Identifikator ?lanka: 211089 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ovaj ?lanak opisuje kako da uvezete i izvezete fasciklu ?Omiljene lokacije? programa Windows Internet Explorer iz 16-bitne u 32-bitnu verziju operativnog sistema Microsoft Windows.

DODATNE INFORMACIJE

Fasciklu ?Omiljene lokacije? programa Internet Explorer nije mogu?e uvoziti i izvoziti direktno izme?u verzija programa Internet Explorer koje su pokrenute u operativnim sistemima Microsoft Windows 3.1 ili Microsoft Windows NT 3.51 i Microsoft Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition i Windows Millennium Edition ili Windows NT 4.0 i Windows 2000. Da biste preneli fasciklu ?Omiljene lokacije? iz jednog operativnog sistema u drugi, morate da je izvezete u Netscape Bookmark.htm datoteku.

Izvoz

Internet Explorer 5

Da biste izvezli fasciklu ?Omiljene lokacije?, sledite ove korake:
 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz i izvoz, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 2. Izaberite stavku Izvezi omiljene lokacije u Netscape i kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite stavku Omiljene lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Otkucajte ime datoteke u koju ?elite da izvezete omiljene lokacije. Podrazumevana datoteka je C:\Bookmark.htm.
 5. Kliknite na dugme Dalje, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.
 6. Koristite alatku ?Konvertor obele?iva?a? da biste uvezli datoteku Bookmark.htm u Internet Explorer u operativnom sistemu Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 ili Windows 2000.

Internet Explorer 6

Da biste izvezli fasciklu ?Omiljene lokacije?, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Internet Explorer
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz i izvoz, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite stavku Izvezi omiljene lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Omiljene lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Otkucajte ime datoteke u koju ?elite da izvezete omiljene lokacije. Izvoznoj datoteci se podrazumevano daje ime Bookmark.htm.
 6. Kliknite na dugme Dalje, a zatim kliknite na dugme Zavr?i.
 7. Koristite alatku ?Konvertor obele?iva?a? da biste uvezli datoteku Bookmark.htm u Internet Explorer u operativnom sistemu Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 ili Windows 2000.
Da biste dobili vi?e informacija o kori??enju alatke ?Konvertor obele?iva?a? za uvoz datoteke Bookmark.htm u Internet Explorer, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
152681 Kori??enje Netscape Navigator obele?iva?a u programu Internet Explorer (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Internet Explorer 7

Da biste izvezli fasciklu ?Omiljene lokacije?, sledite ove korake:
 1. U programu Internet Explorer kliknite na dugme Dodaj u omiljene lokacije, a zatim izaberite stavku Uvoz i izvoz.
 2. U ?arobnjaku za uvoz i izvoz kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite stavku Izvezi omiljene lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Omiljene lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Izaberite fasciklu ?Omiljene lokacije? koju ?elite da izvezete. Ako ?elite da izvezete sve omiljene lokacije, izaberite fasciklu ?Omiljene lokacije? najvi?eg nivoa. U suprotnom, izaberite pojedina?nu fasciklu koju ?elite da izvezete.
 6. Kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Internet Explorer podrazumevano kreira datoteku Bookmark.htm u fascikli ?Dokumenti?. Ako ?elite da koristite neko drugo ime, a ne Bookmark.htm ili ako ?elite da uskladi?tite izvezene omiljene lokacije u nekoj drugoj fascikli, a ne u fascikli ?Dokumenti?, navedite novo ime datoteke i fascikle.
 7. Kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Ako ve? imate datoteku sa istim imenom, Internet Explorer vas pita da li ?elite da je zamenite. Kliknite na dugme Da da biste zamenili datoteku. Kliknite na dugme Ne da biste naveli drugo ime datoteke.
 8. Kliknite na dugme Zavr?i.

Internet Explorer 8

Da biste izvezli fasciklu ?Omiljene lokacije?, sledite ove korake:
 1. U programu Internet Explorer izaberite stavku Omiljene lokacije, kliknite na strelicu nadole pored dugmeta Dodaj u omiljene lokacije i izaberite stavku Uvoz i izvoz.
 2. Izaberite stavku Izvezi u datoteku i kliknite na dugme Dalje.
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Omiljene lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite fasciklu ?Omiljene lokacije? koju ?elite da izvezete. Ako ?elite da izvezete sve omiljene lokacije, izaberite fasciklu ?Omiljene lokacije? najvi?eg nivoa. U suprotnom, izaberite pojedina?nu fasciklu koju ?elite da izvezete.
 5. Kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Internet Explorer podrazumevano kreira datoteku Bookmark.htm u fascikli ?Dokumenti?. Ako ?elite da koristite neko drugo ime, a ne Bookmark.htm ili ako ?elite da uskladi?tite izvezene omiljene lokacije u nekoj drugoj fascikli, a ne u fascikli ?Dokumenti?, navedite novo ime datoteke i fascikle.
 6. Kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Ako ve? imate datoteku sa istim imenom, Internet Explorer vas pita da li ?elite da je zamenite. Kliknite na dugme Da da biste zamenili datoteku. Kliknite na dugme Ne da biste naveli drugo ime datoteke.
 7. Kliknite na dugme Izvezi.
 8. Kliknite na dugme Zavr?i.

