Task Manager meniu ir skirtukai yra nematomi

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 193050 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymiai

Kada galite paleisti u?duo?i? tvarkytuv?, meniu juostoje ir skirtukai gali nesimatyti.

Prie?astis

Taip gali atsitikti jei Task Manager veikia ma?a p?dsak? re?imu.

Kai dukart spustelite tu??ia erdv? kra?tin?je aplink skirtukus, Task Manager pereina ? ?? re?im?.

Sprendimas

Nor?dami perjungti Task Manager savo ?prast? vaizdo re?im?, dukart spustel?kite vir?uje sienos lango.

Problemos sprendimas

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Paleisti.
  2. Tipo taskmgr.exe.
  3. Laikykite nuspaud? CTRL + ALT + SHIFT, vienu metu, ir laikykite juos nuspaud? paspauskite ENTER.

Daugiau informacijos

Kai Task Manager veikia ma?a p?dsak? re?imu, galite keisti dyd? ? lange.

Savyb?s

Straipsnio ID: 193050 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Rakta?od?iai: 
kbprb kbmt KB193050 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 193050

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com