Straipsnio ID: 208427 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

?Microsoft Internet Explorer? maksimalus universaliojo i?tekliaus adreso (URL) ilgis yra 2 083 simboliai. ?Internet Explorer? taip pat nustatytas maksimalus kelio ilgis ? 2 048 simboliai. ?is limitas taikomas ir POST u?klaus?, ir GET u?klaus? URL.

Jei naudojate metod? GET, galite naudoti tok? simboli? skai?i?, kuris gaunamas i? maksimalaus 2 048 simboli? skai?iaus at?mus faktinio kelio simboli? skai?i?.

Ta?iau, naudojant metod? POST, pateikiant pavadinimo / reik?m?s poras netaikomi jokie URL dyd?io apribojimai. ?ios poros yra perkeliamos ? antra?t?, o ne ? URL.

RFC 2616, ?Hiperteksto perdavimo protokolas -- HTTP/1.1?, nenurodo joki? URL ilgio reikalavim?.

NUORODOS

Nor?dami i?samiau i?analizuoti komponentus, ?r. ?Wininet? antra?t?s fail?.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, ?r. straipsn? ?Bendroji sintaks??, RFC 2616 3.2.1 skyri?, ?Hiperteksto perdavimo protokolas -- HTTP/1.1?, esant? toliau nurodytoje ?Internet Society? ?iniatinklio svetain?je.
ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2616.txt

Savyb?s

Straipsnio ID: 208427 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 3.6
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 SP-2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
Rakta?od?iai: 
kbproductlink kbfaq kbinfo KB208427

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com