การแก้ไข: บริการรีจิสทรีระยะไกลเหลวเมื่อโปรแกรมประยุกต์พยายามที่จะดึงข้อมูลตัวนับประสิทธิภาพการทำงานจากอินสแตนซ์ของ SQL Server บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2159286 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2 แก้ไขเป็นแฟ้มหนึ่งแฟ้มที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขเป็นแบบสะสม แต่ละรุ่นใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับก่อนหน้านี้ SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008 หรือ Microsoft SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 หรือ Windows Server 2008, Windows Vista หรือรุ่นที่ใหม่กว่าของ Windows
 • คุณสามารถเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น แอพลิเคชันพยายามที่จะดึงข้อมูลตัวนับประสิทธิภาพการทำงานกับอินสแตนซ์ของ SQL Server จากระยะไกล
ในสถานการณ์สมมตินี้ บริการรีจิสทรีระยะไกลล้มเหลวบนคอมพิวเตอร์ที่มี SQL Server ติดตั้ง นอกจากนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้จะถูกบันทึกในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์บนคอมพิวเตอร์ที่มีอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่ติดตั้ง:
ชื่อโปรแกรมประยุกต์ faulting: svchost.exe_RemoteRegistry รุ่น: 6 .7600 6385 การประทับเวลา: 0x4a5bc3c
ชื่อโมดูล faulting: perf-MSSQLSERVER-sqlctr 0 .275_unloaded รุ่น: 0.0.0.0 ประทับเวลา: 0x4b48 09 รหัสข้อยกเว้น: 0xc0000005
ข้อบกพร่องออฟเซต: 0x00000000626bfe57
รหัสกระบวนการ faulting: d 0 x 8
เวลาเริ่มต้นแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: 0x0 cad723f5bfd536
เส้นทางของแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: ไดรฟ์: \Windows\system32\svchost.exe
เส้นทางของโมดูล faulting: perf-MSSQLSERVER-sqlctr 0 .275
รหัสรายงาน: da45823c-4327-df-โฆษณา 9-00 7a477845a

ชื่อโปรแกรมประยุกต์ faulting: svchost.exe_RemoteRegistry รุ่น: 6.1.7600.16385 ประทับเวลา: 0x4a5bc3c1
ชื่อโมดูล faulting: sqlctr90.dll_unloaded รุ่น: 0.0.0.0 ประทับเวลา: 0x492b1b55
รหัสข้อยกเว้น: 0xc0000005
ข้อบกพร่องออฟเซต: 0x000000003353c171
รหัสกระบวนการ faulting: 0x2eec
เวลาเริ่มต้นแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: 0x01cad5a366dde911
เส้นทางของแอพลิเคชันที่ไม่ถูกต้อง: ไดรฟ์: \Windows\system32\svchost.exe
เส้นทางของโมดูล faulting: sqlctr90.dll
รายงาน Id: d0a6f0d5-41b3-11df-ae47-0017a4778006

นอกจากนี้ ข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ถูกบันทึกในแฟ้มบันทึกของระบบของ Windows บนคอมพิวเตอร์ที่มีอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่ติดตั้ง:
วันที่,เวลา ServerName PM ข้อผิดพลาด 7034 ตัวจัดการควบคุมบริการ N/A, N/A "รีจิสทรีระยะไกลที่บริการหยุดโดยไม่คาดคิด ทำนี้ หมายเลข ครั้งนี้"

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากตัวนับประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ SQL ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเมื่อต้องการเรียกRegQueryValueEx API ในการเข้าถึงคีย์รีจิสทรี ลักษณะการทำงานนี้ทำให้การบริการของรีจิสทรีระยะไกลที่โหลดตัวนับประสิทธิภาพการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ SQL ปัญหา

การแก้ไข

หมายเหตุ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ใน SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3), ใช้ 13 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 SP3 บนคอมพิวเตอร์เครื่องที่คุณมีอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 ที่ติดตั้ง ในปัจจุบัน การแก้ปัญหานี้เท่านั้นนำไปใช้กับ SQL Server 2005 SP3

