Artikel-id: 213367 - Få vist de produkter, som denne artikel refererer til.
Udvid alle | Skjul alle

På denne side

Sammenfatning

I denne artikel beskrives to metoder, som du kan bruge til at sammenligne data i to kolonner i Microsoft Excel-regneark og finde dubletter.

Yderligere Information

Metode 1: Brug en formel i regnearket

Du skal følge disse trin for at bruge en formel i regnearket til at sammenligne data i to kolonner:
 1. Start Excel.
 2. Indtast følgende data i et nyt regneark (kolonne B skal være tom):
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2:   C2: 5
  A3: 3  B3:   C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5:   C5: 0
  					
 3. Indtast følgende formel i celle B1:
  =IF(ISERROR(MATCH(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Marker cellerne B1:B5.
 5. I Microsoft Office Excel 2003 og ældre versioner af Excel skal du pege på Fyld i menuen Rediger, og derefter klikke på Nedad.

  I Microsoft Office Excel 2007 og Excel 2010 skal du klikke på Fyld i gruppen Redigering og derefter klikke på Nedad.

  Dubletnumrene vises i kolonne B, som vist i følgende eksempel:
    A1: 1  B1:   C1: 3
    A2: 2  B2: 2  C2: 5
    A3: 3  B3: 3  C3: 8
    A4: 4  B4:   C4: 2
    A5: 5  B5: 5  C5: 0
  					

Metode 2: Brug en Visual Basic-makro

Microsoft leverer kun programmeringseksempler som illustration ? uden nogen form for garanti, det være sig udtrykkelig eller stiltiende. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, det stiltiende ansvar for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Det forudsættes i denne artikel, at du kender ovennævnte programmeringssprog samt de værktøjer, der anvendes til at oprette og foretage fejlfinding i procedurer. Microsofts supportteknikere kan hjælpe med at forklare funktionaliteten i forbindelse med en bestemt procedure. De vil dog ikke ændre eksemplerne, så de giver ekstra funktionalitet, eller oprette procedurer, der passer specielt til dine behov. Hvis du vil bruge en Visual Basic-macro til at sammenligne data i to kolonner, skal du bruge fremgangsmåden i følgende eksempel:
 1. Start Excel.
 2. Tryk på ALT+F11 for at starte Visual Basic Editor.
 3. Klik på Modul i menuen Indsæt.
 4. Indtast følgende kode i et modulark:
  Sub Find_Matches()
    Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant
    ' Angiv CompareRange som værende lig med det område, du vil
    ' sammenligne valget med.
    Set CompareRange = Range("C1:C5")
    ' BEMÆRK! Hvis sammenligningsområdet er placeret i en anden projektmappe
    ' eller et andet regneark, skal du bruge følgende syntaks.
    ' Set CompareRange = Workbooks("Book2"). _
    '  Worksheets("Sheet2").Range("C1:C5")
    '
    ' Gennemgå hver celle i det valgte område, og sammenlign dem med
    ' hver celle i CompareRange.
    For Each x In Selection
      For Each y In CompareRange
        If x = y Then x.Offset(0, 1) = x
      Next y
    Next x
  End Sub
  					
 5. Tryk på Alt+F11 for at vende tilbage til Excel.
 6. Indtast følgende data (kolonne B skal være tom):
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2:   C2: 5
  A3: 3  B3:   C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5:   C5: 0
  					
 7. Marker området A1:A5.
 8. I Excel 2003 og ældre versioner af Excel skal du pege på Makro i menuen Værktøjer, og derefter klikke på Makroer.

  I Excel 2007 og Excel 2010 skal du klikke på fanen Udvikler og derefter klikke på Makro i gruppen Kode.
 9. Klik på Find_Matches, og klik derefter på Kør.
Dubletnumrene vises i kolonne B. De matchende numre placeres ved siden af den første kolonne, som vist her:
  A1: 1  B1:   C1: 3
  A2: 2  B2: 2  C2: 5
  A3: 3  B3: 3  C3: 8
  A4: 4  B4:   C4: 2
  A5: 5  B5: 5  C5: 0
				
Bemærk! Dette er en artikel til hurtig udgivelse, som er oprettet direkte i Microsofts supportafdeling. Oplysningerne i artiklen præsenteres som de og behandler aktuelle problemer. Fordi artiklen er blevet udgivet hurtigt, kan der forekomme slåfejl, og artiklen kan blive redigeret uden varsel. Se andre forbehold under Vilkår for anvendelse.

Egenskaber

Artikel-id: 213367 - Seneste redigering: 31. oktober 2013 - Redigering: 1.0
Oplysningerne i denne artikel gælder:
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
Nøgleord: 
kbdtacode kbhowto kbprogramming KB213367

Send feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com