ID článku: 191660
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Příznaky

Při pokusu o spuštění některé z her uvedených v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt zaznamenáte některý z následujících příznaků:
 • Možnost 3D Acceleration je nedostupná.
 • Zobrazí se chybová zpráva typu Grafická karta nesplňuje požadavky hry.
 • Zobrazí se chybová zpráva typu Grafická karta nemá možnost 3D Acceleration.
 • Nástroj DirectX Diagnostic Tool (Dxdiag.exe) zobrazuje pole Celková paměť jako prázdné nebo s hodnotou Není k dispozici.
 • Nástroj DirectX Diagnostic Tool (Dxdiag.exe) zobrazuje možnost DirectDraw nebo Direct3D jako nedostupnou.

Příčina

K těmto potížím může dojít z libovolného z následujících důvodů:
 • Počítač nesplňuje minimální 3D hardwarové požadavky pro spuštění dané hry.
 • Grafická karta nemá pro spuštění dané hry k dispozici dostatek grafické paměti.
 • Akcelerace DirectDraw je zakázána.
 • Používáte zastaralé ovladače pro grafickou kartu.
 • Nejnovější verze rozhraní DirectX není nainstalována nebo je poškozena.
 • Jeden nebo více programů spuštěných na pozadí ovlivňují danou hru.

Řešení

K vyřešení tohoto problému použijte následující metody v pořadí, v jakém jsou zde uvedeny.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. V takovém případě vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.

Metoda 1: Konfigurace hardwarové akcelerace a použití nastavení Úplná

Proveďte následující kroky:
 1. Otevřete okno Vlastnosti zobrazení. Postupujte podle následujících kroků odpovídajících příslušné verzi systému Windows.
  • Windows 7 nebo Windows Vista

   Klikněte na nabídku Start
   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   tlačítko Start
   , do pole Zahájit hledání zadejte řetězec zobrazení a potom v seznamu Programy klikněte na položku Vlastnosti zobrazení.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů
   Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
  • Systém Windows XP a dřívější verze

   Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz desk.cpl a klikněte na tlačítko OK.
 2. Klikněte na kartu Nastavení a poté na tlačítko Upřesnit.
 3. Na kartě Výkon nebo na kartě Poradce při potížích přesuňte jezdec Hardwarová akcelerace úplně doprava (poloha Úplná).
 4. Klikněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Zavřít.
 5. Zobrazí-li se výzva k restartování počítače, klikněte na tlačítko Ano.
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
2780547

Pokud počítač splňuje minimální požadavky na systém, použijte k řešení potíží následující metody.

Metoda 2: Povolení možnosti DirectDraw nebo Direct3D

Chcete-li povolit možnost DirectDraw nebo Direct3D, postupujte podle kroků odpovídajících příslušné verzi systému Windows:
 1. Spusťte nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX (Dxdiag.exe). Postupujte takto:
  • Windows 7 nebo Windows Vista

   Klikněte na tlačítko Start
   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Tlačítko Start
   , do pole Zahájit hledání zadejte dxdiag a stiskněte klávesu ENTER.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů
   Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
  • Systém Windows XP a dřívější verze

   Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz dxdiag a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Na kartě Zobrazení ověřte, zda je v části Funkce rozhraní DirectX vybrána položka Akcelerace rozhraní DirectDraw a Akcelerace rozhraní Direct3D.

  Pokud je v libovolném z těchto řádků uveden stav Zakázáno, klikněte pro daný řádek na tlačítko Povolit.
 3. Je-li v počítači nainstalováno několik grafických karet, zopakujte krok 2 pro každou kartu Zobrazení v nástroji pro diagnostiku rozhraní DirectX.
Přehrajte si kliknutím na tlačítko Přehrát následující vysílanou ukázku postupu při spuštění nástroje pro diagnostiku rozhraní DirectX.
Jestliže potíže přetrvávají, přejděte k další metodě.

Metoda 3: Stažení a instalace nejnovější verze nástroje DirectX End-User Runtime Web Installer

Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=cs&FamilyID=2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3
Poznámka: V průběhu instalace se může zobrazit následující chybová zpráva:
Software, který instalujete, neprošel testem pro získání loga systému Windows a nebyla tak ověřena kompatibilita s touto verzí systému Windows. (Zde se dozvíte, proč je tento test důležitý.)
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
822798 Nelze nainstalovat některé aktualizace nebo programy
Jestliže potíže přetrvávají, přejděte k další metodě.

Metoda 4: Aktualizace ovladače grafické karty

Pokud si chcete ověřit, zda jsou k dispozici aktualizace ovladačů, navštivte následující web služby Microsoft Windows Update:
http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/vistadefault.aspx?ln=cs-cz
Další informace o možnostech kontaktování dodavatelů hardwaru a softwaru naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://support.microsoft.com/gp/vendors
Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Jestliže potíže přetrvávají, přejděte k další metodě.

