คุณไม่สามารถอ่าน GPO ในไดเรกทอรี SYSVOL ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2 ถ้าคุณเปิดใช้งานสิทธิ์ของวัตถุนโยบายกลุ่ม "ปฏิเสธเขียน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2275315 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณเปิดคอนโซลในการจัดการนโยบายกลุ่ม (GPMC) Microsoft Management Console (MMC) สแนปอินบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2
 • คุณเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมน โดยใช้สแน็ปอิน GPMC MMC
 • คุณเปิดการใช้งานนั้นปฏิเสธการเขียนการอนุญาตกับ Group Policy object (GPO) สำหรับบัญชีผู้ใช้
 • คุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้นี้ในการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ บัญชีผู้ใช้ไม่สามารถอ่าน GPO ในไดเรกทอรี SYSVOL ดังนั้น บัญชีผู้ใช้ไม่สามารถใช้การตั้งค่าการวัตถุนโยบายกลุ่ม

ถ้าคุณใช้ Windows Explorer เพื่อเข้าถึงโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง GPO ในไดเรกทอรี SYSVOL คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
windows ไม่สามารถเข้าถึงเส้นทางโฟลเดอร์>
ตรวจสอบการสะกดของชื่อ มิฉะนั้น อาจมีปัญหากับเครือข่ายของคุณ เพื่อลองระบุ และแก้ไขปัญหาเครือข่าย คลิกวินิจฉัย


สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสแน็ปอิน GPMC อย่างไม่ถูกต้องปฏิเสธการเข้าถึงแบบอ่านไปยังวัตถุนโยบายกลุ่มที่อยู่ในไดเรกทอรี SYSVOL เมื่อ GPMC ปฏิเสธการเข้าถึงการเขียนไปยังวัตถุนโยบายกลุ่ม

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ต้องถูกติดตั้งระบบปฏิบัติการทั้งหมดที่มีการแก้ไข GPO ที่ได้รับอนุญาต ดำเนินการแก้ไข GPO ระบบ un-patched re-introduces ปัญหา ซึ่งจะใช้กับโดเมนโหมดผสม แก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มจาก Windows 2008 re-introduces ปัญหาเช่นกัน โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ Windows Server 2008 R2 เท่านั้น

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Gpmgmt.dll6.1.7600.207571,664,51217-ก.ค.-201007:24x86
Gprsop.dll6.1.7600.16385453,12014.07.5201:15x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Gpmgmt.dll6.1.7600.207572,299,90417-ก.ค.-201008:05x64
Gprsop.dll6.1.7600.16385479,23214.07.5201:40x64
Gpmgmt.dll6.1.7600.207571,664,51217-ก.ค.-201007:24x86
Gprsop.dll6.1.7600.16385453,12014.07.5201:15x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Gpmgmt.dll6.1.7600.207573,613,18417-ก.ค.-201006:42IA-64
Gprsop.dll6.1.7600.16385699,39214.07.5201:46IA-64
Gpmgmt.dll6.1.7600.207571,664,51217-ก.ค.-201007:24x86
Gprsop.dll6.1.7600.16385453,12014.07.5201:15x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการการควบคุมการเข้าถึง (ACEs), แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ ACEs
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ด้านความปลอดภัยและการเข้าถึงแฟ้ม แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,464
วันที่ (UTC)17-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)10:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_20f1bf208cc189ee31a2cf08d93e19e5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20757_none_a2eb0072851f9934.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม725
วันที่ (UTC)17-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)10:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-g ..admintools gpmc api_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20757_none_c7337e61b9ad0ae1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม69,223
วันที่ (UTC)17-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)10:44
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_6a9e08d2f364c41f65ec580ecf1a3523_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20757_none_b1f4a15c544a16e1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,098
วันที่ (UTC)17-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)10:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-g ..admintools gpmc api_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20757_none_235219e5720a7c17.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม69,229
วันที่ (UTC)17-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)10:46
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,685
วันที่ (UTC)17-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)10:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-g ..admintools gpmc api_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20757_none_c7337e61b9ad0ae1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม69,223
วันที่ (UTC)17-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)10:46
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_452a188eaf259845151efdb35c5329e8_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20757_none_122049e0c2955213.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,096
วันที่ (UTC)17-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)10:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-g ..admintools gpmc api_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20757_none_c7352257b9ab13dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม69,226
วันที่ (UTC)17-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)10:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,460
วันที่ (UTC)17-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)10:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-g ..admintools gpmc api_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20757_none_c7337e61b9ad0ae1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม69,223
วันที่ (UTC)17-ก.ค.-2010
เวลา (UTC)10:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2275315 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2275315 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2275315

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com