วิธีการที่ทำให้เว็บเพจพร้อมใช้งานสำหรับการเรียกดูขณะออฟไลน์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 196646 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการทำให้เว็บเพจที่มีอยู่สำหรับการเรียกดูขณะออฟไลน์ใช้ Internet Explorer 5 เมื่อคุณทำให้เว็บเพจที่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ คุณสามารถอ่านเนื้อหานั้นได้เมื่อคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

หัวข้อต่อไปนี้จะกล่าวถึงในบทความนี้:
 • ทำให้เว็บเพจที่มีอยู่สำหรับการเรียกดูขณะออฟไลน์
 • การปิดใช้งานการเรียกดูขณะออฟไลน์สำหรับเว็บเพจ
 • การตั้งค่าการเรียกดูขณะออฟไลน์ที่กำหนดเอง
 • ตัวเลือกการดูแบบออฟไลน์
 • การดูเว็บเพจได้โดยไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
หมายเหตุ:: บางเว็บไซต์ใช้ส่วนหัว HTTP หรือแท็ก META ภายในเอกสาร Hypertext Markup Language (HTML) หรือ Active Server หน้า (ASP) เองเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาถูกจัดเก็บไว้ในแคช (แฟ้มอินเทอร์เน็ตชั่วคราว) ดิสก์ของคุณ ในกรณีนี้ทำให้พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์และการซิงโครไนส์ตัวเลือกอาจปรากฏขึ้นในการ ทำงาน แต่เนื้อหาเว็บไซต์ไม่ได้เก็บอยู่ในแคชดิสก์ของคุณ ด้วยเหตุ ไซต์ไม่พร้อมใช้งานสำหรับการเรียกดูขณะออฟไลน์ ตัวอย่างเช่น หลังจากคุณคลิกการทำให้พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์ตัวเลือก และจากนั้น ให้ตรงกันที่อินบ็อกซ์ Hotmail ของคุณ คุณไม่สามารถดูอินบ็อกซ์ Hotmail ของคุณแบบออฟไลน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทำให้เว็บเพจที่มีอยู่สำหรับการเรียกดูขณะออฟไลน์

เมื่อต้องการเพิ่มเว็บเพจคุณกำลังดูรายการโปรดของคุณ และจากนั้น ให้พร้อมสำหรับการเรียกดูขณะออฟไลน์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Internet Explorer:
 1. บนเมนูรายการโปรด คลิก'รายการโปรดเพิ่มไปยัง'
 2. คลิกใช้ทำงานแบบออฟไลน์กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือก และจากนั้น คลิกตกลง
เมื่อต้องการทำให้หน้าเว็บชื่นชอบที่ที่มีอยู่พร้อมสำหรับการเรียกดูขณะออฟไลน์ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Internet Explorer:

 1. บนเมนูรายการโปรด คลิกจัดระเบียบรายการโปรด
 2. คลิกหน้าเว็บที่คุณต้องการทำให้พร้อมใช้งานขณะออฟไลน์
 3. คลิกใช้ทำงานแบบออฟไลน์กล่องกาเครื่องหมายเพื่อเลือก และจากนั้น คลิกปิด

ปิดใช้งานการเรียกดูขณะออฟไลน์สำหรับเว็บเพจ

เมื่อต้องการปิดใช้งานการเรียกดูขณะออฟไลน์สำหรับเว็บเพจ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Internet Explorer:
 1. บนเมนูรายการโปรด คลิกจัดระเบียบรายการโปรด
 2. คลิกเว็บเพจแบบออฟไลน์คุณต้องการปิดใช้งาน คลิกสร้างการใช้งานแบบออฟไลน์ในกล่องกาเครื่องหมาย เพื่อล้างมัน แล้ว คลิกปิด

การตั้งค่าการแสดงแบบออฟไลน์ที่กำหนดเอง

สำหรับการสร้างการออฟไลน์เว็บเพจ:

คุณสามารถกำหนดตัวเลือกสำหรับเพจที่มี Web แบบออฟไลน์ หลังจากที่คุณทำให้เว็บเพจที่พร้อมใช้งานสำหรับการเรียกดูขณะออฟไลน์ คลิกกำหนดเองในกล่องโต้ตอบเพิ่มรายการโปรดการตั้งค่าการกำหนดเอง

สำหรับข้อที่มีอยู่แบบออฟไลน์เว็บเพจ:
 1. ใน Internet Explorer คลิกจัดระเบียบรายการโปรดบนเมนูรายการโปรด
 2. คลิกเว็บเพจแบบออฟไลน์คุณต้องการแก้ไข และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 3. ระบุการตั้งค่าที่คุณต้อง และจากนั้น คลิกตกลง

