ข้อมูลที่ซ้ำอาจอยู่ในแฟ้มบันทึกของประสิทธิภาพการทำงานเมื่อคุณใช้บริการแฟ้มบันทึกประสิทธิภาพและการแจ้งเตือนการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน ใน Windows Server 2008 ใน Windows Vista ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2268318 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้บริการแฟ้มบันทึกประสิทธิภาพและการแจ้งเตือนการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน ข้อมูลที่รวบรวมในแฟ้มบันทึกของประสิทธิภาพการทำงานอาจประกอบด้วยข้อมูลที่ซ้ำ

เวลาที่แตกต่างกันรายการข้อมูลซ้ำที่อยู่ในแฟ้มบันทึกของประสิทธิภาพการทำงานมีช่วงเวลาสั้น ๆ มาก นอกจากนี้ ข้อมูลการตรวจนับของหนึ่งรายการไม่ถูกต้อง

ปัญหานี้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Vista:
 • Windows 7
 • windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีความแตกต่างของเวลาระหว่างสองวิธีที่ใช้ในการคำนวณเวลาใหม่หลังจากที่รวบรวมข้อมูลเกิดขึ้น

เวลาที่แตกต่างกันวิธีการมีช่วงเวลาสั้น ๆ มาก ทริกอย่างไรก็ตาม บริการแฟ้มบันทึกประสิทธิภาพและการแจ้งเตือนอย่างไม่ถูกต้องเกอร์รวบรวมข้อมูลเนื่องจากความแตกต่างกันเล็กเวลานี้ ดังนั้น ปัญหาที่อธิบายไว้ในส่วน "อาการ" เกิดขึ้น

