Straipsnio ID: 2202188 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

?Microsoft? i?leido 32 ir 64 bit? ?Microsoft Office 2010? leidimams skirt? naujinim?. ?iame naujinime yra naujausios 32 ir 64 bit? ?Office 2010? leidimams skirtos kar?tosios pataisos. Be to, ?is naujinimas suteikia stabilumo ir efektyvumo patobulinim?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

?inoma problema

Vartotojai, kurie i?pl?t? ASCII simbolius arba dviej? bit? simboli? rinkinio (DBCS) simbolius savo ?Windows? vartotojo varduose, susidurdavo su ?Office 2010? ?inyno sistemos, skirtos kliento programoms, naudojimo problemomis.

?Office 2010? ?inyne yra du veikimo re?imai: autonominis ir interneto. Autonomini? re?im? vartotojai negali per?i?r?ti kategorij? sait? arba laisvai ie?koti teksto.

Visiems vartotojams, kurie savo ??jimo varduose naudoja anks?iau min?tus simbolius arba kurie naudojasi ?Windows XP? operacin?s sistemos kalba, kuri? ?jungus laikin?j? interneto fail? aplanko pavadinime yra anks?iau min?t? simboli?, kyla ?i problema, kai jie naudojasi autonominiu ?inynu.

Vartotojams, kurie sistemoje ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? program? paketu ?Office 2010? naudojasi graik? kalba, neprisijungus prie interneto ir ie?kant ?od?i?, kurie baigiasi ma??ja sigma ??? (U+03C2), nebus parodyta joki? rezultat?. ?i problema nekils, jei ?jungsite ?inyno interneto re?im?.

Daugiau informacijos apie simboli? rinkinius rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Simboli? rinkiniai

Daugiau informacijos apie i?pl?stinius ASCII simbolius rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? program? k?r?j? tinklo (MSDN) svetain?je:
ASCII simboli? kodai

I?sami diegimo informacija

I?sami naujinimo informacija

?is naujinimas nepakei?ia joki? anks?iau i?leist? naujinim?.

Kaip gauti ir ?diegti ?? naujinim?

?? fail? galima atsisi?sti i? ?Microsoft? atsisiuntim? centro:

32 bit?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 32 bit? naujinim? paket? dabar.

64 bit?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Atsisi?sti
Atsisi?skite 64 bit? naujinim? paket? dabar.
Daugiau informacijos, kaip atsisi?sti ?Microsoft? pagalbinius failus, rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
119591 Kaip gauti ?Microsoft? pagalbinius failus i? interneto tarnyb?
?Microsoft? patikrino, ar ?iame faile n?ra virus?. ?Microsoft? naudojo naujausi? virus? aptikimo programin? ?rang?, pasiekiam? failo paskelbimo metu. Failas laikomas sustiprintos saugos serveriuose, padedan?iuose apsaugoti failus, kad jie neb?t? neteis?tai kei?iami.

Paleidimo i? naujo informacija

?diegus ?? naujinim? kompiuterio nereikia paleisti i? naujo.

Kaip nustatyti, ar ?is naujinimas yra ?diegtas

?iame naujinime yra fail?, kuri? versijos pateiktos ?ioje lentel?je.

32 bit?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clview.exe14.0.5117.5000211,32029-Jun-201006:40

64 bit?
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clview.exe14.0.5117.5000271,73629-Jun-201006:46

Nor?dami nustatyti kompiuteryje ?diegt? fail? versij?, atlikite ?iuos veiksmus atsi?velgdami ? turim? operacin? sistem?.

?Windows 7?
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Kompiuteris.
 2. Lange Ie?koti kompiuteryje ?veskite Clview.exe, tada paspauskite ENTER.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Clview.exe, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 4. Skirtuke Bendra per?i?r?kite kompiuteryje ?diegto failo ?Clview.exe? ypatybes.


?Windows Vista?
 1. Spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , tada spustel?kite Ie?koti.
 2. Spustel?kite I?pl?stin? ie?ka.
 3. Lange Vieta spustel?kite Vietiniai standieji diskai.
 4. Lange Pavadinimas ?veskite Clview.exe, tada spustel?kite Ie?koti.
 5. Fail? s?ra?e de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? Clview.exe, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 6. Skirtuke Bendra per?i?r?kite kompiuteryje ?diegto failo ?Clview.exe? ypatybes.
?Windows XP?
 1. Paleiskite ie?kos pagalbin? priemon?. Nor?dami tai padaryti spustel?kite Prad?ti, o tada spustel?kite Ie?koti.

  Pastaba Jei pradedama ?Windows? darbalaukio ie?ka, spustel?kite Spustel?kite ?ia, jei norite naudotis pagalbine ie?kos priemone.
 2. Ie?kos rezultat? lango srityje Pagalbin? ie?kos priemon? spustel?kite Visi failai ir aplankai.
 3. Lauke Visas failo vardas arba jo dalis ?veskite ?Clview.exe?, tada spustel?kite Ie?koti.
 4. Fail? s?ra?e de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail? Clview.exe, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 5. Skirtuke Bendra ir Versija per?i?r?kite kompiuteryje ?diegto failo ?Outlfltr.dat? ypatybes.

Kaip ?diegti ?? naujinim?

 1. Spustel?kite Prad?ti, tada ? Vykdyti.
 2. ?veskite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 3. Atlikite toliau pateikiamus veiksmus atsi?velgdami ? turim? operacin? sistem?:
  • ?Windows 7? ir ?Windows Vista?
   1. Spustel?kite Per?i?r?ti ?diegtus naujinimus.
   2. Naujinim? s?ra?e suraskite naujinim? 2202188, tada spustel?kite I?diegti.
  • ?Windows XP?
   1. Pa?ym?kite ?ym?s langel? Rodyti naujinimus.
   2. Naujinim? s?ra?e suraskite naujinim? 2202188, tada spustel?kite Pa?alinti.


?Office? sistemos ?TechCenter? yra naujausi? administravimo naujinim? ir strategini? visuotinio diegimo i?tekli?, skirt? visoms ?Office? versijoms. Daugiau informacijos apie ?Office? sistemos ?TechCenter? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://technet.microsoft.com/en-us/office/default.aspx
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2202188 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. rugs?jo 8 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Personal 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
Rakta?od?iai: 
atdownload kbsurveynew kbexpertisebeginner KB2202188

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com