วิธีการปรับใช้การตั้งค่าอีเมลขยะ เช่นรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย โดยใช้'นโยบายกลุ่ม'

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2252421 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ปรับเมื่อคุณกำหนดค่าการตั้งค่ารายการอีเมลขยะในคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่ม การตั้งค่านโยบายเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องใช้ไปยังเวิร์กสเตชันของไคลเอ็นต์ (ซึ่งจะกำหนด โดยการตรวจสอบรีจิสทรีของ Windows) อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่ม Microsoft Office Outlook ค่านโยบายเหล่านี้จะไม่ใช้ Outlook

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณกำหนดค่ารายการผู้ส่งที่ปลอดภัย โดยการใช้ Group Policy ดังที่แสดงในหน้าจอ shot ต่อไปนี้:

เมื่อคุณตรวจสอบไคลเอนต์ Outlook คุณพบว่า นโยบายนี้ได้ถูกกำหนดอย่างถูกต้องค่าในรีจิสทรี:

อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Outlook และตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัยในกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ คุณเห็นว่า รายการผู้ส่งที่ปลอดภัยได้ไม่ถูกปรับปรุง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นหากคุณไม่ได้เป็นของคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรีของระบบของคุณเมื่อเริ่มต้น Outlook (พร้อมกับข้อมูล DWORD ที่ตาม):

คีย์: \Outlook\Options\Mail 1x.0 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\

หรือ

คีย์: \Outlook\Options\Mail 1x.0 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\

DWORD: JunkMailImportLists
ค่า: 1

หมายเหตุตัวยึดตำแหน่ง 1x.0 แทนรุ่นของ Outlook (11.0 = Outlook 2003, 12.0 = Outlook 2007 และ 14.0 = Outlook 2010)

ค่ารีจิสทรี JunkMailImportLists ถูกทริกเกอร์ที่ใช้ โดย Outlook เพื่อกำหนดว่า การตั้งค่ารายการอีเมลขยะจะใช้เมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Outlookหากค่านี้สูญหาย หรือถูกกำหนดเป็นศูนย์ (0), Outlook ไม่สามารถใช้การตั้งค่านโยบายรายการอีเมลขยะที่อาจมีอยู่ในรีจิสทรี

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ จัดวางข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้ไปยังไคลเอนต์ Outlook:

DWORD: JunkMailImportLists
ค่า: 1

ดำเนินการนี้ในหนึ่งในคีย์ย่อยต่อไปนี้:

\Outlook\Options\Mail 1x.0 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\

หรือ

\Outlook\Options\Mail 1x.0 HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\

หมายเหตุตัวยึดตำแหน่ง 1x.0 แทนรุ่นของ Outlook (11.0 = Outlook 2003, 12.0 = Outlook 2007 และ 14.0 = Outlook 2010)

คุณสามารถปรับใช้นี้ข้อมูลรีจิสทรี โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:

 • นโยบายกลุ่ม
 • สคริปต์การเข้าสู่ระบบ
 • การปรับปรุงไฟล์ (.msp) ที่ถูกสร้าง โดยเครื่องมือกำหนดเอง Office การ (Outlook 2007 หรือ Outlook 2010)
 • แฟ้มการแปลง (.mst) ที่สร้าง โดยตัวช่วยสร้างการติดตั้งแบบกำหนดเอง (Outlook 2003)
 • ไฟล์การบำรุงรักษา (.cmw) ที่ถูกสร้าง โดยตัวช่วยสร้างการบำรุงรักษาแบบกำหนดเอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปรับใช้ทริกเกอร์การตั้งค่าอีเมลขยะนี้ โดยใช้แม่แบบ'นโยบายกลุ่ม'กำหนดเอง ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการปรับใช้ทริกเกอร์การตั้งค่าอีเมลขยะ Outlook โดยใช้แม่แบบ'นโยบายกลุ่ม'กำหนดเอง ดำเนินการดังต่อไปนี้:

 1. ดาวน์โหลด และแยกแม่แบบกำหนดเองของนโยบายกลุ่มสำหรับรุ่นของ Outlook จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

  outlook 2010: outlk14 junkemailtrigger.adm

  outlook 2007: outlk12 junkemailtrigger.adm

  outlook 2003: outlk11 junkemailtrigger.adm

 2. หากคุณไม่มีแม่แบบของนโยบายกลุ่มหลักสำหรับรุ่นของ Outlook ดาวน์โหลด และแยกแม่แบบล่าสุดจากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

  2010 สำนักงาน: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en & FamilyID = 64b837b6 0aa0 4 c 07-bc34-bec3990a7956

  office 2007: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en & FamilyID = 73d955c0-da87-4bc2-bbf6-260e700519a8

  office 2003: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en & FamilyID = ba8bc720-edc2-479b-b115-5abb70b3f490

 3. เพิ่มไฟล์.adm ที่คุณดาวน์โหลดมาในขั้นตอนที่ 2 ตัวควบคุมโดเมนของคุณ:

  outlook 2010 = Outlk14.adm
  outlook 2007 = Outlk12.adm
  outlook 2003 = Outlk11.adm