ปรับปรุงข้อมูล

SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 4 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2633146 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 4 สำหรับ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้การแก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567616 SQL Server 2008 R2 สร้างที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2 Service Pack 1

SQL Server 2008 R2

การแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ครั้งแรกใน 9 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2567713 สะสมแพ็คเกจการปรับปรุง 9 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ได้มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้การแก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356 SQL Server 2008 R2 สร้างที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2

SQL Server 2008 Service Pack 2

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 4 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2527180 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 4 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 2
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้การแก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2402659 สร้างของ SQL Server 2008 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 2
มีสร้างโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 สำหรับ SQL Server service packs เฉพาะ คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 2 การติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 2 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ที่อยู่ในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server


SQL Server 2005 Service Pack 3

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 13 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2438344 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2005 ก่อนหน้านี้แก้ไขออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้การแก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960598 SQL Server 2005 สร้างที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
มีสร้างโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 สำหรับ SQL Server service packs เฉพาะ คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 เมื่อต้องการการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ที่อยู่ในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2005 Service Pack 4

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 2 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2489409 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 4
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2005 ก่อนหน้านี้แก้ไขออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้การแก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2485757 SQL Server 2005 สร้างที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 4
มีสร้างโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2005 สำหรับ SQL Server service packs เฉพาะ คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 4 เพื่อการติดตั้งของ SQL Server 2005 Service Pack 4 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ที่อยู่ในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

SQL Server 2008 Service Pack 1

ก่อนการแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกออกใน 13 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2497673 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ เนื่องจากเป็นแบบสะสม builds แต่ละรุ่นแก้ไขใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ถูกรวมอยู่กับ SQL Server 2008 ก่อนหน้านี้แก้ไขออกใช้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการนำไปใช้การแก้ไขรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365 สร้างของ SQL Server 2008 ที่ได้ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
มีสร้างโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Microsoft SQL Server 2008 สำหรับ SQL Server service packs เฉพาะ คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 เมื่อต้องการการติดตั้งของ SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น โปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ที่อยู่ในเซอร์วิสแพ็ค SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วนของฐานข้อมูลภายใน Windows (Microsoft SQL Server ฝังตัว Edition)

หมายเหตุ การแก้ไขนี้ใช้กับฐานข้อมูลภายใน Windows เวอร์ชั่น 2005 เท่านั้น
มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหานี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดได้" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอไปยัง การบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคิดกับคำถามและปัญหาที่ขอสนับสนุนเพิ่มเติม และไม่ใช้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้โดยเฉพาะ สำหรับรายชื่อทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์และการบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนดาวน์โหลดได้" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows ภายในฐานข้อมูลการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นสากลของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา ในการ วันและเวลา สินค้าใน'แผงควบคุม'
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Sqlctr90.dll2005.90.5324.088,68025-Aug-201204:43x 64
Sqlctr90.dll2005.90.5324.065,64025-Aug-201205:13x 86
Sqlctr90.dll2005.90.5324.0129,64025-Aug-201204:32IA-64
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เราได้พบว่า ปัญหานี้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อคุณเริ่มต้นการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานมือ (ตัวอย่างเช่น ตรวจสอบระบบของ Windows หรือ Logman) จากระยะไกล และความพยายามที่เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2008 R2 ที่มีอินสแตนซ์ของ SQL Server ติดตั้งอยู่ ดังนั้น เราแนะนำว่า คุณไม่ได้ใช้เครื่องมือตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานที่มีการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2003 เมื่อต้องการตรวจสอบเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพที่มีการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2008 R2 อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องใช้สภาพแวดล้อมนี้ตรวจสอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า จะทำการเชื่อมต่อครั้งแรกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows 2008 R2 อื่น ถ้าคุณทำเช่นนี้ การเชื่อมต่อในเวลาต่อมาทั้งหมดจากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ Windows Server 2003 จะประสบความสำเร็จ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2159286 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 พฤษภาคม 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Windows Internal Database
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2159286 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2159286

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com