Artikkel-ID: 214269 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Hvis du vil ha en Microsoft Excel 98-versjon av denne artikkelen, kan du se 189519.

Vis alt | Skjul alt

På denne siden

Sammendrag

Du kan analysere dataene og vise dem i et histogram (et kolonnediagram som viser frekvensdata), ved hjelp av histogramverktøyet i analyseverktøyet i Microsoft Office Excel. Hvis du vil opprette et histogram, må du organisere dataene i to kolonner i regnearket. Disse kolonnene må inneholde inndata og hylletall. Inndata er dataene du vil analysere med histogramverktøyet. Hylletallene er tallene som representerer intervallene du vil at histogramverktøyet skal bruke til å måle inndata i dataanalysen.

Når du bruker histogramverktøyet, teller Excel antall datapunkter i hver datahylle. Et datapunkt inkluderes i en bestemt hylle hvis tallet er større enn laveste grense og likt eller mindre enn øverste grense for datahyllen. Hvis du utelater hylleområdet, oppretter Excel et sett med jevnt fordelte hyller mellom inndataens minimums- og maksimumsverdier.

Resultatet av histogramanalysen vises i et nytt regneark (eller i en ny arbeidsbok), og viser en histogramtabell og et kolonnediagram som reflekterer dataene i histogramtabellen.

Før du kan bruke histogramverktøyet må du sørge for at analyseverktøyet er installert.

Sørg for at analyseverktøyet er installert

Følg disse trinnene for å sikre at analyseverktøyet er installert:


Excel 2010
 1. Klikk AlternativerFil-menyen.

  Excel 2013:

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2923928


  Excel 2010:

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2923929
 2. Klikk Tillegg i navigasjonsruten.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2923930

 3. I Behandle-listen velger du Excel-tillegg, og deretter klikker du OK.
 4. I dialogboksen Tillegg må du sørge for at avkrysningsboksen for Analyseverktøy under Tilgjengelige tillegg er merket av, og deretter klikke OK.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2923931


  Obs! For at analyseverktøyet skal vises i dialogboksen Tillegg må det være installert på datamaskinen din. Hvis du ikke ser Analyseverktøy i dialogboksen Tillegg, kan du kjøre installasjonsprogrammet for Microsoft Excel og legge til denne komponenten på listen over installerte elementer.
Excel 2007
 1. Klikk Microsoft Office-knappen, og klikk deretter Alternativer for Excel.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2923932
 2. Klikk Tillegg i navigasjonsruten.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2923933
 3. I Behandle-listen velger du Excel-tillegg, og deretter klikker du Start.
 4. I dialogboksen Tillegg må du sørge for at avkrysningsboksen for Analyseverktøy under Tilgjengelige tillegg er merket av, og deretter klikke OK.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2923934
Excel 2003 og tidligere versjoner av Excel
 1. Klikk TilleggVerktøy-menyen.
 2. I dialogboksen Tillegg må du sørge for at avkrysningsboksen for Analyseverktøy under Tilgjengelige tillegg er merket av, og deretter klikke OK.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2923935


  Obs! For at analyseverktøyet skal vises i dialogboksen Tillegg må det være installert på datamaskinen din. Hvis du ikke ser Analyseverktøy i dialogboksen Tillegg, kan du kjøre installasjonsprogrammet for Microsoft Excel og legge til denne komponenten på listen over installerte elementer.

Opprette en histogramtabell

Hvis du vil opprette en histogramtabell, kan du følge denne fremgangsmåten:
 1. Kopier og lim inn følgende data i et nytt regneark. 
  Skjul denne tabellenVis denne tabellen
  8720
  2740
  4560
  6280
  3
  52
  20
  43
  74
  61
 2. Gjør ett av følgende:
  • I Excel 2013, Excel 2010 og Excel 2007, i kategorien Data, klikker du Dataanalyse i Analyse-gruppen.

   Skjul dette bildetVis dette bildet
   2923936

  • I Excel 2003 og tidligere versjoner av Excel klikker du Dataanalyse i Verktøy-menyen.
 3. I dialogboksen Dataanalyse klikker du Histogram, og deretter OK.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2923937

 4. Skriv inn A1:A10 i Inndataområde-boksen.

  Skjul dette bildetVis dette bildet
  2923938

 5. Skriv inn B1:B4 i Binærområde-boksen.
 6. Under Utdataalternativer klikker du Ny arbeidsbok, merker av for Diagramutdata, og klikker deretter OK.
Excel genererer en ny arbeidsbok med en histogramtabell og et innebygd diagram.

Histogramtabellen vil ligne på følgende tabell, basert på eksempeldataene fra trinn 1:
  A1: Bin   B1: Frekvens
  A2: 20     B2:    2
  A3: 40     B3:    1
  A4: 60     B4:    3
  A5: 80     B5:    3
  A6: Mer  B6:    1
				
Diagrammet ditt vil være et kolonnediagram som viser dataene i denne histogramtabellen. I dette eksemplet inneholder hyllen som samsvarer med dataverdier fra 0 til 20, to datapunkt: 3 og 20. 

Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
214029 Bruke dataanalyseverktøy på grupperte ark (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.

Egenskaper

Artikkel-ID: 214269 - Forrige gjennomgang: 8. januar 2014 - Gjennomgang: 1.0
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
Nøkkelord: 
kbfunctions kbfuncstat kbaddin kbhowtomaster kbsmbportal KB214269

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com