คำอธิบายของวิธีการที่ Word สร้างแฟ้มชั่วคราว

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 211632 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft Word 97 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู89247.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายเวลา สถานที่ และลักษณะ Microsoft Word สำหรับ Windows สร้างแฟ้มชั่วคราว

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดของแฟ้มชั่วคราว

แฟ้มชั่วคราวคือ แฟ้มที่สร้างขึ้นเพื่อจัดเก็บชั่วคราว ข้อมูลเมื่อ ต้องเพิ่มหน่วยความจำสำหรับวัตถุประสงค์อื่น หรือ จะทำหน้าที่เป็นที่ปลอดภัย สุทธิเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายเมื่อโปรแกรมดำเนินการฟังก์ชันบางฟังก์ชัน สำหรับ ตัวอย่าง Word กำหนดโดยอัตโนมัติที่ และเมื่อมีความจำเป็นที่สร้าง แฟ้มชั่วคราว แฟ้มชั่วคราวเท่านั้นมีอยู่ในระหว่างเซสชันปัจจุบันของ Word เมื่อ Word ถูกปิดลงตามปกติ ไฟล์ชั่วคราวทั้งหมดเป็นครั้งแรก ปิด และถูกลบ

ทำไมไม่ Word สร้างแฟ้มชั่วคราวได้หรือไม่

ความเร็ว

ถ้ามีไม่เพียงพอที่จะมีการเก็บหน่วยความจำ เอกสารที่ มีการแก้ไขทั้งหมดที่แสดงในหน่วยความจำ และยังคง ดำเนินการจัดดำเนินการข้อเช่น เรียงตาม ลำดับ ลาก เลื่อน และอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็วพร้อมกับใด ๆ อีก โปรแกรมประยุกต์ที่กำลังทำงานอยู่ แล้ว Word ย้ายส่วนของโค้ดที่ไม่ได้ มีการใช้หรือส่วนของเอกสารที่กำลังถูกแก้ไขจากหน่วยความจำจะไม่ ดิสก์ ความเคลื่อนไหวนี้ไปยังแฟ้มชั่วคราวบนดิสก์เพิ่มหน่วยความจำเพิ่มเติมสำหรับข้อความ จัดการหรือจัดเก็บส่วนต่าง ๆ ของเอกสารที่มีการส่งกำลัง แก้ไข

ความสมบูรณ์ของข้อมูล

Word ใช้แฟ้มชั่วคราวเป็นการ "นิรภัย" เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของระบบในชุดรูปแบบของแฟ้มบันทึก โดย บันทึกไปยังแฟ้มชั่วคราวในครั้งแรก และการเปลี่ยนชื่อแฟ้มนั้น ไปยังชื่อถูกต้อง Word ให้แน่ใจความสมบูรณ์ของข้อมูลของแฟ้มต้นฉบับกับปัญหา (เช่น ความล้มเหลวในการใช้พลังงานหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายหายไป) ที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่แฟ้มดังกล่าว กำลังเขียน

