คำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่ Word สร้างแฟ้มชั่วคราว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 211632 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Word 97 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 89247.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงเวลา สถานที่ และลักษณะของ Microsoft Word สำหรับ Windows สร้างแฟ้มชั่วคราว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดของแฟ้มชั่วคราว

แฟ้มชั่วคราวคือ แฟ้มที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวเพื่อเพิ่มพื้นที่หน่วยความจำสำหรับวัตถุประสงค์อื่น หรือเพื่อทำหน้าที่เป็นจุดนิรภัยเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลเมื่อโปรแกรมดำเนินการบางอย่าง ตัวอย่างเช่น กำหนดโดยอัตโนมัติของ Word ซึ่ง และเมื่อจำเป็นต้องใช้ในการสร้างแฟ้มชั่วคราว แฟ้มชั่วคราวเท่านั้นมีอยู่ในระหว่างเซสชันปัจจุบันของ Word เมื่อ Word ถูกปิดในปกติ แฟ้มชั่วคราวทั้งหมดจะปิดก่อน และถูกลบแล้ว

Word ไม่สร้างแฟ้มชั่วคราวเหตุใด

ความเร็ว

ถ้ามีไม่เพียงพอสำหรับหน่วยความจำจะเก็บเอกสารที่ มีการแก้ไขทั้งหมดในหน่วยความจำ และยังคง ดำเนินการหากเช่นการเรียงลำดับ ลาก เลื่อน และอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งโปรแกรมประยุกต์อื่น ๆ ที่กำลังทำงานอยู่ แล้ว Word ย้ายส่วนของโค้ดที่ไม่ได้ใช้หรือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่ไม่ถูกแก้ไขจากหน่วยความจำลงในดิสก์ การย้ายไปยังแฟ้มชั่วคราวบนดิสก์นี้ช่วยให้มีหน่วยความจำเพิ่มเติมสำหรับการจัดการข้อความหรือพื้นที่จัดเก็บส่วนต่าง ๆ ของเอกสารที่กำลังกำลังแก้ไขอยู่

ความสมบูรณ์ของข้อมูล

Word ใช้แฟ้มชั่วคราวเป็น "นิรภัย" เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของระบบในชุดรูปแบบของแฟ้มบันทึก ด้วยการบันทึกไฟล์ชั่วคราวก่อนแล้ว ให้เปลี่ยนชื่อแฟ้มเป็นชื่อถูกต้อง Word ช่วยให้มั่นใจในความสมบูรณ์ของข้อมูลของแฟ้มต้นฉบับกับปัญหา (เช่นไฟดับหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายหายไป) ที่อาจเกิดขึ้นขณะกำลังเขียนแฟ้ม

ชนิดของแฟ้มชั่วคราว

แฟ้มโปรแกรม-DOS ตาม

เหล่านี้คือแฟ้ม MS-DOS มาตรฐาน

แฟ้มเอกสารแฟ้มตาม

ความแตกต่างระหว่างแฟ้มนี้และแฟ้ม MS-DOS แบบดั้งเดิมคือ ว่า หลายโปรแกรมสามารถอ่าน และเขียนไปยังแฟ้มเหล่านี้ไม่ มีในฐานะเจ้าของเดิม นอกจากนี้ แฟ้มเอกสารที่มีอยู่ในคุณสมบัติที่อนุญาตให้ Word สร้างแฟ้มและไดเรกทอรีภายในแฟ้ม เมื่อเริ่มต้น Word สร้างหนึ่งแฟ้มเอกสาร (โดยตรง) ชั่วคราวที่เรียกว่า ~ wrfxxxx.tmp คุณสามารถกำหนดได้ว่า เป็นแฟ้มเอกสารได้เนื่องจากขนาดเริ่มต้นเป็น 1,536 ไบต์ แฟ้มเอกสารชั่วคราวนี้จะใช้เพื่อเก็บวัตถุ OLE ที่อยู่ในเอกสารที่ไม่มีชื่อ ยกเลิก คลิปบอร์ด และเอกสารที่จัดรูปแบบพื้นเมืองไม่ใช่รูปแบบของเอกสาร (ตัวอย่างเช่น .txt, .rtf และเอกสาร Word 2.0) Word สามารถเปิดแฟ้มเอกสารโดยใช้สองโหมดที่แตกต่างกัน: โดยตรง และทรานแซคชันได้ วิธีการเหล่านี้มีการกล่าวถึงในบทความนี้

