?Skype? naudojimas su ?Lifecam?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 2262196
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip sukonfig?ruoti ?Lifecam?, kad j? gal?tum?te naudoti su ?Skype?. 

DAUGIAU INFORMACIJOS

1 veiksmas: ?diekite naujausi? ?Lifecam? ir ?Skype? programin? ?rang?

Pastaba: jei jau esate ?dieg? naujausi? ?Lifecam? ir ?Skype? programin?s ?rangos versij?, 1 veiksm? galite praleisti.

Atsisi?skite ir ?diekite naujausi? ?Lifecam? programin?s ?rangos versij?


Nor?dami atsisi?sti naujausi? ?LifeCam? programin? ?rang?, atlikite ?iuos veiksmus:  

1. Apsilankykite ?ioje ?Microsoft? aparat?ros svetain?je: http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=ICE
2. Lauke Pasirinkite produkto tip? pasirinkite Interneto kameros.
3. Lauke Pasirinkite naudojam? produkt? pasirinkite naudojam? ?LifeCam? produkt?. 
4. Lauke Pasirinkite naudojam? operacin? sistem? pasirinkite naudojam? ?Windows? versij?. 
5. Lauke Pasirinkite naudojam? operacin?s sistemos kalb? pasirinkite naudojam? ?Windows? kalb?. 
6. Spustel?kite Vykdyti.
7. Spustel?kite sait? ir atsisi?skite pa?i? naujausi? ?LifeCam? programin?s ?rangos versij?. 

Atsisi?skite ir ?diekite naujausi? ?Skype? programin? ?rang?

1. Apsilankykite ?Skype? svetain?je: http://www.skype.com/intl/en-us/get-skype/on-your-computer/windows
2. Spustel?kite Download Now (Atsisi?sti dabar).
3. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir atsisi?skite bei ?diekite ?Skype? programin? ?rang?. 

2 veiksmas: patikrinkite, ar ?Lifecam? programin?je ?rangoje veikia interneto kamera

1. Prijunkite ?Lifecam? prie kompiuterio.
2. Spustel?kite Prad?ti, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Visos programos, spustel?kite ?Microsoft Lifecam? ir ?Microsoft Lifecam?. 
3. Patikrinkite, ar ?Lifecam? lange matote save taip, kaip parodyta toliau pateikiamame paveiksl?lyje: 


Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Matote save


3. U?darykite ?Lifecam? programin? ?rang?.

Pastaba: jei sav?s nematote, pabandykite ?Lifecam? prijungti prie kito USB prievado. Jei problema kartojasi, atlikite veiksmus, pateikiamus ?ini? baz?s straipsnyje: 933311.

4. Jei ?Lifecam? programin?je ?rangoje save matote, pereikite prie kito veiksmo. 

3 veiksmas: nustatykite ?Lifecam? dirbti su ?Skype?

1. Nor?dami paleisti ?Skype?, spustel?kite mygtuk? Prad?ti arba ?Windows? piktogram?.
2.  Spustel?kite Visos programos, ?Skype?, tada spustel?kite ?Skype?.
3.  Jei reikia, prisijunkite.
4. Meniu ?rankiai spustel?kite Parinktys.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?rankiai ir parinktys

5. Skyriuje Pagrindiniai (kair?je pus?je) spustel?kite Garso nustatymai.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Garsas


6. Pasirinkite ?LifeCam? ?rengin? kaip numatyt?j? mikrofon?. Pavyzd?iui, pasirinkite Cinema Microsoft Lifecam. 

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Garso nustatymai7. ?Skype? parink?i? lango nar?ymo srityje spustel?kite Vaizdo nustatymai. Interneto kameros per?i?roje tur?tum?te matyti save:

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
2264133


Pastaba: jei ?Skype? neaptinka ?Lifecam? ?renginio, bus parodytas prane?imas ?Skype? nepavyko surasti interneto kameros. Naudodami kamer? galite nemokamai atlikti vaizdo skambu?ius su bet kuo, kas naudoja ?Skype? visame pasaulyje?. Jei kyla ?i problema, patikrinkite, ar ?Lifecam? ?renginys yra prijungtas ir ar esate ?dieg? naujausi? programin? ?rang?. Jei problema kartojasi, atlikite veiksmus, pateikiamus ?ini? baz?s straipsnyje: 933311.

8. Spustel?kite ?ra?yti.
9. Patikrinkite ?LifeCam? pabandydami atlikti bandom?j? ?Skype? skambut?. 

Daugiau informacijos, kaip sukonfig?ruoti ?Skype?, rasite apsilank? ?ioje ?Skype? svetain?je: http://support.skype.com

Jei ?Skype? vis tiek nematote sav?s arba negirdite kito asmens, taip gali b?ti d?l:

·          ?diegtos tre?iosios ?alies u?kardos, kuri sukonfig?ruota blokuoti prieig?

·          IPT (interneto paslaug? teik?jo), kuris n?ra atidar?s tam tikr? prievad?, leid?ian?i? prieig?
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2262196 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. sausio 10 d. - Per?i?ra: 1.0
Rakta?od?iai: 
kbhowto kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb dftsdahomeportal KB2262196

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com