Identifikator ?lanka: 2271812 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Vista, Windows centar za bezbednost vas obave?tava da je Windows za?titni zid isklju?en. Ako u okviru Windows centra za bezbednost kliknete na dugme Uklju?i odmah da biste uklju?ili Windows za?titni zid, dobi?ete slede?u poruku o gre?ci:
centar za bezbednost ne mo?e da uklju?i Windows za?titni zid.

U konzoli ?Usluge? ?ete primetiti da usluga Windows za?titni zid nije pokrenuta ?ak i ako je usluga konfigurisana tako da se pokre?e automatski. Kada ru?no pokrenete uslugu Windows za?titni zid, dobijate slede?u poruku o gre?ci:
Windows ne mo?e da pokrene Windows za?titni zid na lokalnom ra?unaru. Vi?e informacija potra?ite u evidenciji o doga?aja sistema. Ako je u pitanju usluga koja nije usluga korporacije Microsoft, obratite se prodavcu usluge i pogledajte kôd gre?ke 5 specifi?an za uslugu.
Napomena Da biste otvorili konzolu ?Usluge?, kliknite na dugme Start
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
dugme ?Start?
, izaberite stavku Pokreni, otkucajte Services.msc, a zatim kliknite na dugme U redu.

Uzrok

Ovaj problem mo?e da se pojavi ako u okviru naloga koji je kori??en za pokretanje usluge Windows za?titni zid nema dozvole za pristup povezanim stavkama registratora.

Re?enje

Dijagnostika i automatsko re?avanje problema

Da biste automatski re?ili problem, kliknite na sliku sa natpisom ?Popravi? u nastavku. Ako se pojavi bezbednosno upozorenje, kliknite na dugme Pokreni.


Microsoft Fix it 9810866

Dodatne informacije

Da biste dobili vi?e informacija o Windows za?titnom zidu za Windows 7, kliknite ovde: http://windows.microsoft.com/sr-latn-rs/windows7/products/features/windows-firewall

Da biste saznali vi?e o Windows za?titnom zidu za OS Windows Vista, posetite: http://windows.microsoft.com/sr-latn-cs/windows/understanding-firewall-settings#1TC=windows-7
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2271812 - Poslednji pregled: 29. maj 2014. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
  • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbprb kbtshoot kbsurveynew kbmatsfixme kbexpertisebeginner kbexpertiseinter KB2271812

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com