Pateikiamas naujinimas, kuriame yra sistemose ?Windows 7? ar ?Windows Server 2008 R2? naudojamo formato XPS patobulinimai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2028551 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

?iame straipsnyje supa?indinama su naujinimu, kuriame yra XML dokumento specifikacij? (XPS) patobulinimai kompiuteryje su sistema ?Windows 7? ar ?Windows Server 2008 R2?. ?iame naujinime yra patobulintas grafinio ?renginio s?sajos (GDI) keitiklyje naudojamas formatas XPS, tod?l u?tikrinamas didesnis efektyvumas spausdinant i? XPS taikom?j? program? ? GDI spausdintuvo tvarkykles.

SPRENDIMAS

Naujinimo informacija

Kaip gauti ?? naujinim?

I? ?Microsoft? atsisiuntimo centro galite atsisi?sti ?iuos failus:
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Operacin? sistemaNaujinimas
Visos palaikomos x86 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Visos palaikomos x64 pagrindo ?Windows 7? versijos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite naujinimo paket? dabar.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir perskaitykite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbini? fail? i? interneto tarnyb?

?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, kuri buvo pasiekiama failo pateikimo dien?. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

B?tinosios s?lygos

Nereikia vykdyti joki? b?tin?j? s?lyg?.

Reikalavimas paleisti i? naujo

Pritaikius ?? naujinim? b?tina i? naujo paleisti kompiuter?.

Naujinimo pakeitimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia anks?iau i?leisto naujinimo.

Failo informacija

Bendroji ?ios kar?tosios pataisos versija ?diegia failus, kurie turi ?iose lentel?se pateiktus atributus. ?i? fail? datos ir laikai sura?yti pagal universal?j? laik? (UTC). ?i? fail? datos ir laikai j?s? vietiniame kompiuteryje yra rodomi vietiniu laiku, atsi?velgiant ? galim? vasaros laiko patais?. Be to, ?ios datos ir laikai gali pasikeisti su failais atliekant tam tikrus veiksmus.
Sistem? ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? failo informacijos pastabos
Svarbu Kar?tosios pataisos sistemoms ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? pateikiamos tuose pa?iuose paketuose. Ta?iau kar?t?j? patais? u?klausos puslapyje kar?tosios pataisos i?vardijamos prie abiej? operacini? sistem?. Nor?dami pateikti u?klaus? d?l kar?t?j? patais? paketo, skirto vienai ar abiem operacin?ms sistemoms, pasirinkite kar?t?j? patais?, puslapyje ?ra?yt? ties ?Windows 7 / Windows Server 2008 R2?. Visuomet perskaitykite ?io straipsnio skyri? ?Taikoma?, kad nustatytum?te, kokiai operacinei sistemai taikoma kiekviena kar?toji pataisa.
 • MANIFEST (.manifest) ir MUM failai (.mum), kurie ?diegti kiekvienoje aplinkoje, yra pateikti atskirame s?ra?e skyriuje ?Papildoma ?Windows Server 2008 R2? ir ?Windows 7? fail? informacija?. MUM, MANIFEST ir susieti saugos katalog? (.cat) failai yra itin svarb?s palaikant atnaujint? komponent? b?sen?. Saugos katalog? failai, kuriems atributai nepateikti, yra pasira?yti ?Microsoft? skaitmeniniu para?u.
Visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Xpsgdiconverter.dll6.1.7600.16590279,55209-May-201009:15x86
Xpsgdiconverter.dll6.1.7600.20710279,55209-May-201009:19x86
Xpsrasterservice.dll6.1.7600.16590135,16809-May-201009:15x86
Xpsrasterservice.dll6.1.7600.20710135,16809-May-201009:19x86
Visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Xpsgdiconverter.dll6.1.7600.16590466,43209-May-201009:46x64
Xpsgdiconverter.dll6.1.7600.20710466,43209-May-201009:05x64
Xpsrasterservice.dll6.1.7600.16590229,88809-May-201009:46x64
Xpsrasterservice.dll6.1.7600.20710229,88809-May-201009:05x64
Visoms palaikomoms IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Xpsgdiconverter.dll6.1.7600.16590991,74408-May-201006:57IA-64
Xpsgdiconverter.dll6.1.7600.20710991,74408-May-201006:31IA-64
Xpsrasterservice.dll6.1.7600.16590519,16808-May-201006:57IA-64
Xpsrasterservice.dll6.1.7600.20710519,16808-May-201006:31IA-64

B?SENA

?Microsoft? patvirtino, kad ?i problema kyla skyriuje ?Taikoma? nurodytuose ?Microsoft? produktuose.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminij? rasite spustel?j? toliau nurodyto straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as

Papildoma fail? informacija

Papildoma fail? informacija sistemoms ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2?