ชนิดของแฟ้มชั่วคราว

แฟ้มที่ใช้ MS-DOS

เหล่านี้คือแฟ้มมาตรฐานของ MS-DOS

แฟ้มเอกสารแฟ้มที่ใช้

ความแตกต่างระหว่างนี้ แฟ้มและแฟ้มของ MS-DOS แบบดั้งเดิมคือ หลาย ๆ โปรแกรมสามารถอ่าน และเขียน เมื่อต้องการแฟ้มเหล่านี้โดยไม่มีเจ้าของเดิมที่ทราบ นอกจากนี้ ไฟล์เอกสารที่มีคุณสมบัติอยู่ในที่ทำให้ Word จะสร้างแฟ้ม และ ไดเรกทอรีภายในแฟ้ม เมื่อเริ่มต้น Word สร้างชั่วคราวหนึ่ง (โดยตรง) แฟ้มเอกสารที่เรียกว่า ~ wrfxxxx.tmp คุณสามารถตรวจสอบว่า เป็นแฟ้มเอกสาร เนื่องจากขนาดเริ่มต้นคือ 1,536 ไบต์ มีใช้แฟ้มชั่วคราวของเอกสารนี้ เลิกการจัดเก็บวัตถุ OLE ที่อยู่ในเอกสารที่ไม่ได้ตั้งชื่อ ทำ คลิปบอร์ด และเอกสารที่ซึ่งมีรูปแบบไม่ใช่รูปแบบของเอกสาร (ตัวอย่างเช่น .txt .rtf และเอกสาร Word 2.0) Word สามารถเปิดแฟ้มเอกสารที่ใช้สองแตกต่างกัน โหมด: ทรานแซคชัน และโดยตรง โหมดดังกล่าวจะถูกกล่าวถึงในบทความนี้

แฟ้มเอกสารทรานแซคชัน

การอนุญาตให้แฟ้มทรานแซคชัน Word เปิดแฟ้ม เขียนนั้น และมีโปรแกรมอื่น ๆ --เช่น Microsoft Excel--เขียนนั้น แต่ยังคง รักษาสิทธิ์ในการคืนค่าแฟ้มไปยังสถานะ ที่เป็นเหมือนเมื่อ Word ก่อนเปิดแฟ้มนั้น

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ แฟ้มเอกสาร สร้าง ghost รูป (โดยทั่วไปแล้ว ~ dftxxxx.tmp) ของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำการ แฟ้มหลังจากที่ถูกเปิด ถ้า Word เก็บทั้งหมดเปลี่ยน เนื้อหาของ ~dftxxxx.tmp เวียนกับแฟ้มต้นฉบับ และบันทึกรุ่นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดังกล่าว ในทางกลับกัน ถ้า Word ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด แล้ว ~dftxxxx.tmp จะถูกลบออก และ เปลี่ยนแฟ้มต้นฉบับ Word เปิดแฟ้มดั้งเดิมของ Word ทั้งหมด การใช้แฟ้มทรานแซคชัน ซึ่งสร้าง ghost รูปในไดเรกทอรีชั่วคราว เมื่อใด คุณเริ่ม Word, Normal.dot ถูกเปิดโดยทั่วไปในทรานแซคชันโหมด และเป็นชุดที่สอง สร้างแฟ้มนั้นเรียกว่า dftxxxx.tmp FastSave ตัวอย่างเช่น ผสานสิ่งเหล่านี้ เมื่อการบันทึกแฟ้มสองแฟ้มเกิดขึ้น

โดยตรง

Word ใช้โดยตรง เก็บข้อมูล เมื่อเปิดไฟล์เอกสารชั่วคราว และดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็น บันทึกเป็นหรือแบบเต็มรูปแบบบันทึก (ไม่ใช่-FastSave บันทึก) แฟ้มชนิดนี้เป็นแบบต่ำ (ถ้ามี) ผู้บริโภคของหน่วยความจำ และสร้างรูป ghost เมื่อสร้าง หรือเปิด

เฉพาะแฟ้มที่สร้างใน Word

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการแฟ้มบางแฟ้มชั่วคราวที่เฉพาะเจาะจง ที่ Word สร้าง
  Files typically created when Word is started        File name
  ------------------------------------------------------------------------
  MS-DOS-based file (to reserve 4 file handles) 0 bytes   ~wrf0000.tmp
  MS-DOS-based scratch file           0 bytes   ~mfxxxx.tmp
  Compound file - transacted          0 bytes   ~dftxxxx.tmp
  Compound file - direct            1536 bytes  ~wrf0001.tmp
  (unnamed non-Word/OLE files)


  Word recovery files                    File name
  -----------------------------------------------------------------------
  Temporary file for AutoRecovery             ~wraxxxx.tmp
  AutoRecovery           AutoRecovery save of <docname>.asd

