Straipsnio ID: 211089 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip importuoti ir eksportuoti ?Windows Internet Explorer? aplank? ?Favorites? (Parankiniai) i? 16 bit? ?Microsoft Windows? versijos ? 32 bit? ?Microsoft Windows? versij?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Negalite tiesiogiai importuoti ir eksportuoti ?Internet Explorer? aplanko ?Favorites? (Parankiniai) i? vienos ?Internet Explorer? versijos ? kit? versij?, jei viena i? j? veikia sistemoje ?Microsoft Windows 3.1? ar ?Microsoft Windows NT 3.51?, o kita ? sistemoje ?Microsoft Windows 95?, ?Windows 98?, ?Windows 98 Second Edition? ar ?Windows Millennium Edition?, arba viena i? j? veikia sistemoje ?Windows NT 4.0?, o kita ? ?Windows 2000?. Nor?dami perkelti aplank? ?Favorites? (Parankiniai) i? vienos operacin?s sistemos ? kit?, turite j? eksportuoti ? ?Netscape? fail? Bookmark.htm.

Eksportavimas

?Internet Explorer 5?

Nor?dami eksportuoti aplank? ?Favorites? (Parankiniai), atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Meniu File (Failas) spustel?kite Import and Export (Importuoti ir eksportuoti), tada spustel?kite Next (Pirmyn).
 2. Spustel?kite Export Favorites to Netscape (Eksportuoti aplank? Parankiniai ? ?Netscape?), tada spustel?kite Next (Pirmyn).
 3. Spustel?kite Favorites (Parankiniai), tada spustel?kite Next (Pirmyn).
 4. ?veskite failo, ? kur? norite eksportuoti parankinius, vard?. Numatytasis failas yra C:\Bookmark.htm.
 5. Spustel?kite Next (Pirmyn), tada spustel?kite Finish (Baigti).
 6. Naudodami ?ymeli? keitikl? importuokite fail? Bookmark.htm ? nar?ykl? ?Internet Explorer?, veikian?i? sistemoje ?Windows 95?, ?Windows 98?, ?Windows 98 Second Edition?, ?Windows Millennium Edition?, ?Windows NT 4.0? ar ?Windows 2000?.

?Internet Explorer 6?

Nor?dami eksportuoti aplank? ?Favorites? (Parankiniai), atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Paleiskite nar?ykl? ?Internet Explorer?
 2. Meniu File (Failas) spustel?kite Import and Export (Importuoti ir eksportuoti), tada spustel?kite Next (Pirmyn).
 3. Spustel?kite Export favorites (Eksportuoti aplank? Parankiniai), tada spustel?kite Next (Pirmyn).
 4. Spustel?kite Favorites (Parankiniai), tada spustel?kite Next (Pirmyn).
 5. ?veskite failo, ? kur? norite eksportuoti parankinius, vard?. Pagal numatytuosius nustatymus eksportuojamo failo vardas yra Bookmark.htm.
 6. Spustel?kite Next (Pirmyn), tada spustel?kite Finish (Baigti).
 7. Naudodami ?ymeli? keitikl? importuokite fail? Bookmark.htm ? nar?ykl? ?Internet Explorer?, veikian?i? sistemoje ?Windows 95?, ?Windows 98?, ?Windows 98 Second Edition?, ?Windows Millennium Edition?, ?Windows NT 4.0? ar ?Windows 2000?.
Nor?dami gauti daugiau informacijos, kaip naudoti ?ymeli? keitikl?, norint importuoti fail? Bookmark.htm ? nar?ykl? ?Internet Explorer?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?.
152681 Kaip naudoti ?Netscape Navigator? ?ymeles nar?ykl?je ?Internet Explorer? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

?Internet Explorer 7?

Nor?dami eksportuoti aplank? ?Favorites? (Parankiniai), atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Nar?ykl?je ?Internet Explorer? spustel?kite Add to Favorites (?traukti ? aplank? Parankiniai), tada spustel?kite Import and Export (Importuoti ir eksportuoti).
 2. Importavimo / eksportavimo vedlyje spustel?kite Next (Pirmyn).
 3. Pa?ym?kite Export Favorites (Eksportuoti parankinius), tada spustel?kite Next (Pirmyn).
 4. Spustel?kite Favorites (Parankiniai), tada spustel?kite Next (Pirmyn).
 5. Pa?ym?kite aplank? ?Favorites? (Parankiniai), kur? norite eksportuoti. Jei norite eksportuoti visus aplankus ?Favorites? (Parankiniai), pa?ym?kite auk??iausio lygio aplank? ?Favorites? (Parankiniai). Kitu atveju pa?ym?kite atskir? aplank?, kur? norite eksportuoti.
 6. Spustel?kite Next (Pirmyn).