แฟ้มเอกสารทรานแซคชัน

แฟ้มทรานแซคชันอนุญาตให้ Word เปิดแฟ้ม เขียน และมีโปรแกรมอื่น - เช่น Microsoft Excel - เขียนได้ แต่ยังคง รักษาสิทธิ์ในการคืนค่าแฟ้มไปยังสถานะที่เคยเป็นเมื่อ Word เปิดครั้งแรกนั้น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แฟ้มเอกสารสร้าง ghost รูป (โดยทั่วไปแล้ว ~ dftxxxx.tmp) ทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไปยังแฟ้มหลังจากที่เปิด หาก Word เก็บการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เนื้อหาของ ~dftxxxx.tmp ผสานกับแฟ้มดั้งเดิม และจากนั้น บันทึกรุ่นสมบูรณ์ของ ในทางกลับกัน ถ้า Word ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด ~dftxxxx.tmp จะถูกลบออกแล้ว และการเปลี่ยนแปลงแฟ้มต้นฉบับไม่ Word เปิดแฟ้มดั้งเดิม Word ใช้แฟ้มทรานแซคชัน ซึ่งสร้าง ghost รูปในไดเรกทอรีชั่วคราวทั้งหมด เมื่อคุณเริ่ม Word, Normal.dot ถูกเปิดโดยทั่วไปในโหมดทรานแซคชัน และมีสร้างไฟล์ ghost สำหรับนั้นเรียกว่า dftxxxx.tmp FastSave ผสานแฟ้มเหล่านี้ทั้งสองตัวอย่างเช่น เมื่อมีการบันทึกเกิดขึ้น

โดยตรง

Word ใช้จัดเก็บโดยตรง เมื่อเปิดแฟ้มเอกสารชั่วคราว และดำเนินการบันทึกเป็นหรือแบบเต็มรูปแบบบันทึก (ที่ไม่ใช่-FastSave บันทึก) แฟ้มชนิดนี้คือ ผู้บริโภคหน่วยความจำเหลือน้อย (ถ้ามี) และสร้างอิมเม ghost เมื่อสร้าง หรือเปิดไม่

เฉพาะแฟ้มที่ Word สร้าง

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบางแฟ้มชั่วคราวเฉพาะที่ Word สร้าง
  Files typically created when Word is started        File name
  ------------------------------------------------------------------------
  MS-DOS-based file (to reserve 4 file handles) 0 bytes   ~wrf0000.tmp
  MS-DOS-based scratch file           0 bytes   ~mfxxxx.tmp
  Compound file - transacted          0 bytes   ~dftxxxx.tmp
  Compound file - direct            1536 bytes  ~wrf0001.tmp
  (unnamed non-Word/OLE files)


  Word recovery files                    File name
  -----------------------------------------------------------------------
  Temporary file for AutoRecovery             ~wraxxxx.tmp
  AutoRecovery           AutoRecovery save of <docname>.asd

  Other Word temporary files                 File name
  -----------------------------------------------------------------------
  Copy of another document                  ~wrcxxxx.tmp
  Word document                       ~wrdxxxx.tmp
  Temp document file                     ~wrfxxxx.tmp
  Dictionary                         ~wrixxxx.tmp
  Clipboard                         ~wrlxxxx.tmp
  Macro                           ~wrmxxxx.tmp
  Word OLE document                     ~wroxxxx.tmp
  Scratch file                        ~wrsxxxx.tmp
  Converted (foreign) document                ~wrvxxxx.tmp
				

มุมมองแบบง่ายของชุดรูปแบบที่ใช้ในการบันทึกแฟ้มการแก้ไข

Create temp file           Create ~wrdxxxx.tmp
Write temp file           Save example data to ~wrdxxxx.tmp
Delete original file         Delete EXAMPLE.DOC
Move temp to target name       Move ~wrdxxxx.tmp to Example.doc
				
Word กำไรจากความเร็วในประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญ ด้วยการวางแฟ้มชั่วคราวในไดเรกทอรีเดียวกันกับแฟ้มบันทึกไว้ ถ้า Word วางแฟ้มชั่วคราวในสถานที่อื่น ก็จะมีการใช้คำสั่งคัดลอก MS-DOS เมื่อต้องการย้ายแฟ้มชั่วคราวจากไดเรกทอรีไปยังตำแหน่งบันทึกไว้ โดยการออกจากแฟ้มชั่วคราวในไดเรกทอรีเดียวกันกับแฟ้มเอกสารที่บันทึกไว้ Word สามารถใช้คำสั่ง MS-DOS ย้ายเพื่อกำหนดแฟ้มชั่วคราวเป็นเอกสารบันทึกไว้ได้อย่างรวดเร็ว