Papildomi failai visoms palaikomoms x86 pagrindo ?Windows 7? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameX86_280d369b89045668f4cae6901dbc6d89_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_e9049e9afd4a27c7.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameX86_40db63b694f4918ec1da1e9e59c04007_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_dacd8d6c0d88f6d3.manifest
File versionNot applicable
File size714
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameX86_4b8d993452e7e729cd355fef3054b6ff_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_28793f4c65dc6f48.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameX86_72adc59021050cdb69753c95a34a21b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_ed26f09c033a19c7.manifest
File versionNot applicable
File size713
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-c..ent-xpsgdiconverter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_12b2fe1b4cb0f486.manifest
File versionNot applicable
File size2,461
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:26
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-c..ent-xpsgdiconverter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_13931c2c658db1ef.manifest
File versionNot applicable
File size2,461
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:44
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-c..nt-xpsrasterservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_1a63e5928d612be6.manifest
File versionNot applicable
File size2,464
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:23
PlatformNot applicable
File nameX86_microsoft-windows-c..nt-xpsrasterservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_1b4403a3a63de94f.manifest
File versionNot applicable
File size2,464
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:42
PlatformNot applicable
Papildomi failai visoms palaikomoms x64 pagrindo ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameAmd64_16b5f2777441380eb9c2fe9bc7c83de7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_399c3ea097ff110e.manifest
File versionNot applicable
File size1,076
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_4b8d993452e7e729cd355fef3054b6ff_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_8497dad01e39e07e.manifest
File versionNot applicable
File size715
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_72adc59021050cdb69753c95a34a21b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_49458c1fbb978afd.manifest
File versionNot applicable
File size715
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_c0f54742a0cdd05baa58bce16aece978_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_58929d19208e5ebb.manifest
File versionNot applicable
File size1,076
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_dfb7106835460bce8cde5dd26cf41216_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_8a4b92975685fedd.manifest
File versionNot applicable
File size717
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f198cbd96b56be2c540fde7fc79bc595_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_26d1b5a93b8d0663.manifest
File versionNot applicable
File size717
Date (UTC)11-May-2010
Time (UTC)06:00
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-c..ent-xpsgdiconverter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_6ed1999f050e65bc.manifest
File versionNot applicable
File size2,463
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)11:29
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-c..ent-xpsgdiconverter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_6fb1b7b01deb2325.manifest
File versionNot applicable
File size2,463
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:49
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-c..nt-xpsrasterservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_7682811645be9d1c.manifest
File versionNot applicable
File size2,466
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)11:27
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-c..nt-xpsrasterservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_77629f275e9b5a85.manifest
File versionNot applicable
File size2,466
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:47
PlatformNot applicable
Papildomi failai visoms palaikomoms IA-64 pagrindo ?Windows Server 2008 R2? versijoms
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameIa64_69377fa2b6f89fe9db1b9faf25714d84_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_d67f472da11f5222.manifest
File versionNot applicable
File size1,072
Date (UTC)10-May-2010
Time (UTC)23:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_90974c367e2ac6710bf1fe036d5df787_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_8c09fcb953ad0241.manifest
File versionNot applicable
File size1,074
Date (UTC)10-May-2010
Time (UTC)23:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_c2acfc91fc32dbe1fee53893338908d5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_fcb1f2ffd22e66ff.manifest
File versionNot applicable
File size1,072
Date (UTC)10-May-2010
Time (UTC)23:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_fefb8f57e34c3a688f1f318d9afc31f1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_940b5e2601e385f8.manifest
File versionNot applicable
File size1,074
Date (UTC)10-May-2010
Time (UTC)23:16
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-c..ent-xpsgdiconverter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_12b4a2114caefd82.manifest
File versionNot applicable
File size2,462
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-c..ent-xpsgdiconverter_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_1394c022658bbaeb.manifest
File versionNot applicable
File size2,462
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:45
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-c..nt-xpsrasterservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16590_none_1a6589888d5f34e2.manifest
File versionNot applicable
File size2,465
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:43
PlatformNot applicable
File nameIa64_microsoft-windows-c..nt-xpsrasterservice_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20710_none_1b45a799a63bf24b.manifest
File versionNot applicable
File size2,465
Date (UTC)09-May-2010
Time (UTC)10:43
PlatformNot applicable
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2028551 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. lapkri?io 10 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Starter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
Rakta?od?iai: 
kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload KB2028551

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com