  Other Word temporary files                 File name
  -----------------------------------------------------------------------
  Copy of another document                  ~wrcxxxx.tmp
  Word document                       ~wrdxxxx.tmp
  Temp document file                     ~wrfxxxx.tmp
  Dictionary                         ~wrixxxx.tmp
  Clipboard                         ~wrlxxxx.tmp
  Macro                           ~wrmxxxx.tmp
  Word OLE document                     ~wroxxxx.tmp
  Scratch file                        ~wrsxxxx.tmp
  Converted (foreign) document                ~wrvxxxx.tmp
				

มุมมองแบบสมัยใหม่ของชุดรูปแบบที่ใช้ในการบันทึกไฟล์ที่แก้ไขแล้ว

Create temp file           Create ~wrdxxxx.tmp
Write temp file           Save example data to ~wrdxxxx.tmp
Delete original file         Delete EXAMPLE.DOC
Move temp to target name       Move ~wrdxxxx.tmp to Example.doc
				
Word gains ความเร็วประสิทธิภาพการทำงานที่สำคัญ โดยการทำชั่วคราว แฟ้มในไดเรกทอรีเดียวกันกับแฟ้มที่บันทึกไว้ ถ้า Word วางแฟ้มชั่วคราว ในสถานที่อื่น มันจะต้องมีการใช้คำสั่ง MS-DOS การคัดลอกเพื่อย้ายชั่วคราว แฟ้มจากไดเรกทอรีอื่นไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกไว้ โดยการปล่อยชั่วคราว แฟ้มในไดเรกทอรีเดียวกันเป็นแฟ้มเอกสารที่บันทึกไว้ Word สามารถใช้ MS-DOS ย้ายคำสั่งเพื่อระบุแฟ้มชั่วคราวที่เป็นเอกสารที่บันทึกไว้ได้อย่างรวดเร็ว

เมื่อใด และโดยที่ Word สร้างแฟ้มชั่วคราว

ตำแหน่งที่ตั้งที่ Word สร้างแฟ้มชั่วคราวคือ hardcoded ข้อมูล และไม่สามารถแก้ไข ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญคือสิทธิ NTFS สำหรับผู้ใช้ตั้งค่าตามลำดับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
277867สิทธิ Windows NTFS จำเป็นต้องใช้เมื่อคุณเรียกใช้ Word บนพาร์ติชัน NTFS ที่มี Windows 2000, Windows XP Professional, Windows Server 2003 หรือการติดตั้ง Windows Vista
โดยทั่วไป Word สร้างแฟ้มชั่วคราวสำหรับ ชนิดของข้อมูลต่อไปนี้

Word วัตถุฝังตัว (Temp ไดเรกทอรี)

เมื่อคำที่ทำหน้าที่เป็น OLE เซิร์ฟเวอร์โปรแกรม การฝังตัว วัตถุที่ Word ถูกจัดเก็บเป็นแฟ้มชั่วคราวในไดเรกทอรีชั่วคราว

OLE 2.0 ต้องจัดเก็บพิเศษของไดรฟ์ เมื่อคุณเริ่มโปรแกรม OLE, Word ต้อง เมื่อต้องการให้คัดลอกข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ ไม่ปกติสำหรับครอบคลุม OLE 2.0 ใช้ในเซสชันเดียวของโปรแกรมการสะสมจำนวนมาก การเก็บข้อมูลชั่วคราวบนฮาร์ดไดรฟ์

ลบทิ้งแฟ้ม (ไดเรกทอรีชั่วคราว)

เมื่อการทำงานของ Word ไม่อยู่ที่ภายในหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม (RAM), เสมอสร้างเพียงอย่างเดียว แฟ้มชั่วคราวการว่างในไดเรกทอรีชั่วคราวเพื่อเก็บข้อมูล ในการลบนี้ แฟ้มเก็บข้อมูลที่จะสลับไปมาออกจากแคชของแฟ้มภายในของ Word ซึ่งมีการจัดสรรจากหน่วยความจำระบบที่ส่วนกลาง แฟ้มว่างที่แตกต่างกันไปในขนาด จาก 64 กิโลไบต์ (KB) ไป 3.5 เมกะไบต์ (MB)