  Pastaba. Pagal numatytuosius nustatymus nar?ykl? ?Internet Explorer? aplanke ?Documents? (Dokumentai) sukuria fail? Bookmark.htm. Jei nenorite naudoti vardo Bookmark.htm arba nenorite saugoti eksportuot? aplank? ?Favorites? (Parankiniai) aplanke ?Documents? (Dokumentai), nurodykite nauj? failo vard? ir aplanko pavadinim?.
 7. Spustel?kite Next (Pirmyn).

  Pastaba. Jei jau yra failas tokiu pa?iu vardu, ?Internet Explorer? pra?o j? pakeisti. Spustel?kite Yes (Taip), nor?dami pakeisti fail?. Spustel?kite No (Ne), nor?dami pateikti nauj? failo vard?.
 8. Spustel?kite Finish (Baigti).

?Internet Explorer 8?

Nor?dami eksportuoti aplank? Parankiniai, atlikite toliau pateiktus veiksmus.
 1. Nar?ykl?je ?Internet Explorer? spustel?kite Parankiniai, spustel?kite ?alia ?traukti ? aplank? Parankiniai esan?i? rodykl? ?emyn ir spustel?kite Importuoti ir eksportuoti.
 2. Spustel?kite Eksportuoti ? fail?, tada spustel?kite Pirmyn.
 3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Parankiniai, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Pa?ym?kite aplank? Parankiniai, kur? norite eksportuoti. Jei norite eksportuoti visus aplankus Parankiniai, pa?ym?kite auk??iausio lygio aplank? Parankiniai. Kitu atveju pa?ym?kite atskir? aplank?, kur? norite eksportuoti.
 5. Spustel?kite Pirmyn.

  Pastaba. Pagal numatytuosius nustatymus nar?ykl? ?Internet Explorer? aplanke Dokumentai sukuria fail? Bookmark.htm. Jei nenorite naudoti vardo Bookmark.htm arba nenorite saugoti eksportuot? aplank? Parankiniai aplanke Dokumentai, nurodykite nauj? failo vard? ir aplanko pavadinim?.
 6. Spustel?kite Pirmyn.

  Pastaba. Jei jau yra failas tokiu pa?iu vardu, ?Internet Explorer? pra?o j? pakeisti. Spustel?kite Taip, nor?dami pakeisti fail?. Spustel?kite Ne, nor?dami pateikti nauj? failo vard?.
 7. Spustel?kite Eksportuoti.
 8. Spustel?kite Baigti.

Importavimas

Aplanko ?Favorites? (Parankiniai) importavimas ? ?Internet Explorer 6? ar senesn? versij?

Naudokite ?ymeli? keitikl?, nor?dami importuoti fail? Bookmark.htm ? nar?ykl? ?Internet Explorer?, veikian?i? operacin?je sistemoje ?Windows 95?, ?Windows 98?, ?Windows 98 Second Edition?, ?Windows Millennium Edition?, ?Windows NT 4.0? ar ?Windows 2000?.

Aplanko ?Favorites? (Parankiniai) importavimas ? ?Internet Explorer 7?

 1. Nar?ykl?je ?Internet Explorer 7? spustel?kite Add to Favorites (?traukti ? aplank? Parankiniai), tada spustel?kite Import and Export (Importuoti ir eksportuoti).
 2. Importavimo / eksportavimo vedlyje spustel?kite Next (Pirmyn).
 3. Pa?ym?kite Import Favorites (Importuoti parankinius), tada spustel?kite Next (Pirmyn).

