บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS อาจเริ่ม โดยไม่มีที่อยู่ IP ที่ถูกต้องใน Windows Server 2008 R2 ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ที่อยู่ IP แบบไดนามิก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2028666 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณติดตั้งบริการระบบชื่อโดเมน (DNS) เซิร์ฟเวอร์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2
  • คุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS จะใช้ที่อยู่ IP แบบไดนามิก
  • คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
  • เซิร์ฟเวอร์ DHCP ไม่พร้อมใช้งาน หรือพอร์ตสวิตช์ซึ่งแนบกับเซิร์ฟเวอร์ DNS มี portfast ปิดเรียกใช้
ในสถานการณ์สมมตินี้ บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS อาจเริ่มทำงานโดยไม่รวมไปยังที่อยู่ IPv4 ถูกต้อง ลักษณะการทำงานนี้ทำให้เซิร์ฟเวอร์ DNS จะสามารถตอบสนองการร้องขอการแก้ปัญหาชื่อทาง IPv4

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาในช่วงเวลาระหว่างบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS และไคลเอ็นต์ DHCP

เมื่อเริ่มต้น โดยค่าเริ่มต้น ไคลเอ็นต์ DHCP พยายามที่จะตรวจสอบว่า lease ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงถูกต้อง ในสถานการณ์ที่อธิบายไว้ข้างต้นอย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ DHCP ดังนั้น จะใช้เวลาเพิ่มเติมเพื่อให้อยู่ IP ที่ใช้ก่อนหน้านี้

ถ้าบริการ DNS เริ่มต้นในขณะที่ยังคงมีการตรวจสอบไคลเอ็นต์ DHCP มันจะไม่พบที่อยู่ IPv4 ที่ถูกต้องในการผูก

ยัง การลงทะเบียนการบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS The สำหรับที่อยู่ IP เปลี่ยนการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่า บริการ informed ของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ IP ตัวอย่างเช่นถ้าบริการไคลเอ็นต์ DHCP ตัดสินใจให้อยู่ IPv4 IP ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่ได้รับการแจ้งเตือนถ้าคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ ip แอดเดรสในช่วงเวลาเฉพาะ ช่วงเวลาเฉพาะนี้อยู่ระหว่างเมื่อเริ่มต้นของบริการและเมื่อการบริการเริ่มต้นการฟังสำหรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ IP ดังนั้น บริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ไม่เริ่มทำงาน โดยใช้ ip แอดเดรสที่ถูกต้องถ้าคอมพิวเตอร์ที่ได้รับ ip แอดเดรสในช่วงเวลาเฉพาะนี้

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2 นอกจากนี้ คุณต้องมีบทบาทเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ติดตั้ง

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ:
ถ้าคุณหยุดบริการเซิร์ฟเวอร์ DNS ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณไม่มีการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
  • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cache.dnsไม่สามารถใช้งานได้3,19810 2009 Jun20:31ไม่สามารถใช้งานได้
Dns.exe6.1.7600.20713695,80814 2010 พฤษภาคม01:50x64
Dnsserver.events.xmlไม่สามารถใช้งานได้60910 2009 Jun20:31ไม่สามารถใช้งานได้

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ DNS จะใช้อยู่ IP แบบคงที่

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_149acb045fa56cb4aedc355d41836f0b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20713_none_44c40da2d99dbd56.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม710
วันที่ (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)21:46
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-dns แบบเซิร์ฟเวอร์-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20713_none_aace287a092c40ac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม158,131
วันที่ (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)04:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,671
วันที่ (UTC)14 2010 พฤษภาคม
เวลา (UTC)21:46
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2028666 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbHotfixServer kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2028666 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2028666

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com