Kaip programoje ?Excel? naudoti INDEX ir MATCH darbalapio funkcijas, kai naudojami keli kriterijai

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 214142 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei norite perskaityti straipsn?, skirt? ?Microsoft Excel 98? ir senesn?ms versijoms, ?r. 59482.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje pateikiami keli pavyzd?iai, kaip naudojant INDEX ir MATCH darbalapio funkcijas programoje ?Microsoft Excel? rasti reik?m? pagal kelis kriterijus.

Daugiau informacijos

Toliau pateiktuose pavyzd?iuose parodyta, kaip naudojant INDEX ir MATCH darbalapio funkcijas rasti reik?m? pagal kelis kriterijus.

1 pavyzdys. Stulpeliuose esantys duomenys

1 b?das

 1. Paleiskite ?Excel?.
 2. Naujame darbalapyje ?veskite toliau nurodytus duomenis:
    A1: Part  B1: Code  C1: Price  D1: Find Part E1: Find Code
    A2: x   B2: 11   C2: 5.00  D2: y     E2: 12
    A3: x   B3: 12   C3: 6.00  D3: y     E3: 11
    A4: y   B4: 11   C4: 7.00  D4: x     E4: 12
    A5: y   B5: 12   C5: 8.00  D5: x     E5: 11
  					
 3. Jei norite gauti y dalies, kurios kodas 12, kain? ir gauti reik?m? langelyje F2, langelyje F2 ?veskite ?i? formul?:
  =INDEX($C$2:$C$5,MATCH(D2,IF($B$2:$B$5=E2,$A$2:$A$5),0))
 4. Paspauskite CTRL + SHIFT + ENTER, kad gal?tum?te ?vesti formul? kaip masyvo formul?.

  Formul? pateikia reik?m? 8,00.
 5. Pasirinkite langel? F2, paimkite u?pildo ranken?l? ir tempkite iki langelio F5, kad gautum?te kiekvieno dalies ir kodo derinio kain?.

2 b?das

Naudojant ?? b?d? gaunamas toks pats rezultatas, bet jame naudojamas sujungimo operatorius. Toliau nurodyt? formul?s pavyzd? geriau naudoti ie?kant duomen? atitikmen? pagal daugiau nei du kriterijus, nes nereikia naudoti ?d?t?j? IF sakini?. ?is b?das pana?us ? 1 b?d?, i?skyrus tai, kad atliekant 3 veiksm? reikia ?vesti toliau nurodyt? formul?:
=INDEX($C$2:$C$5,MATCH(D2&E2,$A$2:$A$5&$B$2:$B$5,0))

Example 2: Eilut?se esantys duomenys

1 b?das

 1. Paleiskite ?Excel?.
 2. Naujame darbalapyje ?veskite toliau nurodytus duomenis:
    A1: Part  B1: x   C1: x   D1: y    E1: y
    A2: Code    B2: 11   C2: 12  D2: 11   E2: 12
    A3: Price    B3: 5.00  C3: 6.00 D3: 7.00  E3: 8.00
    A4: Find Part  B4: y   C4: y   D4: x    E4: x
    A5: Find Code  B5: 12   C5: 11  D5: 12   E5: 11
  					
 3. Jei norite gauti y dalies, kurios kodas 12, kain? ir gauti reik?m? langelyje B6, langelyje B6 ?veskite ?i? formul?:
  =INDEX($B$3:$E$3,MATCH(B4,IF($B$2:$E$2=B5,$B$1:$E$1),0))
 4. Paspauskite CTRL + SHIFT + ENTER, kad gal?tum?te ?vesti formul? kaip masyvo formul?.

  Formul? pateikia reik?m? 8,00.
 5. Pasirinkite langel? B6, paimkite u?pildo ranken?l? ir tempkite ? de?in? iki langelio E6, kad gautum?te kiekvieno dalies ir kodo derinio kain?.

2 b?das

Naudojant ?? b?d? gaunamas toks pats rezultatas, bet jame naudojamas sujungimo operatorius. Toliau nurodyt? formul?s pavyzd? geriau naudoti ie?kant duomen? atitikmen? pagal daugiau nei du kriterijus, nes nereikia naudoti ?d?t?j? IF sakini?. ?is b?das pana?us ? 1 b?d? (2 pavyzdys), i?skyrus tai, kad atliekant 3 veiksm? reikia ?vesti toliau nurodyt? formul?:
=INDEX($B$3:$E$3,MATCH(B4&B5,$B$1:$E$1&$B$2:$E$2,0))

Savyb?s

Straipsnio ID: 214142 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 29 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
Rakta?od?iai: 
kbquery kbfunctions kbhowto KB214142

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com