ขนาดเริ่มต้นของแคช ใน Word คือ 64 กิโลไบต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มขนาดของแคชใน Word คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
212242เก็บการตั้งค่า ในรีจิสทรีสำหรับ Word 2000

แมโคร (ไดเรกทอรีชั่วคราว) ที่บันทึกไว้

เมื่อใด คุณทำการบันทึกแมโคร Word สร้างแฟ้มชั่วคราวในชั่วคราวของ Windows ไดเรกทอรี

แปลงแฟ้ม (ไดเรกทอรีชั่วคราว)

คำ ตัวประมวลผลตัวแปลงที่ให้มาพร้อมกับ Word สร้างแฟ้มชั่วคราวใน Rich Text รูปแบบ (RTF), ที่ Word ใช้ในการเข้าถึงตัวแปลงที่เฉพาะเจาะจง

ล็อค แฟ้ม (ไดเรกทอรีชั่วคราว)

เมื่อคุณเปิดแฟ้มที่ถูกล็อค อย่างใดอย่างหนึ่ง เนื่อง จากถูกเปิดในหน้าต่างอื่นของ Word หรือเนื่องจากผู้ใช้อื่นบนเครื่อง เครือข่ายมีเปิดแฟ้มนั้น คุณสามารถทำงานกับสำเนาของแฟ้ม Word วางนี้ การคัดลอกในไดเรกทอรีชั่วคราวของ Windows ในทำนองเดียวกัน ถ้าแม่แบบที่แนบมากับตัว เอกสารถูกล็อก Word ทำสำเนาของแม่แบบในการชั่วคราวโดยอัตโนมัติ ไดเรกทอรี สำเนาของแฟ้มที่ถูกล็อกไม่อัตโนมัติ update ต้นฉบับ เจ้าของแฟ้ม

บันทึกแฟ้ม (Directory เดียวกันกับแฟ้มที่บันทึกไว้)

เมื่อคุณคลิกบันทึกบนเครื่องแฟ้มเมนู การต่อไปนี้เกิด:
 1. Word สร้างแฟ้มชั่วคราวใหม่ที่ใช้เวอร์ชันที่แก้ไขแล้ว ของเอกสาร
 2. หลังจากที่ Word สร้างแฟ้มชั่วคราว ลบคำ เอกสารรุ่นก่อนหน้า
 3. Word เปลี่ยนชื่อแฟ้มชั่วคราวเป็นชื่อเดียวกันกับ เอกสารรุ่นก่อนหน้า
ข้อความที่วางระหว่างแฟ้ม (Directory เดียวกันเป็นแฟ้มต้นฉบับ):

เมื่อ Word คัดลอก และวางระหว่างเอกสาร ดังกล่าวอาจทำให้การ แฟ้มชั่วคราวในไดเรกทอรีเดียวกันกับแฟ้มต้นฉบับ นี้เป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้า แฟ้มต้นฉบับถูกบันทึก หรือปิด แฟ้มชั่วคราวแทนที่ข้อมูล ที่ถูกอ้างถึง โดยการคลิปบอร์ดก่อนทำการบันทึกแฟ้ม Word สร้าง แฟ้มนี้ชั่วคราว โดยการเปลี่ยนชื่อสำเนาของแฟ้มเก่าไปยังแฟ้มชั่วคราว ชื่อ

เจ้าของไฟล์ (Directory เดียวกันเป็นแฟ้มต้นฉบับ)