Word สร้างแฟ้มชั่วคราว

ตำแหน่งที่ตั้งที่ Word สร้างแฟ้มชั่วคราวคือ hardcoded ข้อมูล และไม่สามารถแก้ไข ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญว่า การอนุญาต NTFS สำหรับผู้ใช้ที่ถูกตั้งค่าให้สอดคล้องกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
277867 การอนุญาต Windows NTFS เป็นสิ่งจำเป็นเมื่อคุณเรียกใช้ Word บนพาร์ติชัน NTFS ใด ๆ ที่มี Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 หรือติดตั้ง Windows Vista
โดยทั่วไป Word สร้างแฟ้มชั่วคราวสำหรับชนิดของข้อมูลต่อไปนี้

Word แบบฝังตัววัตถุ (ไดเรกทอรีชั่วคราว)

เมื่อ Word ทำหน้าที่เป็นโปรแกรมเซิร์ฟเวอร์ OLE, Word วัตถุฝังตัวจะถูกเก็บเป็นแฟ้มชั่วคราวในไดเรกทอรีชั่วคราว

OLE 2.0 จำเป็นต้องมีการจัดเก็บพิเศษของไดรฟ์ เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม OLE, Word ต้องให้สำเนาของข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ ไม่ผิดปกติสำหรับการใช้งาน OLE 2.0 ครอบคลุมในเซสชันหนึ่ง ๆ ของโปรแกรมเพื่อสะสมรอบจำนวนมากเก็บชั่วคราวบนฮาร์ดดิสก์

ลบทิ้งแฟ้ม (ไดเรกทอรีชั่วคราว)

เมื่อ Word ทำงานอยู่ภายในหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM), เสมอสร้างแฟ้มร่างชั่วคราวเดียวในไดเรกทอรีชั่วคราวเพื่อเก็บข้อมูล แฟ้มร่างนี้เก็บข้อมูลที่จะสลับไปมาออกจาก Word ภายในแคชของแฟ้ม ซึ่งมีการปันส่วนจากหน่วยความจำระบบส่วนกลาง ใช้ลากไฟล์ที่แตกต่างกันไปในขนาดจาก 64 กิโลไบต์ (KB) จะ 3.5 เมกะไบต์ (MB)

ขนาดแคชเริ่มต้นใน Word คือ 64 กิโลไบต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มขนาดแคใน Word คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
212242 เก็บการตั้งค่าในรีจิสทรีสำหรับ Word 2000

แมโครที่บันทึกไว้ (ไดเรกทอรีชั่วคราว)

เมื่อคุณบันทึกแมโคร Word สร้างแฟ้มชั่วคราวในไดเรกทอรีชั่วคราวของ Windows

แปลงแฟ้ม (ไดเรกทอรีชั่วคราว)

ตัวแปลงโปรแกรมประมวลผลคำที่ มีอยู่ใน Word สร้างแฟ้มชั่วคราวใน Rich Text Format (RTF), ที่ Word ใช้ในการเข้าถึงตัวแปลงที่เฉพาะเจาะจง

แฟ้มถูกล็อก (ไดเรกทอรีชั่วคราว)

เมื่อคุณเปิดแฟ้มที่ถูกล็อกได้ เนื่อง จากถูกเปิดในอีกหน้าต่างหนึ่งของ Word หรือเนื่อง จากผู้ใช้อื่นบนเครือข่ายมีเปิด คุณสามารถทำงานกับสำเนาของแฟ้ม Word วางสำเนานี้ในไดเรกทอรีชั่วคราวของ Windows ในทำนองเดียวกัน ถ้าแม่แบบที่แนบอยู่กับเอกสารถูกล็อค Word โดยอัตโนมัติทำให้สำเนาของแม่แบบในไดเรกทอรีชั่วคราว สำเนาของแฟ้มถูกล็อกปรับปรุงแฟ้มของเจ้าของเดิมโดยอัตโนมัติ

บันทึกแฟ้ม (เรกทอรีเดียวกับแฟ้มบันทึกไว้)

เมื่อคุณคลิกบันทึกบนเมนูแฟ้มต่อไปนี้เกิดขึ้น:
 1. Word สร้างแฟ้มชั่วคราวใหม่โดยใช้ versionof การแก้ไขเอกสาร
 2. หลังจากที่ Word สร้างแฟ้มชั่วคราว Word ลบเอกสารรุ่น theprevious
 3. Word เปลี่ยนชื่อแฟ้มชั่วคราวเป็นชื่อเดียวกับเอกสารรุ่น theprevious
ข้อความที่วางระหว่างแฟ้ม (เรกทอรีเดียวกับแฟ้มต้นฉบับ):

