ข้อผิดพลาด "ขนาดของสิ่งที่แนบเกินข้อจำกัดที่อนุญาต" เมื่อคุณเพิ่มสิ่งที่แนบที่มีขนาดใหญ่ลงในข้อความอีเมล Outlook 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2222370 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเพิ่มสิ่งที่แนบไปกับข้อความอีเมลนี้ใน Microsoft Office Outlook 2010 คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ขนาดของสิ่งที่แนบมีค่าเกินกว่าข้อจำกัดที่อนุญาต

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2222368

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นด้วยหนึ่งในเหตุผลต่อไปนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีอีเมลที่คุณกำลังใช้

บัญชีอีเมลอินเทอร์เน็ต (POP3, IMAP, HTTP)

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ เนื่องจาก Outlook 2010 มีค่าเริ่มต้นของขนาดของสิ่งที่แนบที่จำกัดอยู่ที่ 20 เมกะไบต์ (20480 KB) สำหรับบัญชีอีเมลอินเทอร์เน็ต ข้อจำกัดนี้ปกป้องคอมพิวเตอร์ของคุณจากความพยายามในการอัพโหลดสิ่งที่แนบที่มีขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่แล้วมีค่าเกินข้อจำกัดของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ข้อจำกัดนี้นำมาใช้ไม่ว่าคุณกำลังเพิ่มสิ่งที่แนบขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดมากกว่า 20 เมกะไบต์ (MB) หรือสิ่งที่แนบทั้งหลายที่มีขนาดโดยรวมมากกว่า 20 MB

บัญชีอีเมล Microsoft Exchange Server

ถ้าคุณกำลังใช้กล่องจดหมาย คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ (ตามค่าเริ่มต้น) ถ้าคุณแนบมากกว่าหนึ่งรายการไปกับข้อความ และหากผลรวมของสิ่งที่แนบทั้งหมดมีขนาดมากกว่า 10 MB (10240 KB) ข้อจำกัดในเรื่องของสิ่งที่แนบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดใหม่ที่แนะนำอยู่ใน Outlook 2010 สำหรับบัญชีอีเมลอินเทอร์เน็ต ข้อจำกัดสำหรับกล่องจดหมายของ Exchange นี้มาจากการตั้งค่า ขนาดการส่งสูงสุด ที่มีการกำหนดค่าไว้ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการตั้งค่าการส่ง โดยผู้ดูแลระบบของ Exchange

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2222369


การแก้ไข

ขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของข้อจำกัดของสิ่งที่แนบขึ้นอยู่กับชนิดของบัญชีอีเมลที่คุณกำลังใช้กับ Outlook 2010

สิ่งสำคัญ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยน รีจิสทรี โปรดตรวจสอบว่าคุณได้สำรอง รีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไข โปรดทำความเข้าใจกับการเรียกคืน รีจิสทรี ในกรณีที่เกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล คืนค่า และปรับเปลี่ยน รีจิสทรี โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

322756 วิธีสำรองข้อมูลและคืนค่า รีจิสทรี ใน

บัญชีอีเมลทางอินเทอร์เน็ต (POP3, IMAP, HTTP)

ของ Windows XP และ Windows Vista เมื่อต้องการให้เราแก้ไขปัญหานี้ให้กับคุณ โปรดไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน" เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่ส่วน "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้โดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง แก้ไขปัญหา
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50510

หมายเหตุ ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่การแก้ไขอัตโนมัติจะทำงานได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นๆ

หมายเหตุ ถ้าคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องที่ประสบปัญหา คุณสามารถบันทึกโซลูชันการแก้ไขปัญหาไปยังแฟลชไดรฟ์หรือแผ่นซีดี จากนั้นเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ประสบปัญหา

ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง

เมื่อต้องการแก้ไขขนาดข้อจำกัดของสิ่งที่แนบเริ่มต้นใน Outlook 2010 สำหรับบัญชีอีเมลทางอินเทอร์เน็ตด้วยตนเอง โปรดดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ออกจาก Outlook
 2. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
 3. ค้นหาแล้วเลือกหนึ่งในคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  หมายเหตุ ให้สร้างพาธด้วยตนเองในรีจิสทรีถ้ายังไม่มีอยู่ในปัจจุบัน
 4. เพิ่มข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้ภายใต้คีย์ย่อยนี้:

  ประเภทค่า: DWORD
  ชื่อค่า: MaximumAttachmentSize
  ข้อมูลของค่า: เลขจำนวนเต็มที่ระบุขนาดของสิ่งที่แนบสูงสุดทั้งหมดที่อนุญาตให้ใช้ ตัวอย่างเช่น ระบุ 30720 (ฐานสิบ) เพื่อตั้งค่าให้มีข้อจำกัดอยู่ที่ 30 MB
  หมายเหตุ
  • ระบุค่าศูนย์ (0) ถ้าคุณต้องการตั้งค่าโดยไม่ให้มีข้อจำกัดสำหรับสิ่งที่แนบ
  • ระบุค่าที่น้อยกว่า 20 MB ถ้าคุณต้องการตั้งค่าให้มีข้อจำกัดที่น้อยกว่าค่าดีฟอลต์ 20 MB
 5. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
 6. เริ่ม Outlook

บัญชีอีเมลของ Microsoft Exchange Server

ถ้าคุณใช้บัญชี Exchange Server ข้อจำกัดใหม่ของสิ่งที่แนบขนาด 20 เมกะไบต์สำหรับบัญชีอีเมลทางอินเทอร์เน็ตจะไม่ถูกใช้โดย Outlook 2010 แต่ Outlook จะใช้ข้อจำกัดที่กำหนดค่าในเซิร์ฟเวอร์ Exchange เมื่อต้องการแก้ไขการตั้งค่าที่ถูกใช้เพื่อควบคุมขนาดของข้อความซึ่งส่งผ่านบัญชี Exchange Server ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ
 • ขั้นตอนเหล่านี้นำมาใช้กับ Exchange Server 2007 ซึ่งควรใช้ขั้นตอนที่คล้ายกันนี้สำหรับ Exchange เวอร์ชันอื่น
 • การตั้งค่า Exchange Server นี้นำมาใช้กับ Outlook ทุกเวอร์ชันไม่ใช่เฉพาะกับ Outlook 2010
 • คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบ Exchange เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงตามขั้นตอนต่อไปนี้ ผู้ใช้ปกติไม่มีสิทธิในการเข้าถึง Exchange Management Console
 1. เริ่มต้น Exchange Management Console
 2. ภายใต้ การกำหนดค่าขององค์กร ให้คลิก การส่งผ่านฮับ
 3. บนแท็บ การตั้งค่าโกลบอล ให้คลิก การตั้งค่าการส่ง

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2223318

 4. ในส่วนของ การตั้งค่าการ ส่ง ของบานหน้าต่าง การทำงาน ให้คลิก คุณสมบัติ
 5. ที่แท็บ ทั่วไป ในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติการตั้งค่าการส่ง ให้กำหนดค่าสำหรับ ขนาดการส่งสูงสุด (กิกะไบต์)
 6. คลิก ตกลง
หมายเหตุ เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange มีแคชสำหรับการตั้งค่าต่างๆ การเปลี่ยนแปลงนี้จะไม่มีผลในทันที คุณอาจต้องรอหลายชั่วโมงก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนี้จะถูกจัดการโดย Outlook

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2222370 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 1 กรกฎาคม 2554 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
Keywords: 
kbmsifixme kbfixme KB2222370

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com