  หมายเหตุขั้นตอนการเพิ่มไฟล์.adm ของตัวควบคุมโดเมนเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังเรียกใช้ นอกจากนี้ เนื่องจากคุณอาจสามารถใช้นโยบาย เพื่อเพิ่มหน่วยองค์กร (OU) และไม่โดเมนทั้งหมด ขั้นตอนต่าง ๆ อาจแตกต่างกันในนี้กว้างยาวของการใช้นโยบายดังนั้น ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบของ Windows ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
 4. เพิ่มแม่แบบ'นโยบายกลุ่ม'กำหนดเองที่คุณดาวน์โหลดมาในขั้นตอนที่ 1 ไปยังตัวควบคุมโดเมนของคุณ:

  outlook 2010 = Outlk14 junkemailtrigger.adm
  outlook 2007 = Outlk12 junkemailtrigger.adm
  outlook 2003 = Outlk11 junkemailtrigger.adm

  หมายเหตุขั้นตอนการเพิ่มไฟล์.adm ของตัวควบคุมโดเมนเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Windows ที่คุณกำลังเรียกใช้นอกจากนี้ เนื่องจากคุณอาจสามารถใช้นโยบาย เพื่อเพิ่มหน่วยองค์กร (OU) และไม่โดเมนทั้งหมด ขั้นตอนต่าง ๆ อาจแตกต่างกันในนี้กว้างยาวของการใช้นโยบาย ดังนั้น ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบของ Windows ของคุณสำหรับรายละเอียด
 5. ภายใต้การกำหนดค่าผู้ใช้ ขยายคลาสสิคจัดการแม่แบบ (ADM) เพื่อระบุตำแหน่งโหนนโยบายสำหรับแม่แบบของคุณ

  shot หน้าจอต่อไปนี้แสดงการตั้งค่านโยบายการอีเมลขยะสำหรับ Outlook 2007 ในคอนโซลการจัดการนโยบายกลุ่มเมื่อมีการติดตั้งทั้งสองไฟล์.adm ที่อ้างถึงในขั้นตอนก่อนหน้านี้ 6. การกำหนดค่าตัวเลือกอีเมลขยะ คลิกสองครั้งที่มีการตั้งค่านโยบายในบานหน้าต่างรายละเอียดดับตัวอย่างเช่น เบิลคลิกที่ระบุเส้นทางไปยังรายชื่อผู้ส่งที่มีการบันทึกการตั้งค่าเส้นทางของแฟ้มข้อความที่มีรายการของโดเมนและที่อยู่ที่คุณต้องการให้ปรากฏบนแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัยใน Outlook
 7. ในกล่องโต้ตอบสำหรับการตั้งค่านโยบาย คลิกเปิดใช้งานนโยบายการเปิดใช้งาน

  ตัวอย่างเช่น shot หน้าจอต่อไปนี้แสดงเส้นทางสำหรับแฟ้มข้อความที่ใช้ในการกำหนดค่ารายการของผู้ส่งที่ปลอดภัยใน Outlook
  หมายเหตุคุณสามารถสร้างแฟ้มที่ใช้สำหรับผู้ที่ส่งที่ปลอดภัย ผู้รับที่ปลอดภัย ด้วยตนเอง และรายชื่อผู้ส่งที่ถูกบล็อกหรือคุณสามารถส่งรายการมีอยู่ โดยใช้ปุ่มที่ Outlook ส่งออกไปยังแฟ้มบนแท็บในกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ

  shot หน้าจอต่อไปนี้แสดงการแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัยใน Outlook ร่วมกับปุ่มส่งออกไปยังแฟ้ม
  หมายเหตุแฟ้มที่คุณระบุสำหรับนโยบายที่ควบคุมผู้ ส่งที่ปลอดภัย ผู้ รับที่ปลอดภัย และผู้ ส่งที่ถูกบล็อก ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุเมื่อเริ่มต้น Outlookถ้าแฟ้มไม่อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุ Outlook ละเว้นนโยบายนั้น
 8. หลังจากที่คุณได้กำหนดค่าการตั้งค่านโยบายของอีเมลขยะที่แตกต่างกัน คลิกสองครั้งนโยบายทริกเกอร์การใช้การตั้งค่ารายการอีเมลขยะในบานหน้าต่างรายละเอียด 9. เมื่อต้องการเปิดใช้งานนโยบายนี้ คลิกเปิดใช้งาน และจากนั้น คลิกตกลง


 10. หลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าคอนฟิกนโยบายการอีเมลขยะของคุณ และจะได้รับการแพร่กระจายไปยังไคลเอนต์ Outlook ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบว่า นโยบายที่มีอยู่ไปยัง Outlook โดยตรวจสอบคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี:

  \Outlook\Options\Mail 1x.0 HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\