Metoda 5: Restartování počítače pomocí čistého spuštění

Při spuštění systému Microsoft Windows se obvykle automaticky spustí několik programů, které pracují na pozadí a mohou nepříznivě ovlivňovat hru. Může se jednat o antivirové programy a systémové nástroje. Při čistém spuštění nedojde k automatickému spuštění těchto programů.

Další informace o tom, jak restartovat počítač s využitím čistého spuštění, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
Další informace a pokyny pro jiné operační systémy naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
331796 Provedení čistého spuštění s cílem určit, zda programy na pozadí narušují hry nebo program
Jestliže potíže přetrvávají, přejděte k další metodě.

Metoda 6: Zákaz vzdáleného sdílení plochy programu NetMeeting a následné ukončení programu NetMeeting

Program Microsoft Windows NetMeeting zablokuje rozhraní Direct3D, je-li povolena funkce Vzdálené sdílení plochy. Chcete-li zakázat funkci Vzdálené sdílení plochy programu NetMeeting, postupujte následujícím způsobem:
 1. Spusťte program NetMeeting.
 2. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Vzdálené sdílení plochy.
 3. Kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit v tomto počítači vzdálené sdílení plochy.
 4. Klikněte na tlačítko OK.
 5. Ukončete program NetMeeting.
Jestliže potíže přetrvávají, přejděte k další metodě.

Metoda 7: Zákaz funkce Povolit kombinování zápisu v systému Windows XP

Chcete-li zakázat funkci Povolit kombinování zápisu, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely a potom dvakrát klikněte na panel Zobrazení.
 2. Na kartě Nastavení klikněte na tlačítko Upřesnit a potom na kartu Poradce při potížích.
 3. Kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit kombinování zápisu.
 4. Klikněte na tlačítko OK a ještě jednou na tlačítko OK.
 5. Pokud potíže nejsou vyřešeny, zopakujte kroky 1 až 4 s tím rozdílem, že v kroku 4 kliknutím zaškrtnete políčko Povolit kombinování zápisu.
Spusťte příslušnou hru. Jestliže potíže přetrvávají, přejděte k další metodě.

Metoda 8: Vytvoření nového uživatelského účtu v systému Windows XP

Chcete-li v počítači se systémem Windows XP vytvořit uživatelský účet, postupujte takto:
 1. Spusťte nástroj Správa počítače. Postupujte podle následujících kroků odpovídajících příslušné verzi systému Windows:
  • Windows 7 nebo Windows Vista
   Klikněte na tlačítko Start
   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Tlačítko Start
   , do pole Zahájit hledání zadejte compmgmt.msc a stiskněte klávesu ENTER.

   Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů
   Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
  • Systém Windows XP a dřívější verze

   Chcete-li spustit nástroj Správa počítače v systému Windows XP, klikněte na tlačítko Start, klikněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz compmgmt.msc a pak klikněte na tlačítko OK.
 2. Rozbalte položku Místní uživatelé a skupiny, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Uživatelé a pak klikněte na příkaz Nový uživatel.
 3. Do pole Uživatelské jméno zadejte uživatelské_jméno.
 4. Do pole Heslo a Potvrdit heslo zadejte uživatelské_heslo a pak klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Důležité: V heslech se rozlišují malá a velká písmena. Například hesla MojeHeslo a mojeheslo budou považována za různá.
 5. Dvakrát klikněte na nově vytvořený účet, klikněte na kartu Je členem, kliknutím na tlačítko Přidat přidejte uživatele do odpovídající skupiny a pak klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Některé hry vyžadují ke spuštění účet ve skupině Administrators.

Další informace

Pokud potřebujete další pomoc, naleznete další řešení na webu služeb podpory zákazníků společnosti Microsoft. Tento web poskytuje následující služby:
 • Komunita Microsoft (http://answers.microsoft.com/cs-cz/windows/default.aspx): Umožňuje komunikaci s partnery a odborníky MVP společnosti Microsoft.
 • Centra řešení (http://support.microsoft.com/gp/hublist/cs#tab0): Slouží k zobrazení nejčastějších dotazů k jednotlivým produktům a problémů řešených službami podpory.
 • Znalostní báze Knowledge Base s možností prohledávání (http://support.microsoft.com/search/?adv=1?ln=cs): Slouží k hledání v informacích o technické podpoře a nástrojích samoobslužné podpory pro produkty společnosti Microsoft.
 • Další možnosti podpory (http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=csshome): Tento web umožňuje klást dotazy související s podporou, obrátit se na služby podpory zákazníků společnosti Microsoft nebo zaslat svůj názor.

Vlastnosti

ID článku: 191660 - Poslední aktualizace: 2. listopadu 2012 - Revize: 6.0
Klíčová slova: 
kbhowto kbarttypeshowme kbdisplay kbenv kberrmsg kbinterop kbprb KB191660

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com