คุณไม่สามารถเปิดโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเว็บ โดยใช้ลักษณะการทำงาน httpFolder จากเว็บเพจใน 8 Explorer อินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2221763 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณใช้ Windows Internet Explorer 8 เพื่อเรียกดูเว็บเพจ ("เพ A") บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • เว็บเพจได้ A ประกอบด้วยข้อiframeองค์ประกอบ หรือองค์ประกอบของเฟรมในเฟรมเซตแบบ การiframeองค์ประกอบหรือองค์ประกอบของเฟรมเป็นโฮสต์ให้เว็บเพจที่อื่น ("เพ B")
 • "B เว็บเพจได้" ประกอบด้วยองค์ประกอบ HTML ที่มีการเชื่อมต่ออยู่httpFolderการทำงาน ตัวอย่างเช่น "เว็บเพจที่ B" ประกอบด้วยคำปุ่มป้อนข้อมูลองค์ประกอบที่มีการเชื่อมต่ออยู่httpFolderลักษณะการทำงาน
 • คุณใช้องค์ประกอบ HTML ใน "เว็บเพจที่ B" เรียกการnavigateFrameวิธีการhttpFolderลักษณะการทำงานเพื่อเปิดเป็นเว็บโฟลเดอร์

ในสถานการณ์สมมตินี้ เว็บโฟลเดอร์ไม่สามารถเปิดได้


หมายเหตุปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณใช้ 8 Explorer อินเทอร์เน็ตในรุ่นก่อนหน้าของ Windows ที่ไม่ใช่ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
 • คุณใช้ Internet Explorer 7 ในรุ่นใด ๆ ที่ได้รับการสนับสนุนของ Windows

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบใน Internet Explorer 8 สำหรับ Windows 7 แล้วสำหรับ Windows Server 2008 R2

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer การติดตั้งการปรับปรุงล่าสุด แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://windowsupdate.microsoft.com
สำหรับข้อมูลทางเทคนิคเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยล่าสุดสำหรับ Internet Explorer แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx
หมายเหตุปรับปรุงนี้ถูกรวมไว้ในการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 2183461 (MS10-053) ก่อนสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2183461 MS10-053: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สะสมสำหรับ Internet Explorer

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการhttpFolderลักษณะวัตถุ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการnavigateFrameวิธี แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
คำแนะนำวิธี navigateFrame
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของโฟลเดอร์เว็บ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2221763 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 สิงหาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8 เมื่อใช้กับ:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Standard
Keywords: 
kbqfe kbprb kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2221763 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2221763

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com