  หมายเหตุตัวยึดตำแหน่ง 1x.0 แทนรุ่นของ Outlook (11.0 = Outlook 2003, 12.0 = Outlook 2007 และ 14.0 = Outlook 2010)

  shot หน้าจอต่อไปนี้แสดงรีจิสทรีของไคลเอนต์ Outlook ข้อที่นโยบายอีเมลขยะหลายได้ถูกกำหนดค่าประกอบด้วยนโยบายทริกเกอร์ (JunkMailImportLists = 1) ที่เป็นบังคับใช้นโยบายของรายการอีเมลขยะ Outlook


 11. การสิ้นสุดการทดสอบการปรับใช้นโยบายนี้ เริ่มต้น Outlook แล้ว เปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกอีเมลขยะ (เครื่องมือ-ตัวเลือก-ลขยะอีเมล)มีการกำหนดค่าการตั้งค่าที่คุณกำหนดค่า โดยใช้'นโยบายกลุ่ม' แต่จะถูกปิดใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถแก้ไขได้ผ่านทางอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ Outlook

  shot หน้าจอต่อไปนี้แสดงระดับการป้องกันอีเมลขยะกำหนดค่าให้ปลอดภัยรายการเฉพาะอย่างไรก็ตาม การตั้งค่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โดยผู้ใช้ได้เนื่องจากมีการกำหนดค่าผ่าน'นโยบายกลุ่ม'
  หมายเหตุผู้ใช้สามารถด้วยตนเองเพิ่ม หรือเอารายการไปยังแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัย ผู้รับที่ปลอดภัย และผู้ส่งที่ถูกบล็อกใน Outlook แม้ว่าคุณสามารถปรับใช้รายการเหล่านี้ โดยใช้'นโยบายกลุ่ม'screenshot ที่ต่อไปนี้แสดงโดเมนที่สองที่มีการปรับใช้ (โดยผ่าน'นโยบายกลุ่ม') บนแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัยใน Outlookปรากฏขึ้นถ้าผู้ใช้ลบรายการเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว รีสตาร์ท Outlook รายการจะอีกบนแท็บผู้ส่งที่ปลอดภัยหากโยบายใช้ในรายการผู้ส่งที่ปลอดภัยยังคงมีผล


หมายเหตุถ้าผู้ใช้เพิ่มรายการใหม่ให้กับผู้ส่งที่ปลอดภัย ผู้รับที่ปลอดภัย หรือแท็บผู้ส่งที่ถูกบล็อกใน Outlook รายการจะถูกเอาออก ถ้าคุณกำลังใช้งานสินค้าสำหรับแท็บนั้น โดยใช้'นโยบายกลุ่ม' และ ถ้าคุณเปิดใช้งานนโยบาย Overwrite หรือผนวกการนำเข้าจดหมายขยะเช่นกัน

โดยการเปิดใช้งานนโยบายนี้ บังคับให้ Outlook การเขียนทับรายการต่าง ๆ บนแท็บที่ มีสินค้าที่ระบุไว้ในรายการจากนโยบายที่สอดคล้องกัน
ถ้าคุณต้องการรักษารายการที่ถูกเพิ่มด้วยตนเอง โดยผู้ใช้ กำหนดค่านโยบาย Overwrite หรือนำเข้าจดหมายขยะผนวกไปยังไม่ได้กำหนดค่าหรือปิดใช้งานการทำเช่นนี้ บังคับให้ Outlook ใช้โหมดผนวกค่าเริ่มต้นสำหรับรายการที่มีการปรับใช้นโยบาย

วิธีการปรับใช้ทริกเกอร์ของรายการอีเมลขยะไปยังตำแหน่งที่ไม่ใช่นโยบายในรีจิสทรี

คุณยังสามารถกำหนดค่าทริกเกอร์ของรายการอีเมลขยะในตำแหน่งที่ไม่ใช่นโยบายต่อไปนี้ในรีจิสทรี:

คีย์: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\1x.0\Outlook\Options\Mail

DWORD: JunkMailImportLists
ค่า: 1

หมายเหตุตัวยึดตำแหน่ง 1x.0 แทนรุ่นของ Outlook (11.0 = Outlook 2003, 12.0 = Outlook 2007 และ 14.0 = Outlook 2010)

ถ้าคุณใช้ตำแหน่งที่ตั้งนี้ไม่ใช่นโยบาย Outlook จะเปลี่ยนค่าของ JunkMailImportLists จาก 1 เป็น 0 ในระหว่างการรีสตาร์ทครั้งแรกหลังจากที่คุณกำหนดค่ารีจิสทรีนี้ลักษณะการทำงานนี้ป้องกันไม่ให้ Outlook จาก reimporting รายการ deployed ของคุณทุกครั้งที่คุณเริ่ม Outlook

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการปรับใช้การตั้งค่า JunkMailImportLists โดยใช้'นโยบายกลุ่ม' Outlook ไม่สามารถเปลี่ยนค่าจาก 1 เป็น 0 ได้เนื่องจากการตั้งค่าเป็นการบังคับใช้นโยบาย

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2252421 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
kbmt KB2252421 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2252421

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com