Identifikator ?lanka: 208427 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Microsoft Internet Explorer ima maksimalnu du?inu URL (uniform resource locator) adrese od 2.083 znaka. Internet Explorer tako?e ima maksimalnu du?inu putanje od 2.048 znakova. Ovo ograni?enje primenjuje se na URL-ove POST zahteva, kao i GET zahteva.

Ako koristite GET metod, ograni?eni ste na maksimalno 2.048 znakova, uklju?uju?i i broj znakova u stvarnoj putanji.

Me?utim, POST metod nije ograni?en veli?inom URL-a za prosle?ivanje parova ime/vrednost. Ti parovi se prenose u zaglavlje, a ne u URL.

RFC 2616, ?Hypertext Transfer Protocol ? HTTP/1.1?, ne navodi zahtev za du?inu URL adrese.

REFERENCE

Dalju analizu komponenti potra?ite u datoteci Wininet zaglavlja.

Vi?e informacija potra?ite u okviru ?Op?ta sintaksa?, odeljak 3.2.1 ?lanka RFC 2616, ?Hypertext Transfer Protocol ? HTTP/1.1?, na slede?oj Veb lokaciji organizacije Internet Society:
ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc2616.txt

Svojstva

Identifikator ?lanka: 208427 - Poslednji pregled: 29. april 2010. - Revizija: 3.6
ODNOSI SE NA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer (Programming) 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbproductlink kbfaq kbinfo KB208427

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com