Uvoz

Uvoz omiljenih lokacija u Internet Explorer 6 i starije verzije

Koristite alatku ?Konvertor obele?iva?a? da biste uvezli datoteku Bookmark.htm u Internet Explorer u operativnim sistemima Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0 ili Windows 2000.

Uvoz omiljenih lokacija u Internet Explorer 7

 1. U programu Internet Explorer 7 kliknite na dugme Dodaj u omiljene lokacije, a zatim izaberite stavku Uvoz i izvoz.
 2. U ?arobnjaku za uvoz i izvoz kliknite na dugme Dalje.
 3. Izaberite stavku Uvezi omiljene lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  Napomena Internet Explorer podrazumevano kreira datoteku Bookmark.htm u fascikli ?Dokumenti?. Me?utim, mogu?e je uvesti i omiljene lokacije koje su sa?uvane pod drugim imenom. Da biste to uradili, kliknite na dugme Potra?i, izaberite datoteku ili otkucajte lokaciju i ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Dalje. Druga mogu?nost jeste da kliknete na dugme Potra?i i da zatim kliknete na dugme Dalje kako biste prihvatili podrazumevanu vrednost.
 4. Izaberite fasciklu u koju ?elite da postavite uvezene obele?iva?e, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Kliknite na dugme Zavr?i.

Uvoz omiljenih stavki u Internet Explorer 8

 1. U programu Internet Explorer izaberite stavku Omiljene lokacije, kliknite na strelicu nadole pored dugmeta Dodaj u omiljene lokacije i izaberite stavku Uvoz i izvoz.
 2. Izaberite stavku Uvezi iz datoteke i kliknite na dugme Dalje.
 3. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Omiljene lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 4. Internet Explorer podrazumevano kreira datoteku Bookmark.htm u fascikli ?Dokumenti?. Me?utim, mogu?e je uvesti i omiljene lokacije koje su sa?uvane pod drugim imenom. Da biste to uradili, kliknite na dugme Potra?i, izaberite datoteku ili otkucajte lokaciju i ime datoteke, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Izaberite fasciklu u koju ?elite da postavite uvezene obele?iva?e, a zatim kliknite na dugme Uvezi.
 6. Kliknite na dugme Zavr?i.

?tampanje ili izvoz omiljenih lokacija iz programa Internet Explorer

Da biste od?tampali listu omiljenih lokacija u programu Internet Explorer, izvezite omiljene lokacije u .htm datoteku, a zatim od?tampajte tu datoteku. Da biste to uradili, sledite ove korake.

Za Internet Explorer 6 i starije verzije

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Programi, a zatim izaberite stavku Internet Explorer.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Uvoz i izvoz.
 3. U ?arobnjaku za uvoz i izvoz kliknite na dugme Dalje.
 4. Izaberite stavku Izvezi omiljene lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 5. Izaberite stavku Omiljene lokacije, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 6. Izaberite stavku Izvezi u datoteku ili adresu, u polju Izvoz u datoteku ili adresu otkucajte c:\bookmark.htm i kliknite na dugme Dalje.
 7. Kliknite na dugme Zavr?i, a zatim kliknite na dugme U redu.
 8. Zatvorite Internet Explorer.
 9. Kliknite dvaput na stavku Moj ra?unar, kliknite dvaput na disk jedinicu C, a zatim kliknite dvaput na datoteku Bookmark.htm.
 10. U meniju Datoteka izaberite stavku Od?tampaj, potvrdite izbor u polju za potvrdu Od?tampaj tabelu veza, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Napomena Ako ne ?elite da od?tampana lista sadr?i URL za svaku vezu, opozovite izbor u polju za potvrdu Od?tampaj tabelu veza.
 11. Zatvorite Internet Explorer.

Za Internet Explorer 7 i Internet Explorer 8

Da biste od?tampali listu omiljenih lokacija, otvorite datoteku Bookmark.htm u programu Internet Explorer i kliknite na dugme Od?tampaj.

REFERENCE

Da biste dobili vi?e informacija, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
184674 Skladi?tenje Veb stranica dodatih u meni ?Omiljene lokacije? u programu Internet Explorer (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Svojstva

Identifikator ?lanka: 211089 - Poslednji pregled: 29. april 2010. - Revizija: 6.3
ODNOSI SE NA:
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows Internet Explorer 7
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, ako se koristi sa:
  • the operating system: Microsoft Windows XP
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5, ako se koristi sa:
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 1, ako se koristi sa:
  • the operating system: Microsoft Windows 2000
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 2, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Internet Explorer 5.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows NT 4.0
  • Microsoft Windows NT 3.51 Service Pack 5
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
Klju?ne re?i: 
kbenv kbprb KB211089

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com