"0x0000007F" เกิดข้อผิดพลาดในการหยุดเมื่อมีการสูญเสียการเชื่อมต่อกับบางแฟ้มที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2254637 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเข้าถึงแฟ้มบางแฟ้มที่ใช้ร่วมกันจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008
 • คอมพิวเตอร์ทำงานภายใต้ตัวหนาปัญหาสถานการณ์
 • การเชื่อมต่อกับแฟ้มที่ใช้ร่วมกันเหล่านี้จะสูญหายไป ตัวอย่างเช่น คุณออกจากระบบคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องคอมพิวเตอร์อาจรีโดยไม่คาดคิดไว้ นอกจากนี้ คุณได้รับการแจ้งความผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
STOP: 0x0000007F (0x0000008, parameter2parameter3parameter4)
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
หมายเหตุ
 • พารามิเตอร์การเกิดข้อผิดพลาด Stop นี้เปลี่ยน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์
 • ไม่ทั้งหมด "0x0000007F" ข้อผิดพลาด Stop มีสาเหตุจากปัญหานี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมควบคุมระบบการเปลี่ยนเส้นทางโปรแกรมควบคุมการกำหนดบัฟเฟอร์ย่อย (Rdbss.sys) ทำให้เกิดการวน infinite exhausts เนื้อที่กองซ้อนของเธรด ดังนั้น คุณได้รับการทำให้หยุดชะงักเกิดข้อผิดพลาดข้อความ

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไปใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งานระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2008
 • windows Server 2008 SP2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนนำออกใช้ก่อนหน้านี้แล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลหมายเลขของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
windows Vista และ Windows Server 2008 บันทึกข้อมูลของแฟ้ม
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่ใช้ในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SP n), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาของบริการ
  6.0.600122xxxwindows Vista และ Windows Server 2008sp1LDR
  6.0.600222xxxwindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง sp2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone RTM ได้แบบ 6.0.0000 xxxxxหมายเลขรุ่น
 • แสดงรายการในแฟ้ม (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง ลงชื่อเข้ากับ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ในรายการ
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows vista ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Rdbss.sys6.0.6001.22722225,28001-ก.ค.-201013:06x86
Rdbss.sys6.0.6002.22436225,79201-ก.ค.-201013:27x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่น x64 ของ Windows Server 2008 และ Windows vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Rdbss.sys6.0.6001.22722289,28001-ก.ค.-201013:28x64
Rdbss.sys6.0.6002.22436289,28001-ก.ค.-201013:38x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Rdbss.sys6.0.6001.22722679,42401-ก.ค.-201013:09IA 64
Rdbss.sys6.0.6002.22436680,44801-ก.ค.-201013:29IA 64

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,577
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)05:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_4d48dcb1f637d99caf823c1a375f31a4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22436_none_34005782c0001d7a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม693
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)05:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_b36cc7cd435e3ee7072b80de7c0104e2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22722_none_d72ef1a53eaa4799.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม693
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)05:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง rdbss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22722_none_5a4ae0b77a9568d8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,856
วัน (UTC)01-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)15:18
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง rdbss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22436_none_5c2a83db77c03f49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม6,856
วัน (UTC)01-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)16:29
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่น x64 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_3cf9881ff8ab37107e65c9f09595414d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22722_none_85e369b73b04fd37.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม697
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)05:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_cebfacbed6fcb12d5aa3be0bb43e448c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22436_none_3306abf63686071d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม697
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)05:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง rdbss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22722_none_b6697c3b32f2da0e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,113
วัน (UTC)01-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)15:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง rdbss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22436_none_b8491f5f301db07f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,113
วัน (UTC)01-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)16:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม3,605
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)05:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_a9ee7f6e78a90ba2d8ca195175fb67a2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22722_none_9321c9af9733761d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม695
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)05:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_b04ccce4259cd77ee61d69629613d03f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22436_none_c93992eef51b8e35.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม695
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)05:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง rdbss_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22722_none_5a4c84ad7a9371d4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,107
วัน (UTC)01-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)15:05
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง rdbss_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22436_none_5c2c27d177be4845.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,107
วัน (UTC)01-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)16:15
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม2,758
วัน (UTC)ก.ค.-02-2010
เวลา (UTC)05:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2254637 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2254637 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2254637

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com