หมายเลขบทความ (Article ID): 214269 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Excel 98 โปรดดูที่ 189519. (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถวิเคราะห์ข้อมูลของคุณและแสดงผลในฮีสโตแกรม (แผนภูมิคอลัมน์ที่แสดงข้อมูลความถี่) ได้โดยใช้เครื่องมือฮีสโตแกรมของ Analysis ToolPak ใน Microsoft Office Excel เมื่อต้องการสร้างฮีสโตแกรม คุณต้องจัดระเบียบข้อมูลในสองคอลัมน์บนแผ่นงาน คอลัมน์เหล่านี้จะต้องมีข้อมูลอินพุตและหมายเลขช่องเก็บ ข้อมูลอินพุตเป็นข้อมูลที่คุณต้องการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือฮีสโตแกรม หมายเลขช่องเก็บเป็นตัวเลขที่เป็นตัวแทนของช่วงเวลาที่คุณต้องการใช้เครื่องมือฮีสโตแกรมสำหรับการวัดข้อมูลอินพุตในการวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อคุณใช้เครื่องมือฮีสโตแกรม Excel จะนับจำนวนของจุดข้อมูลในแต่ละช่องเก็บข้อมูล จุดข้อมูลจะรวมอยู่ในช่องเก็บข้อมูลเฉพาะถ้าตัวเลขมีค่ามากกว่าขอบเขตต่ำสุดและเท่ากับหรือน้อยกว่าขอบเขตที่มากที่สุดสำหรับช่องเก็บข้อมูล ถ้าคุณละเว้นช่วงของช่องเก็บ Excel จะสร้างชุดของช่องเก็บที่มีการกระจายอย่างสม่ำเสมอระหว่างค่าต่ำสุดและสูงสุดของข้อมูลอินพุต

ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ฮีสโตแกรมจะปรากฏบนแผ่นงานใหม่ (หรือในสมุดงานใหม่) และแสดงตารางฮีสโตแกรมและแผนภูมิคอลัมน์ที่สะท้อนถึงข้อมูลในตารางฮีสโตแกรม

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เครื่องมือฮีสโตแกรมได้ คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง Analysis ToolPak Add-in ไว้แล้ว

ตรวจสอบว่ามีการติดตั้ง Analysis ToolPak Add-in

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดตั้ง Analysis ToolPak Add-in ไว้แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:


Excel 2010
 1. ในเมนู แฟ้ม คลิก ตัวเลือก

  Excel 2013:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2874445


  Excel 2010:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2874446
 2. คลิก Add-In ในบานหน้าต่างนำทาง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2874447

 3. ในรายการ จัดการ เลือก Add-in ของ Excel แล้วคลิก ไป
 4. ในกล่องโต้ตอบ Add-In ตรวจสอบแน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายในกล่อง Analysis ToolPak ภายใต้ Add-In ที่มีอยู่ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก ตกลง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2874448


  หมายเหตุ เพื่อให้ Analysis ToolPak Add-in ปรากฏในกล่องโต้ตอบ Add-In จะต้องมีการติดตั้ง Add-in นี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณไม่เห็น Analysis ToolPak ในกล่องโต้ตอบ Add-In ให้เรียกใช้งาน Microsoft Excel Setup และเพิ่มคอมโพเนนต์นี้ในรายชื่อของรายการที่ติดตั้ง
Excel 2007
 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office แล้วคลิก ตัวเลือกของ Excel

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2874449
 2. คลิก Add-In ในบานหน้าต่างนำทาง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2874450
 3. ในรายการ จัดการ เลือก Add-in ของ Excel จากนั้น คลิก ไป
 4. ในกล่องโต้ตอบ Add-In ตรวจสอบแน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายในกล่อง Analysis ToolPak ภายใต้ Add-In ที่มีอยู่ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก ตกลง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2874451
Excel 2003 และ Excel รุ่นก่อนหน้า
 1. คลิก Add-In ในเมนู เครื่องมือ
 2. ในกล่องโต้ตอบ Add-In ตรวจสอบแน่ใจว่าได้ทำเครื่องหมายในกล่อง Analysis ToolPak ภายใต้ Add-In ที่มีอยู่ เรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก ตกลง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2874452


  หมายเหตุ เพื่อให้ Analysis ToolPak Add-in ปรากฏในกล่องโต้ตอบ Add-In จะต้องมีการติดตั้ง Add-in นี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หากคุณไม่เห็น Analysis ToolPak ในกล่องโต้ตอบ Add-In ให้เรียกใช้งาน Microsoft Excel Setup และเพิ่มคอมโพเนนต์นี้ในรายชื่อของรายการที่ติดตั้ง

สร้างตารางฮีสโตแกรม

เมื่อต้องการสร้างตารางฮีสโตแกรม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. คัดลอกแล้ววางข้อมูลต่อไปนี้ลงในแผ่นงานใหม่ 
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  8720
  2740
  4560
  6280
  3
  52
  20
  43
  74
  61
 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • สำหรับ Excel 2013 Excel 2010 และ Excel 2007 บนแท็บ ข้อมูล ให้คลิก การวิเคราะห์ข้อมูล ในกลุ่ม การวิเคราะห์

   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   2874453

  • สำหรับ Excel 2003 และ Excel รุ่นก่อนหน้า ให้คลิก การวิเคราะห์ข้อมูล บนเมนู เครื่องมือ
 3. ในกล่องโต้ตอบ การวิเคราะห์ข้อมูล ให้คลิก ฮีสโตแกรม แล้วคลิก ตกลง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2874454

 4. ในกล่อง ช่วงข้อมูลเข้า ให้พิมพ์ A1:A10

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2874455

 5. ในกล่อง ช่วงของช่องเก็บ ให้พิมพ์ B1:B4
 6. ภายใต้ ตัวเลือกผลลัพธ์ ให้คลิก สมุดงานใหม่ เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ผลลัพธ์แผนภูมิ แล้วคลิก ตกลง
Excel จะสร้างสมุดงานใหม่ที่มีตารางฮีสโตแกรมและแผนภูมิแบบฝังตัว

จากข้อมูลตัวอย่างในขั้นตอนที่ 1 ตารางฮีสโตแกรมจะมีลักษณะดังตารางต่อไปนี้:
  A1: ช่องเก็บ   B1: ความถี่
  A2: 20  B2:    2
  A3: 40  B3:    1
  A4: 60  B4:    3
  A5: 80  B5:    3
  A6: เพิ่มเติม  B6:    1
				
แผนภูมิของคุณจะเป็นแผนภูมิคอลัมน์ที่จะแสดงข้อมูลในตารางฮีสโตแกรมนี้ ในตัวอย่างนี้ ช่องเก็บที่สอดคล้องกับค่าของข้อมูล 0 ถึง 20 จะมีจุดข้อมูลสองจุด คือ 3 และ 20 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
214029 การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลบนแผ่นงานที่ถูกจัดกลุ่ม (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 214269 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 กรกฎาคม 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2013
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
Keywords: 
kbfunctions kbfuncstat kbaddin kbhowtomaster kbsmbportal KB214269

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com