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องทำงานของระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Vista คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxหมายเลขรุ่น
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ สำหรับ Windows Vista ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Pdh.dll6.0.6001.22734242,68823 2010 ก.ค.14:43x86
Pla.dll6.0.6001.227341,502,20823 2010 ก.ค.14:43x86
Plamig.dll6.0.6001.2273496,25623 2010 ก.ค.14:44x86
Plasrv.exe6.0.6001.227347,68023 2010 ก.ค.12:59x86
Report.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,92717 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,57017 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,43817 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,24217 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,19817 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,82217 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,08817 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้47117 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้73817 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,05917 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้288,26917 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้9,06217 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้177,15017 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้6,25117 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.finale.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,03617 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้12,91517 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,35717 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,43417 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้18,54917 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้13,53917 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,83017 2010 มีนาคม04:48ไม่สามารถใช้งานได้
Pdh.dll6.0.6002.22453242,68823 2010 ก.ค.16:03x86
Pla.dll6.0.6002.224531,502,20823 2010 ก.ค.16:03x86
Plamig.dll6.0.6002.2245396,25623 2010 ก.ค.16:03x86
Plasrv.exe6.0.6002.224537,68023 2010 ก.ค.13:33x86
Report.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,92703 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,57003 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,43803 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,24203 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,19803 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,82203 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,08803 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้47103 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้73803 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,05903 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้288,26903 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้9,06203 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้177,15003 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้6,25103 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.finale.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,03603 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้12,91503 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,35703 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,43403 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้18,54903 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้13,53903 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,83003 2009 Apr21:56ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Pdh.dll6.0.6001.22734307,71223 2010 ก.ค.15:18x64
Pla.dll6.0.6001.227341,372,67223 2010 ก.ค.15:18x64
Plamig.dll6.0.6001.22734103,42423 2010 ก.ค.15:19x64
Plasrv.exe6.0.6001.227348,70423 2010 ก.ค.13:20x64
Report.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,92726 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,57026 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,43826 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,24226 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,19826 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,82226 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,08826 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้47126 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้73826 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,05926 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้288,26926 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้9,06226 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้177,15026 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้6,25126 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.finale.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,03626 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้12,91526 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,35726 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,43426 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้18,54926 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้13,53926 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,83026 2010 Feb04:16ไม่สามารถใช้งานได้
Pdh.dll6.0.6002.22453307,71223 2010 ก.ค.16:10x64
Pla.dll6.0.6002.224531,372,67223 2010 ก.ค.16:10x64
Plamig.dll6.0.6002.22453103,42423 2010 ก.ค.16:11x64
Plasrv.exe6.0.6002.224538,70423 2010 ก.ค.13:44x64
Report.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,92703 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,57003 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,43803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,24203 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,19803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,82203 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,08803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้47103 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้73803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,05903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้288,26903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้9,06203 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้177,15003 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้6,25103 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.finale.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,03603 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้12,91503 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,35703 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,43403 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้18,54903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้13,53903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,83003 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Pdh.dll6.0.6001.22734242,68823 2010 ก.ค.14:43x86
Pla.dll6.0.6001.227341,502,20823 2010 ก.ค.14:43x86
Plamig.dll6.0.6001.2273496,25623 2010 ก.ค.14:44x86
Pdh.dll6.0.6002.22453242,68823 2010 ก.ค.16:03x86
Pla.dll6.0.6002.224531,502,20823 2010 ก.ค.16:03x86
Plamig.dll6.0.6002.2245396,25623 2010 ก.ค.16:03x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Pdh.dll6.0.6001.22734664,57623 2010 ก.ค.14:38IA-64
Pla.dll6.0.6001.227343,428,35223 2010 ก.ค.14:38IA-64
Plamig.dll6.0.6001.22734239,10423 2010 ก.ค.14:38IA-64
Plasrv.exe6.0.6001.2273416,38423 2010 ก.ค.13:04IA-64
Report.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,92725 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,57025 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,43825 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,24225 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,19825 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,82225 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,08825 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้47125 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้73825 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,05925 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้288,26925 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้9,06225 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้177,15025 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้6,25125 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.finale.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,03625 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้12,91525 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,35725 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,43425 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้18,54925 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้13,53925 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,83025 2010 Feb07:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Pdh.dll6.0.6002.22453664,57626-ก.ค.-201007:01IA-64
Pla.dll6.0.6002.224533,428,35226-ก.ค.-201007:01IA-64
Plamig.dll6.0.6002.22453239,10426-ก.ค.-201007:02IA-64
Plasrv.exe6.0.6002.2245316,38423 2010 ก.ค.13:20IA-64
Report.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,92703 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,57003 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,43803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,24203 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,19803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,82203 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,08803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้47103 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้73803 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,05903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้288,26903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้9,06203 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้177,15003 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้6,25103 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.finale.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,03603 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้12,91503 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,35703 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,43403 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้18,54903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้13,53903 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,83003 2009 Apr20:54ไม่สามารถใช้งานได้
Pdh.dll6.0.6001.22734242,68823 2010 ก.ค.14:43x86
Pla.dll6.0.6001.227341,502,20823 2010 ก.ค.14:43x86
Plamig.dll6.0.6001.2273496,25623 2010 ก.ค.14:44x86
Pdh.dll6.0.6002.22453242,68823 2010 ก.ค.16:03x86
Pla.dll6.0.6002.224531,502,20823 2010 ก.ค.16:03x86
Plamig.dll6.0.6002.2245396,25623 2010 ก.ค.16:03x86
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Pdh.dll6.1.7600.20761236,54421-ก.ค.-201005:05x86
Pla.dll6.1.7600.207611,508,86421-ก.ค.-201005:05x86
Plamig.dll6.1.7600.1638598,30414.07.5201:16x86
Plasrv.exe6.1.7600.163857,68014.07.5201:14x86
