Word สำหรับเอกสาร Mac หยุดตอบสนองเมื่อคุณพยายามเปิดเอกสาร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2027101
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเปิด Microsoft Word สำหรับเอกสาร Mac, Word สำหรับ Mac ไม่ตอบสนอง นอกจากนี้ คุณอาจต้องใช้คำสั่งบังคับให้ออกจากการออกจากโปรแกรม

การแก้ไข

ขั้นตอน 1: ยกเลิกเลือกโฟลเดอร์ที่กู้คืนอัตโนมัติ

ลองยกเลิกเลือกโฟลเดอร์ที่กู้คืนอัตโนมัติ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

  1. บนเมนูไปคลิกหน้าแรก
  2. เปิดเอกสาร
  3. เปิดข้อมูลผู้ใช้ของ Microsoft
  4. เปิดโฟลเดอร์ที่กู้คืนอัตโนมัติของ Office

    หมายเหตุ คุณไม่ต้องลบแฟ้มในโฟลเดอร์นี้ คุณสามารถคัดลอก หรือย้ายแฟ้มเหล่านี้ไปยังเดสก์ท็อป
  5. ทดสอบโปรแกรมประยุกต์

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอน 2: ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด

ดาวน์โหลด และติดตั้งล่าสุด Word เด ขึ้นอยู่กับรุ่นของโปรแกรม เมื่อต้องดูรุ่นของการติดตั้ง Word เริ่มต้น Word และจากนั้น คลิกเกี่ยวกับ Wordบนเมนูวิธีใช้

เมื่อต้องดาวน์โหลดการปรับปรุงล่าสุด ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

323601วิธีการขอรับ Office สำหรับ Mac การปรับปรุงซอฟต์แวร์

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอน 3: ตรวจสอบชื่อของเอกสาร

ถ้าชื่อของเอกสารที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ เช่นอักขระเปอร์เซ็นต์ แฟ้มไม่เปิดเมื่อคุณคลิกสองครั้งที่ชื่อ คุณสามารถลองแก้ไขปัญหานี้ได้ ด้วยการเปลี่ยนชื่อแฟ้ม โดยไม่มีสัญลักษณ์

ถ้าปัญหาแฟ้มถูกดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ เว็บเบราว์เซอร์อาจเพิ่มสัญลักษณ์ให้กับชื่อแฟ้ม ถ้าเป็นกรณีนี้ พยายามที่จะใช้เบราว์เซอร์ที่แตกต่างกันเพื่อเข้าถึงอีเมลของคุณ และดาวน์โหลดแฟ้มอีกครั้ง

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: เอาการกำหนดลักษณะของ Word

ถ้าคุณเคยใช้คำก่อนหน้านี้บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ คุณสามารถลองเอาการกำหนดลักษณะใด ๆ ที่คุณได้ตั้งค่าไว้ หมายเหตุว่า นี้เอาการกำหนดเองทั้งหมดที่คุณได้ทำไว้ รวมถึงการสร้างพจนานุกรมที่กำหนดเอง และแป้นพิมพ์ลัด และการเปลี่ยนแปลงแถบเครื่องมือ เมื่อต้องการเอาออกการกำหนดลักษณะของ Word ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1 ออกจาก Microsoft Office สำหรับ Mac โปรแกรมทั้งหมด
2 บนเมนูไปคลิกหน้าแรก
3 เปิดไลบรารี

หมายเหตุ โฟลเดอร์ไลบรารีที่ถูกซ่อนอยู่ใน Lion X ระบบปฏิบัติการ Mac เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ใน Lion X ระบบปฏิบัติการ Mac ค้างตัวเลือกในขณะที่คุณคลิกเมนูไป
4 เปิดการกำหนดลักษณะ
5 ครั้ง ค้นหาแฟ้มที่ชื่อcom.microsoft.word.plistและย้ายแฟ้มไปไว้บนเดสก์ท็อป
6 ครั้ง เริ่ม Word และตรวจสอบว่า ยังมีปัญหา ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ออกจากโปรแกรม Microsoft Word และคืนค่าแฟ้ม com.microsoft.word.prefs.plist ไปยังตำแหน่งเดิม แล้ว ไปยังขั้นตอนถัดไป ถ้าดูเหมือนว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถย้ายแฟ้มไปขยะ

