Identifikator ?lanka: 2028380 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada kliknete na datoteku koja je uskladi?tena na Microsoft SharePoint Server 2010 Veb lokaciji ili Microsoft SharePoint Foundation 2010 Veb lokaciji, primate slede?u poruku:

Otvaranje dokumenta
Upravo ?ete otvoriti:
                Ime: <ime datoteke>
                Sa: <ime lokacije>
Na koji na?in ?elite da otvorite ovu datoteku?


Druga mogu?nost je da primite poruku o gre?ci kada kliknete dvaput na datoteku koja je uskladi?tena u usluzi OneDrive (je nekada?nji SkyDrive) da biste datoteku prikazali u Office Online aplikacijama:

Preuzimanje datoteke
?elite li da otvorite ili sa?uvate ovu datoteku?

                Ime: <ime datoteke>
                Tip: <Tip datoteke>
                Sa: livefilestore.com


Uzrok

Do ovog problema dolazi zato ?to operacija koju ste zahtevali u Office Online aplikacijama ne podr?ava format datoteke.

Re?enje

Da biste prikazali ili uredili datoteku pomo?u Office Online aplikacija, otvorite datoteku u programu Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office PowerPoint 2010 ili Microsoft Office Word 2010, a zatim je sa?uvajte koriste?i neki od podr?anih formata. Slede?a tabela prikazuje preporu?ene formate datoteka za Office Online.

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
ProizvodFormat datoteke
Microsoft Excel 2010 Web AppExcel radna sveska (*.xlsx)
Excel radna sveska binarno (*.xlsb)
Microsoft Word 2010 Web AppWord dokument (*.docx)
Microsoft PowerPoint 2010 Web AppPowerPoint prezentacija (*.pptx)

Dodatne informacije

Da biste izvr?ili prikazivanje ili ure?ivanje u Office Online proizvodima, koristite slede?u tabelu za proveru formata datoteka koji su podr?ani.

Microsoft Word
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Format datotekePrikazivanje u programu Word OnlineUre?ivanje u programu Word Online
Open XML (.docx)DaDa
Binarno (.doc)DaDa, Word Online konvertuje .doc datoteku u .docx datoteku da bi vam omogu?io da uredite datoteku, ali morate da je sa?uvate kao .docx datoteku da biste sa?uvali promene.
Makro (.docm)DaDa, ali makroi ne funkcioni?u.
Predlo?ci (.dotm, .dotx)DaNe, morate da otvorite predlo?ak u klijentu.
Drugi formati datoteka (.dot, .mht, .mhtml, htm, .html, .odt, .rtf, .txt, .xml, .wps, .wpd)NeNe

Microsoft Excel
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Format datotekePrikazivanje u programu Excel OnlineUre?ivanje u programu Excel Online
Open XML (.xlsx)DaDa
Binarno (.xlsb)DaDa
Binarno (.xls)Da u usluzi OneDrive (je nekada?nji SkyDrive)

Ne u sistemu SharePoint
Da u usluzi OneDrive (je nekada?nji SkyDrive).

Ne u sistemu SharePoint.
Makro (.xlsm)DaDa. Me?utim, od vas ?e se tra?iti da kreirate kopiju datoteke iz koje su uklonjeni makroi kada budete ?uvali napravljene promene.
Drugi formati datoteka (.xltx, .xltm, .xlam, .xlm, .xla, .xlt, .xml, .xll, .xlw,ods, .prn, .txt, .csv, .mdb, .mde, .accdb, .accde, .dbc, .igy, .dqy, .rqy, .oqy, .cub, .uxdc, .dbf, .slk, .dif, .xlk, .bak, .xlb)NeNe

Microsoft PowerPoint
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Format datotekePrikazivanje u programu PowerPoint OnlineUre?ivanje u programu PowerPoint Online
Open XML (.pptx, .ppsx)DaDa
Binarno (.ppt, .pps)DaDa, PowerPoint Online konvertuje .ppt ili .pps datoteku u .pptx ili .ppsx datoteku da bi vam omogu?io da uredite datoteku, ali morate da je sa?uvate kao .pptx ili .ppsx datoteku da biste sa?uvali promene.
Makro (.pptm, .potm, .ppam, .potx, .ppsm)DaNe
Drugi formati datoteka (.pot, .htm, .html, .mht, .mhtml, .txt, .rtf, .wpd, .wps, .ppa, .odp, .thmx)NeNeNapomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2028380 - Poslednji pregled: 24. april 2014. - Revizija: 2.1
Odnosi se na:
  • Microsoft Excel Web App
  • Microsoft Word Web App
  • Microsoft PowerPoint Web App
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbprb kbtshoot KB2028380

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com