ตัวเลือกการดูแบบออฟไลน์

สำหรับการสร้างการออฟไลน์เว็บเพจ:

เมื่อคุณทำให้เว็บเพจใหม่พร้อมสำหรับการเรียกดูขณะออฟไลน์ คลิกกำหนดเองในกล่องโต้ตอบเพิ่มรายการโปรดเพื่อเริ่มตัวช่วยสร้างรายการโปรดแบบออฟไลน์ สามารถใช้ตัวออฟไลน์รายการโปรดช่วยในการกำหนดค่าการตั้งค่าต่อไปนี้:

 • คุณสามารถสร้างหน้าอื่น ๆ ของเว็บที่ถูกลิงค์ไปยังเว็บเพเลือกที่พร้อมใช้งานแบบออฟไลน์ ถ้าคุณมีเนื้อที่ฮาร์ดดิสก์จำกัด หรือคุณต้องการลดเวลาการซิงโครไนส์ คลิกที่หมายเลข
 • คุณสามารถกำหนดตารางเวลาการซิงโครไนส์เว็บเพจที่ใช้หนึ่งในอ็อพชันต่อไปนี้:

  • ตัวเลือก "เท่านั้นเมื่อฉันเลือกจากเมนู'เครื่องมือ'การซิงโครไนส์" ช่วยให้คุณไปยังเว็บเพจของคุณทำให้ตรงกันด้วยตนเอง
  • ตัวเลือก "ฉันต้องการสร้างการจัดกำหนดการใหม่" ช่วยให้คุณสามารถระบุเวลาให้ตรงกันขึ้นอยู่กับการกำหนดลักษณะของคุณ คุณสามารถกำหนดการชื่อเฉพาะเพื่อให้คุณสามารถระบุได้โดยง่ายดังกล่าว
  • ตัวเลือกการใช้ตารางเวลาที่มีอยู่ที่นี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกค่าเริ่มต้นในแต่ละวัน สัปดาห์ หรือ monthly เวลาที่กำหนดเวลา คุณยังสามารถเลือกจากตารางเวลาที่กำหนดเองที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้
  • ตัวเลือก "ทำไซต์นี้ต้องการรหัสผ่านหรือไม่" ช่วยให้คุณสามารถระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับเว็บเพแบบออฟไลน์ถ้าจำเป็น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้โดยอัตโนมัติให้เมื่อ Internet Explorer ซิงโครไนซ์เว็บเพจ
For an Existing Offline Web Page: To customize an existing offline Web page, click Organize Favorites on the Favorites menu, click the offline Web page you want to modify, and then click Properties. You can specify the following settings:

 • Schedule tab:

  • The "Only when I choose Synchronize from the Tools menu" option enables you to manually synchronize your Web pages.
  • The "Using the following schedule(s)" option enables you to specify a default schedule.
   The Add button enables you to specify a synchronization time and give the schedule a unique name.
  • The Remove button enables you to remove any schedule.
  • The Edit button enables you to customize the following settings:

   • Synchronization Items tab: You can specify the network connection to use for the selected schedule. You can also select which offline Web pages to synchronize with this schedule. Internet Explorer can also automatically connect to your Internet Service Provider (ISP) to synchronize your Web pages.
   • Schedule tab: You can modify the time settings for the selected schedule and choose advanced schedule options such as start date, end date, and how often the task can be repeated. Multiple schedules can be configured, schedule, and removed.
   • Settings tab: You can specify what to do with a task once it is completed, whether or not the computer has to be idle when the task is started, and power management settings.
  For more information about scheduled tasks, click Start, click Help, click the Index tab, typescheduled tasks, and then double-click the "Overview" topic.
 • Download tab:

  • The "Download pages <nn> links deep from this page" setting enables you to specify how many links deep Internet Explorer should download Web pages for offline use. You can choose to follow links outside of the page's Web site and limit the amount of hard disk space allocated to the Web page. You can also specify what type of content to download or omit from your Web pages by clicking the Advanced button. </nn>
  • The "When this page changes, send e-mail to" check box enables e-mail to be sent to you when the content of the offline Web page changes.
  • If the site requires a user name and password, you can click the Logon button to specify your user name and password.

Viewing Web pages Without Being Connected to the Internet

To view your offline Web pages, follow these steps:

 1. Before you disconnect from the Internet, click Synchronize on the Tools menu.
 2. When you want to work offline, click Work Offline on the File menu to add a check mark.
 3. In your favorites list, click the offline Web page you want to view.
หมายเหตุ:: When you choose to work offline, Internet Explorer always starts in Offline mode until you click Work Offline on the File menu to clear the check mark.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
234067HOWTO: Prevent Caching in Internet Explorer

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 196646 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB196646 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:196646

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com