้ามการข้ามขั้นตอนนี้
 8. ในการคุณได้เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณหน้า คลิกเครื่องหมายใน Windows Live.

แผ่นดิสก์การรีเซ็ตรหัสผ่านของระบบปฏิบัติการ windows

คุณสามารถสร้างดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณในกรณีที่ลืมรหัสผ่านของคุณในอนาคต ต่อไปนี้คือ บางสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อคุณสร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่:
 • ต้องสร้างดิสก์การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ก่อนที่มีลืมรหัสผ่าน
 • คุณไม่สามารถใช้ดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านสำหรับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
 • ของบริษัทอื่นสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้ดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่าน Therefore, it is important to store the password reset disk in a safe location.
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
894900Forgotten your Windows XP Home password? - Part 1: Introduction
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
894901Forgotten your Windows XP Home password? - Part 2: Using a password reset disk
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
894902Forgotten your Windows XP Home password? - Part 3: Setting a new password as an administrator
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
321305How to log on to Windows XP if you forget your password or if your password expires
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
155609Cannot remove a forgotten Internet Explorer ratings password
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
930381How to create and use a password reset disk in Windows Vista

Third-party password tools

Some third-party companies claim to be able to circumvent passwords that have been applied to files and features that Microsoft programs use. For legal reasons, we cannot recommend or endorse any one of these companies. If you want help to break or to reset a password, you can locate and contact a third-party company for this help. You use such third-party products and services at your own risk.

Employees and passwords

You may experience the following problems when an employee leaves your company:
 • One of your employees left your company. The employee had used files that were protected with passwords when the employee was employed in your company. You do not know the passwords for the files.
 • Before a disgruntled employee leaves your company, the employee applied passwords to some of your files. Now, you cannot open the files, and the employee cannot reveal or refuses to reveal the passwords to you.
Microsoft support engineers cannot help you break the passwords that have been applied to the files. To prevent these problems, use the following methods:
 • When employees leave your company, make sure that they either remove all the passwords from their files or give you a complete list of all passwords. Make sure that you maintain correct contact information about the employees who leave so that you can contact them if a password does not work.
 • เพื่อช่วยป้องกันแฟ้มของคุณจากโปรแกรมประยุกต์ของรหัสผ่าน deliberate ที่เป็นอันตราย ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเก็บสำเนาสำรองของแฟ้มทั้งหมด ทำสำเนาสำรองของแฟ้มที่สำคัญอย่างยิ่งทุกวัน สำรองแฟ้มอื่น ๆ ตามที่จำเป็น
 • ถ้าคุณเก็บแฟ้มของคุณบน Microsoft ที่ทำงานระบบ คุณสามารถ suspend ของพนักงานในการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณทำเช่นนี้ คุณทำให้พนักงานจากการเปลี่ยนแปลงที่แฟ้ม คุณยังสามารถป้องกันผู้ใช้จากการเข้าถึงแฟ้มที่พวกเขาไม่จำเป็นต้อง

รายละเอียดการรับประกันซอฟต์แวร์

ลูกค้าการรับประกันซอฟต์แวร์ที่ซื้อการวินิจฉัย Microsoft และการกู้คืน Toolset ที่พร้อมใช้งานกับชุด Optimization เดสก์ท็อปที่ Microsoft สำหรับการรับประกันซอฟต์แวร์ อาจจะมีให้ในการแก้ไขการหยุดพัก หรือ advisory สนับสนุนตราบเท่าที่จะไม่เปิดใช้งานไม่ต้องเปลืองแรงใด ๆ เพื่อหลีกการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ลูกค้าการรับประกันซอฟต์แวร์ที่ไม่ซื้อการวินิจฉัย Microsoft และการกู้คืน Toolset อาจถูกนำไปยังชุด Optimization เดสก์ท็อปที่ Microsoft สำหรับการรับประกันซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุด Optimization เดสก์ท็อปของ Microsoft สำหรับการรับประกันซอฟต์แวร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/enterprise/benefits/tools.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดสก์ท็อป optimized แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/enterprise/default.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 189126 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Customer Service and Support Information
Keywords: 
kmcustomerservice kbhowto kbexpertiseinter kbpasswords kbinfo kbmt KB189126 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:189126

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com