  Pastaba. Pagal numatytuosius nustatymus nar?ykl? ?Internet Explorer? aplanke ?Documents? (Dokumentai) sukuria fail? Bookmark.htm. Ta?iau galite importuoti parankinius, kurie yra ?ra?yti kitu vardu. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite Browse (Nar?yti), pa?ym?kite fail? arba ?veskite viet? ir failo vard?, tada spustel?kite Next (Pirmyn). Taip pat galite spustel?ti Browse (Nar?yti), tada spustel?ti Next (Pirmyn), jei norite priimti numatytuosius nustatymus.
 4. Pa?ym?kite aplank?, ? kur? norite pad?ti importuotas ?ymeles, ir spustel?kite Next (Pirmyn).
 5. Spustel?kite Finish (Baigti).

Aplanko Parankiniai importavimas ? ?Internet Explorer 8?

 1. Nar?ykl?je ?Internet Explorer? spustel?kite Parankiniai, spustel?kite ?alia ?traukti ? aplank? Parankiniai esan?i? rodykl? ?emyn ir spustel?kite Importuoti ir eksportuoti.
 2. Spustel?kite Importuoti i? failo, tada spustel?kite Pirmyn.
 3. Spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Parankiniai, tada spustel?kite Pirmyn.
 4. Pagal numatytuosius nustatymus nar?ykl? ?Internet Explorer? aplanke Dokumentai sukuria fail? Bookmark.htm. Ta?iau galite importuoti parankinius, kurie yra ?ra?yti kitu vardu. Nor?dami tai padaryti, spustel?kite Nar?yti, pa?ym?kite fail? arba ?veskite viet? ir failo vard?, tada spustel?kite Pirmyn.
 5. Pa?ym?kite aplank?, ? kur? norite pad?ti importuotas ?ymeles, ir spustel?kite Importuoti.
 6. Spustel?kite Baigti.

Parankini? spausdinimas ar eksportavimas nar?ykl?je ?Internet Explorer?

Nor?dami spausdinti savo ?Internet Explorer? parankini? s?ra??, eksportuokite parankinius ? .htm fail?, tada j? spausdinkite. Nor?dami tai padaryti, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

?Internet Explorer 6? ir senesn?s versijos

 1. Spustel?kite Start (Prad?ti), ?ymikliu nurodykite Programs (Programos) ir spustel?kite Internet Explorer (?Internet Explorer?).
 2. Meniu File (Failas) spustel?kite Import and Export (Importuoti ir eksportuoti).
 3. Importavimo ir eksportavimo vedlyje spustel?kite Next (Pirmyn).
 4. Spustel?kite Export Favorites (Eksportuoti parankinius), tada spustel?kite Next (Pirmyn).
 5. Spustel?kite Favorites (Parankiniai), tada spustel?kite Next (Pirmyn).
 6. Spustel?kite Export to a File or Address (Eksportuoti ? fail? arba adresu), ?veskite c:\bookmark.htm lauke Export to a File or Address (Eksportuoti ? fail? arba adresu) ir spustel?kite Next (Pirmyn).
 7. Spustel?kite Finish (Baigti), tada spustel?kite OK (Gerai).
 8. I?eikite i? ?Internet Explorer?.
 9. Dukart spustel?kite My computer (Mano kompiuteris), dukart spustel?kite disk? C, tada dukart spustel?kite fail? Bookmark.htm.
 10. Meniu File (Failas) spustel?kite Print (Spausdinti), spustel?dami pa?ym?kite ?ym?s langel? Print table of links (Spausdinti sait? lentel?), tada spustel?kite OK (Gerai).

  Pastaba. Jei norite, kad i?spausdintame s?ra?e neb?t? pateikiamas kiekvieno saito URL, spustel?dami at?ym?kite ?ym?s langel? Print table of links (Spausdinti sait? lentel?).
 11. I?eikite i? ?Internet Explorer?.

?Internet Explorer 7? ir ?Internet Explorer 8?

Nor?dami spausdinti parankini? s?ra??, nar?ykl?je ?Internet Explorer? atidarykite fail? Bookmark.htm ir spustel?kite mygtuk? Print (Spausdinti).

NUORODOS

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
184674 Kaip ?Internet Explorer? saugoja ? meniu Parankiniai ?trauktus tinklalapius (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 211089 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 6.3
TAIKOMA:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
  • the operating system: Microsoft Windows XP
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5, naudojant su:
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 SP-1, naudojant su:
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 2, naudojant su:
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Internet Explorer 5.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows NT 3.51 SP-5
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 SP-2
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 SP-1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 SP-2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
Rakta?od?iai: 
kbenv kbprb KB211089

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com