หมายเหตุถ้าคุณไม่ระบุตำแหน่งแฟ้ม โปรแกรมจะใช้การกำหนดลักษณะเริ่มต้น
7 ออกจาก Microsoft Office สำหรับ Mac โปรแกรมทั้งหมด
8 ในการไปเมนู คลิกบ้าน
9

เปิดไลบรารี

หมายเหตุ โฟลเดอร์ไลบรารีที่ถูกซ่อนอยู่ใน Lion X ระบบปฏิบัติการ Mac เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ใน Lion X ระบบปฏิบัติการ Mac ค้างตัวเลือกในขณะที่คุณคลิกเมนูไป

10 ครั้ง เปิดการกำหนดลักษณะ
11 เปิดMicrosoft
12 ค้นหาไฟล์ที่ชื่อcom.microsoft.word.prefs.plistและย้ายแฟ้มไปไว้บนเดสก์ท็อป
13 เริ่ม Word และตรวจสอบว่า ยังมีปัญหา ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ออกจาก Word และคืนค่าแฟ้ม com.microsoft.word.prefs.plist ไปยังตำแหน่งเดิม แล้ว ไปยังขั้นตอนถัดไป ถ้าดูเหมือนว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถย้ายแฟ้มไปขยะ
14 บนเมนูไปคลิกหน้าแรก
15 เปิดไลบรารี

หมายเหตุ โฟลเดอร์ไลบรารีที่ถูกซ่อนอยู่ใน Lion X ระบบปฏิบัติการ Mac เมื่อต้องการแสดงโฟลเดอร์นี้ใน Lion X ระบบปฏิบัติการ Mac ค้างตัวเลือกในขณะที่คุณคลิกเมนูไป
16 เปิดการสนับสนุนโปรแกรมประยุกต์และจากนั้น เปิดMicrosoft
17 เปิดOfficeและจากนั้น เปิดเท็มเพลตผู้ใช้
18 ค้นหาไฟล์ที่ชื่อปกติและย้ายแฟ้มไปไว้บนเดสก์ท็อป
19 เริ่ม Word และตรวจสอบว่า ยังมีปัญหา ถ้าดูเหมือนว่าปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ คุณสามารถย้ายแฟ้มปกติขยะ

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: ลองในเซฟโหมด

กำลังพยายามเปิดแฟ้มในเซฟโหมด สำหรับขั้นตอนในการทำเช่นนี้ ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

2398596วิธีใช้ "เริ่มใหม่ทั้งหมด" เพื่อตรวจสอบว่า โปรแกรมแบ็คกราวน์รบกวน Office สำหรับ Mac

ถ้าปัญหายังคงเกิดขึ้น ให้ไปขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอน 6: การตรวจสอบแบบอักษรอื่น

ถ้าคุณกำลังใช้แบบอักษรอื่น Word สำหรับ Mac อาจประสบปัญหาเกี่ยวกับแบบอักษรที่คุณได้ติดตั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:

แบบอักษรอื่นติดตั้ง 295062 ไม่ปรากฏในรายการแบบอักษรใน Word สำหรับ Mac

หมายเหตุ เอกสารอาจมีการเข้าถึงได้บนพีซี เอกสารอาจยังต้องการให้คุณแทนแบบอักษรของพีซี โดยใช้แบบอักษรที่เหมาะสมมากสำหรับ Mac เช่น Arial หรือ Verdana

หากขั้นตอนเหล่านี้ล้มเหลว เอกสารอาจเสียหายเกินกว่าการกู้คืน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2027101 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 1.0
Keywords: 
dftsdahomeportal kbmt KB2027101 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2027101

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com