เมื่อ Word คัดลอก และวางระหว่างเอกสาร อาจทำให้แฟ้มชั่วคราวในไดเรกทอรีเดียวกันเป็นแฟ้มต้นฉบับ นี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณบันทึก หรือปิดแฟ้มต้นฉบับ แฟ้มชั่วคราวแสดงถึงข้อมูลที่ถูกอ้างอิง โดยก่อนที่จะทำการบันทึกแฟ้มคลิปบอร์ด Word สร้างแฟ้มชั่วคราวนี้ โดยการเปลี่ยนชื่อสำเนาเดิมของแฟ้มไปยังชื่อแฟ้มชั่วคราว

เจ้าของไฟล์ (เรกทอรีเดียวกับแฟ้มต้นฉบับ)

เมื่อมีเปิดแฟ้มที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้สำหรับการแก้ไข การพิมพ์ หรือสำหรับการตรวจทาน Word สร้างแฟ้มชั่วคราวที่มีนามสกุลแฟ้ม.doc นามสกุลของแฟ้มนี้เริ่มต้น ด้วย tilde (~) ที่ตาม ด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ ($) ที่ตาม ด้วยส่วนที่เหลือของชื่อแฟ้มเดิม แฟ้มชั่วคราวนี้เก็บชื่อเข้าสู่ระบบของผู้ที่เปิดแฟ้ม แฟ้มชั่วคราวนี้เรียกว่า "เจ้าของแฟ้ม"

เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มที่มีอยู่บนเครือข่าย และที่เปิดอยู่แล้ว โดยผู้ใช้อื่น แฟ้มนี้ให้การ ชื่อผู้ใช้ สำหรับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีเปิดแฟ้มนี้อยู่แล้วโดย ชื่อผู้ใช้. คุณต้องการสร้างสำเนาของแฟ้มนี้สำหรับการใช้งานหรือไม่
Word ไม่สามารถสร้างแฟ้มที่มีเจ้าของ ตัวอย่างเช่น Word ไม่สามารถสร้างแฟ้มที่มีเจ้าของเมื่อเอกสารถูกใช้ร่วมกันแบบอ่านอย่างเดียว ในกรณีนี้ ข้อผิดพลาดข้อความเปลี่ยนเป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แฟ้มนี้เปิดอยู่แล้ว โดยผู้ใช้อื่น คุณต้องการสร้างสำเนาของแฟ้มนี้สำหรับการใช้งานหรือไม่
หมายเหตุ Word ลบแฟ้มชั่วคราวนี้จากหน่วยความจำโดยอัตโนมัติเมื่อปิดแฟ้มต้นฉบับ

เมื่อคุณเปิดแฟ้ม โดยใช้โพรโทคอล HTTP หรือ FTP แฟ้มจะถูกคัดลอกไปยังไดเรกทอรีชั่วคราวก่อน แล้ว จะเปิดแฟ้มจากไดเรกทอรีชั่วคราว

เมื่อคุณเปิดแฟ้มใช้ร่วมกัน UNC ด้วย Word 2007 แฟ้มจะถูกคัดลอกไปยังไดเรกทอรีชั่วคราวก่อน แล้ว จะเปิดแฟ้มจากไดเรกทอรีชั่วคราว

บันทึกอัตโนมัติ

คำบันทึกที่ไดเรกทอรีการกู้อัตโนมัติ

แฟ้มชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ Word ทำการบันทึกอัตโนมัติถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ Temp ถ้าไม่มีโฟลเดอร์ชั่วคราวที่ถูกต้อง ในกรณีนี้ Word จะบันทึกแฟ้มชั่วคราวในโฟลเดอร์เดียวกันกับตำแหน่งที่จะบันทึกเอกสาร

ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มชั่วคราวเมื่อคุณปิดแฟ้ม

ในบางครั้งอาจ Word เพื่อรักษาการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มหลังจากที่ปิดอยู่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อข้อความถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดจากแฟ้ม เมื่อคุณปิดแฟ้ม Word พยายามดำเนินการต่อไปนี้:
 • ถ้าส่วนที่เลือกถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดไม่ notcontain หลายส่วนหรือรูปภาพ หรือไม่ใหญ่ Word คัดลอกเอกสาร pieceof ไปยังแฟ้มที่ใช้ลาก
 • หากการคัดเลือกที่ประกอบด้วยรูปภาพหรือ multiplesections หรือแฟ้มอยู่ในฟล็อปปี้ดิสก์ Word คัดลอกแฟ้มทั้งหมดในไดเรกทอรีชั่วคราว และย้ายตัวชี้ตำแหน่งมี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 211632 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 สิงหาคม 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbfile kbinfo kbnetwork kbmt KB211632 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:211632

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com