เมื่อเป็น มีเปิดแฟ้มที่บันทึกไว้สำหรับการแก้ไข การพิมพ์ หรือตรวจทาน Word สร้างไว้ก่อนหน้านี้ แฟ้มชั่วคราวที่มีนามสกุล.doc นามสกุลของแฟ้มนี้เริ่มต้น ด้วยเครื่องหมายตัวหนอน (~) ที่อยู่ตาม ด้วยเครื่องหมายดอลลาร์ ($) ที่จะตาม ด้วยส่วนที่เหลือของแฟ้มต้นฉบับ ชื่อ แฟ้มชั่วคราวนี้เก็บชื่อเข้าสู่ระบบของบุคคลที่เปิดแฟ้ม แฟ้มชั่วคราวนี้เรียกว่า "เจ้าของไฟล์

เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มที่อยู่ พร้อมใช้งานบนเครือข่าย และที่ถูกเปิดอยู่แล้ว โดยผู้ใช้อื่น การจัดหาแฟ้มนี้ ที่ชื่อผู้ใช้สำหรับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
นี้ ได้มีเปิดแฟ้มด้วยชื่อผู้ใช้. คุณต้องการสร้างสำเนาของแฟ้มนี้สำหรับการใช้งานหรือไม่
Word ไม่สามารถสร้างแฟ้มที่มีเจ้าของ ตัวอย่างเช่น Word ไม่สามารถสร้างแฟ้มที่มีเจ้าของเมื่อเอกสารใช้ร่วมกันแบบอ่านอย่างเดียว ในกรณีนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเปลี่ยนเป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
แฟ้มนี้ถูกเปิด โดยผู้ใช้อื่น จะต้อง คุณต้องการสร้างสำเนาของแฟ้มนี้สำหรับการใช้งานหรือไม่
หมายเหตุWord ลบแฟ้มชั่วคราวนี้โดยอัตโนมัติจากหน่วยความจำเมื่อต้นฉบับ ปิดแฟ้ม

เมื่อคุณเปิดแฟ้ม โดยใช้โพรโทคอล HTTP หรือ FTP แฟ้มจะถูกคัดลอกไปยังไดเรกทอรีชั่วคราวก่อน แล้ว จะเปิดแฟ้มจากไดเรกทอรีชั่วคราว

เมื่อคุณเปิดแฟ้มที่ใช้ร่วมกันของ UNC ด้วย Word 2007 แฟ้มจะถูกคัดลอกไปยังไดเรกทอรีชั่วคราวก่อน แล้ว จะเปิดแฟ้มจากไดเรกทอรีชั่วคราว

บันทึกอัตโนมัติ

คำอัตโนมัติ ไดเรกทอรีในการบันทึกการกู้คืน

Word แฟ้มชั่วคราวที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อใด ดำเนินการโดยอัตโนมัติบันทึกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชั่วคราว เว้นแต่ไม่มีการ โฟลเดอร์ชั่วคราวที่ถูกต้อง ในกรณีนี้ Word จะบันทึกแฟ้มชั่วคราวในโฟลเดอร์เดียวกันกับที่ จะมีบันทึกเอกสาร

ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มชั่วคราวเมื่อคุณปิดแฟ้ม

ในบางครั้งอาจมีคำเพื่อรักษาการเชื่อมโยงไปยังแฟ้มหลังจากนั้น ถูกปิด ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อข้อความถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดจากนั้น แฟ้ม เมื่อคุณปิดแฟ้ม Word พยายามดำเนินการต่อไปนี้:
 • ถ้าส่วนที่เลือกที่ถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดไม่ ประกอบด้วยหลายส่วนหรือรูปภาพ หรือไม่ไม่ใหญ่ Word คัดชิ้นส่วน ของเอกสารไปยังแฟ้มที่ว่าง
 • ถ้าประกอบด้วยการเลือกการคัดลอกรูปภาพหรือหลาย ส่วน หรือถ้าแฟ้มอยู่บนฟลอปปีดิสก์ Word คัดลอกแฟ้มทั้งหมดในการ ไดเรกทอรีชั่วคราว และย้ายตัวชี้ที่มีอยู่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 211632 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbhowto kbfile kbinfo kbnetwork kbmt KB211632 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:211632

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com