คลัสเตอร์ในบริการหยุดตอบสนองถ้า คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูลในการขนานใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2277439 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณได้ติดตั้งคุณลักษณะ Failover Clustering บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2
  • บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ คุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูลบางอย่างที่ใช้ไดรฟ์ข้อมูลเงาคัดลอก Service (VSS) ในไปพร้อม ๆ กัน
ในสถานการณ์สมมตินี้ บริการคลัสเตอร์ไม่ตอบสนอง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะการแย่งระหว่างการเรียกของตัวเขียน VSS บนคลัสเตอร์ ถ้ามีOnBackupShutdownเรียกเมธอดที่เกิดขึ้นระหว่างการOnFreezeเรียกเมธอด และมีOnThawการเรียกวิธีที่ ล็อกบนไฮฟ์คลัสเตอร์ไม่ถูกปล่อย ดังนั้น deadlock เกิดขึ้น และบริการคลัสเตอร์ไม่ตอบสนอง

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานอยู่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณไม่ได้รับอย่างจากจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุถ้าเติมปัญหาเกิดขึ้น หรือถ้าการแก้ไขปัญหาที่จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมดของ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าหมายเลขโทรศัพท์ หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ อาจเป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไปใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2 นอกจากนี้ คุณต้องมีคุณลักษณะ Failover Clustering ติดตั้ง

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงไปยังรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่แทนนำออกใช้ก่อนหน้านี้แล้วโปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลหมายเลขของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วน Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่ใช้ในแต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนเสมอ
  • แสดงรายการในแฟ้ม (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมได้แสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่การบำรุงรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง ลงชื่อเข้ากับ Microsoft ดิจิทัลลายเซ็นการรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ในรายการ
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Clussvc.exe6.1.7600.207604,583,93620 2010 ก.ค.05:28x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Clussvc.exe6.1.7600.207607,706,11220 2010 ก.ค.04:23IA 64

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูบันทึกคลัสเตอร์ในการเรียกสแตกข้อมูลส่วน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ VSS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ VSS
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการCVssWriterคลาส แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคลาส "CVssWriter"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
980253บริการคลัสเตอร์ในหยุดการตอบสนองใน Windows Server 2008 หากคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์บางสำรองในขนาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_a5459988b1efc49eb308562558659abd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_b29c91cd59243e57.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม715
วัน (UTC)20 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)07:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_dc9233eda6ab1ef2ecbef13d0015f3f4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_dd0844c70a5990a7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม715
วัน (UTC)20 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)07:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้ม Amd64_microsoft หน้าต่าง f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_1650dbd7d44eb4f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,438
วัน (UTC)20 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)06:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,893
วัน (UTC)20 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)07:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้ม Wow64_microsoft หน้าต่าง f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_20a5862a08af76ec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,604
วัน (UTC)20 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)05:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64 - รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_9d61a1d07584e650bf13f850ded8bb29_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_3a85c5c3a952785b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,070
วัน (UTC)20 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)07:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้ม Ia64_microsoft หน้าต่าง f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_ba33e44a1bef4cb7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม7,436
วัน (UTC)20 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)06:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม1,463
วัน (UTC)20 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)07:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้ม Wow64_microsoft หน้าต่าง f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20760_none_20a5862a08af76ec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดแฟ้ม4,604
วัน (UTC)20 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)05:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

เรียกข้อมูลการกองซ้อน

บันทึกรายการต่อไปนี้ของคลัสเตอร์บ่งชี้ว่า ล็อกได้รับในการOnFreezeเส้นทางของเมธอด และที่OnBackupShutdownและOnThawวิธีที่จะเรียกว่า:
00000e04.00002714::2010/01/22-12:20:50.808 INFO [VSS] OnPrepareBackup returning - true
00000e04.00002714::2010/01/22-12:20:56.122 INFO [VSS] HandleBackupGum - Initiating the backup
00000e04.00002714::2010/01/22-12:20:56.122 INFO [VSS] HandleOnFreezeGum - Stopping the Death Timer
00000e04.00002714::2010/01/22-12:20:56.122 INFO [VSS] HandleBackupGum - Acquiring lock and flushing DB
00000e04.00002714::2010/01/22-12:20:56.122 INFO [VSS] HandleBackupGum - Completed the backup Request
00000e04.00002714::2010/01/22-12:20:56.124 INFO [VSS] OnFreeze returning true
00000e04.00002714::2010/01/22-12:20:57.236 INFO [VSS] OnBackupShutdown - Snap Shot Id = 350a310a-ef17-45a2-89bf-5d678b9a32ff [VSS] OnThaw returning false
00000e04.00002714::2010/01/22-12:20:57.236 INFO Current request is Aborted - Context4194304[VSS] OnThaw returning false

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2277439 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 12 สิงหาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2277439 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2277439

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com