Report.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,92710 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,57010 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,43910 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,24210 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,19810 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,82210 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,12910 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้47110 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้73910 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,05910 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้287,78810 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้9,01910 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้176,89110 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้6,42910 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.finale.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,12910 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้12,91510 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,45810 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,43410 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้18,55310 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้13,54110 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,83310 2009 Jun21:29ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Pdh.dll6.1.7600.20761300,03221-ก.ค.-201005:41x64
Pla.dll6.1.7600.207611,389,05621-ก.ค.-201005:41x64
Plamig.dll6.1.7600.16385105,47214.07.5201:41x64
Plasrv.exe6.1.7600.163859,21614.07.5201:39x64
Report.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้1,92710 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้27,57010 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,43910 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,24210 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,19810 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,82210 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,12910 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้47110 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Report.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้73910 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.common.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,05910 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.configuration.xmlไม่สามารถใช้งานได้287,78810 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.cpu.xmlไม่สามารถใช้งานได้9,01910 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้176,89110 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.disk.xmlไม่สามารถใช้งานได้6,42910 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.finale.xmlไม่สามารถใช้งานได้7,12910 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.memory.xmlไม่สามารถใช้งานได้12,91510 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.network.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,45810 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้3,43410 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Rules.system.summary.xmlไม่สามารถใช้งานได้18,55310 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ diagnostics.xmlไม่สามารถใช้งานได้13,54110 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
ระบบ performance.xmlไม่สามารถใช้งานได้4,83310 2009 Jun20:48ไม่สามารถใช้งานได้
Pdh.dll6.1.7600.20761236,54421-ก.ค.-201005:05x86
Pla.dll6.1.7600.207611,508,86421-ก.ค.-201005:05x86
Plamig.dll6.1.7600.1638598,30414.07.5201:16x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น ของ Windows Vista และ Windows Server 2008 ที่
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,980
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,818
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,818
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,468
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,306
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,307
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,373
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,699
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,721
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,427
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,696
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,709
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,700
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,721
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_c691594bd590cddee756b887e518e5ef_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22734_none_6a7d4cf9b2f86bd3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม728
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_d60d0e695a4e3afc6d7f7f55b9d1d5d0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22453_none_c52524da5d5884e0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม728
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22734_none_b449c83249a454c0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม168,881
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)14:59
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22453_none_b61999f846dbc86f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม168,881
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)16:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_c20d4ae0f6ef30328b1521d6cadaafec_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22734_none_fbc51e26c1156c07.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,106
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_ed71135760547cb286207bf347fbb7dd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22453_none_0f65e08c7f9f742b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,106
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22734_none_106863b60201c5f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม168,929
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)15:37
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22453_none_1238357bff3939a5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม168,929
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)16:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,240
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,076
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,076
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,734
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,570
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,571
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,381
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,711
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,731
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,435
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,708
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,719
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,712
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,731
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22734_none_1abd0e08366287f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม152,555
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)14:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22453_none_1c8cdfce3399fba0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม152,555
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)16:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_0df4194e60379c5512d6e836c8414e99_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22734_none_db0ac0b7814c8df7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,104
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_40787517b2a11b9d3ba8ccdf894ffd16_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22453_none_c227ae1d5e499bf8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,104
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22734_none_b44b6c2849a25dbc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม168,905
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)14:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22453_none_b61b3dee46d9d16b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม168,905
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)07:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,071
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,071
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,396
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,396
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,535
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,714
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,435
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,539
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.2.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,725
วันที่ (UTC)26-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22734_none_1abd0e08366287f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม152,555
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)14:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22453_none_1c8cdfce3399fba0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม152,555
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)16:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,856
วันที่ (UTC)21-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)17:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,823
วันที่ (UTC)21-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)17:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,927
วันที่ (UTC)21-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)17:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_63ea08ba1ef604f2f45be018302cb1fc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20761_none_f3d5157379c0335c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม728
วันที่ (UTC)21-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)17:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20761_none_b44e25efaad69c4f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม116,469
วันที่ (UTC)21-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)17:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_aafb23f1e6e7331f18c15585a1d00ab5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20761_none_105e9eff7ea463ad.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,106
วันที่ (UTC)21-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)17:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20761_none_106cc17363340d85.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม116,475
วันที่ (UTC)21-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)17:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,336
วันที่ (UTC)21-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)17:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb2268318 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,081
วันที่ (UTC)21-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)17:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb2268318_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,161
วันที่ (UTC)21-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)17:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-p ..rastructureconsumer_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20761_none_1ac16bc59794cf80.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม99,317
วันที่ (UTC)21-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)17:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2268318 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2268318 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2268318

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com