DirectX: Popis nástroje pro diagnostiku rozhraní DirectX

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 190900 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Pokud tento článek nepopisuje požadovaný problém s hardwarem, přejděte na následující web společnosti Microsoft, kde jsou k dispozici další články týkající se hardwaru:
http://support.microsoft.com/default.aspx/w98?sid=460
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX (Dxdiag.exe) dodávaný s uvedeným rozhraním.

Další informace

Nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX je určen k odstraňování problémů s rozhraním DirectX.

Výchozí instalační složku nástroje Dxdiag.exe najdete v systému Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP v následujícím adresáři:
C:\Windows\System32
Chcete-li spustit nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX, klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte text dxdiag do pole Otevřít a pak klikněte na tlačítko OK.

Následující seznam obsahuje popis jednotlivých karet v dialogovém okně Nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX.

Systém

Karta Systém obsahuje systémové informace o počítači a určuje verzi rozhraní DirectX, která je v něm nainstalována.

Soubory rozhraní DirectX

Na kartě Soubory rozhraní DirectX je uveden název a číslo verze každého souboru rozhraní DirectX nainstalovaného v počítači a názvy a čísla verze mnoha společných souborů využívaných hrami, které se spouštějí v rozhraní DirectX.

Jestliže nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX zjistí potíže se souborem rozhraní DirectX, zobrazí se v poli Poznámky zpráva s upozorněním.

Zobrazení N

(Hodnota N představuje číslo fyzického zobrazovacího zařízení.)

Karta Zobrazení obsahuje aktuální nastavení zobrazení a umožňuje zakázat akceleraci rozhraní DirectDraw nebo Direct3D a textur portu AGP. Na této kartě zároveň můžete testovat rozhraní DirectDraw a Direct3D. Úspěšné provedení uvedených testů znamená, že soubory runtime rozhraní DirectX Graphics jsou nainstalovány správně a fungují bez problémů. Nejedná se o komplexní test grafického hardwaru počítače.

Na kartě Zobrazení je zároveň uvedena dostupná paměť zařízení. Na základě toho, zda je položka Certifikováno WHQL nastavena na hodnotu Ano nebo Ne můžete určit, zda grafický ovladač úspěšně prošel testovacím režimem laboratoří WHQL (Windows Hardware Quality Labs) společnosti Microsoft.

Poznámka: Nástroj Dxdiag.exe do údajů nezahrnuje paměť, která je využívána v době jeho spuštění. Z tohoto důvodu je běžné, že je uvedeno méně paměti, než grafická karta ve skutečnosti poskytuje.

Pokud nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX zjistí potíže s nastavením zobrazení, zobrazí se v poli Poznámky zpráva s upozorněním.

Zvuk

Karta Zvuk obsahuje aktuální nastavení zvuku a umožňuje testování rozhraní DirectSound. Na kartě Zvuk lze zjistit, zda je zvukový ovladač podepsaný, což znamená, že úspěšně prošel testovacím režimem laboratoří WHQL (Windows Hardware Quality Labs) společnosti Microsoft.

Jezdec Úroveň hardwarové akcelerace zvuku slouží k opravě poruch zvuku způsobených některými zvukovými ovladači. Nejvhodnější způsob řešení potíží se zvukem rozhraní DirectSound je postupné snižování akcelerace o jeden stupeň a opakované testování příslušné aplikace. Po snížení úrovně hardwarové akcelerace zvuku z výchozí hodnoty Úplná akcelerace pravděpodobně přestanou fungovat složité techniky zpracování zvuku, jako je například prostorový zvuk 3D.

Jestliže nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX zjistí potíže s nastavením zvuku, zobrazí se v poli Poznámky zpráva s upozorněním.

Hudba

Karta Hudba obsahuje aktuální nastavení MIDI a umožňuje testování součásti DirectMusic rozhraní DirectX.

Pokud nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX zjistí potíže s rozhraním DirectMusic, zobrazí se v poli Poznámky zpráva s upozorněním.

Poznámka: Rozhraní DirectMusic představuje novou součást rozhraní DirectX 6.1.

Vstup

Na kartě Vstup jsou uvedena vstupní zařízení připojená k počítači a nainstalované vstupní ovladače.

Jestliže nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX zjistí potíže se vstupním zařízením nebo ovladačem vstupního zařízení, zobrazí se v poli Poznámky zpráva s upozorněním.

Síť

Karta Síť obsahuje seznam registrovaných zprostředkovatelů služeb rozhraní DirectPlay. Jedná se o metody připojení, prostřednictvím kterých pracuje rozhraní DirectPlay. Potíže s registrem lze v tomto případě obvykle vyřešit přeinstalací rozhraní DirectX.

Ve skupinovém rámečku Registrované aplikace DirectPlay, umožňující přímý vstup je uveden seznam všech aplikací, u kterých bylo rozraním DirectX zjištěno, že budou využívat rozhraní DirectPlay pro komunikaci v síti. Chybu registru lze v tomto případě obvykle vyřešit odebráním a přeinstalací příslušné aplikace.

Test rozhraní DirectPlay otevře okno konverzace pro rozhraní DirectPlay se zadaným nastavením. Systémy, které zde nemohou vytvořit vzájemnou konverzaci, nebudou s vysokou pravděpodobností moci vytvořit síťové připojení při hrách.

Pokud nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX zjistí potíže se zprostředkovatelem služeb rozhraní DirectPlay nebo s aplikací DirectPlay, zobrazí se v poli Poznámky zpráva s upozorněním.

Další nápověda

Jestliže problém s rozhraním DirectX nelze vyřešit pomocí předchozích karet pro odstraňování potíží, můžete pokračovat na kartě Další nápověda.

Následující seznam obsahuje popis funkcí každého tlačítka karty Další nápověda:
 • Poradce při potížích
  Tlačítkem Poradce při potížích spustíte Poradce při potížích pro rozhraní DirectX.
 • Zvuk
  Tlačítkem Zvuk spustíte Poradce při potížích se zvukem.
 • MSInfo
  Stisknutím tlačítka MSInfo spustíte nástroj Msinfo32.exe, který shromažďuje systémové informace o počítači. Soubor vytvořený nástrojem Msinfo32.exe lze odeslat oddělení odborné pomoci společnosti Microsoft, čímž usnadníte vyřešení trvalých problémů.
 • Přepsat
  Pomocí tlačítka Přepsat změníte obnovovací frekvenci rozhraní DirectDraw.
Poznámka: Společnost Microsoft nedoporučuje provádět změnu obnovovací frekvence rozhraní DirectDraw jako obvyklý krok řešení potíží.
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Vlastnosti

ID článku: 190900 - Poslední aktualizace: 8. ledna 2014 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows Millennium Edition
Klíčová slova: 
kbtshoot kbdisplay kbsound kbnetwork kbinfo kbui KB190900

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com