หยุดข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ “ 0x000000D1 ” เกิดขึ้นใน MSDSM.sys บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2277440 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 ใช้ Microsoft Multipath I/O (MPIO) และ Module Microsoft เฉพาะของอุปกรณ์
 • คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีการกำหนดค่าการใช้การเข้าถึงหน่วยแบบลอจิคัล Asymmetric ไปยังคอมพิวเตอร์
ในที่นี้ สถานการณ์สมมติ crashes ระบบปฏิบัติการ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ทำให้หยุดชะงักต่อไปนี้:
หยุด: (0x000000d1parameter1,parameter2,parameter3,parameter4)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

หมายเหตุ
 • ข้อผิดพลาด Stop อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีการระบุอุปกรณ์ multipath
 • พารามิเตอร์ในข้อความข้อผิดพลาด Stop อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าคอนฟิกของคอมพิวเตอร์
 • ข้อผิดพลาด Stop "0x000000D1" ไม่ทั้งหมดมีสาเหตุจากปัญหานี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อผิดพลาด transient ในระบบย่อยการเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นเพื่อให้ MPIO ไม่สามารถรับข้อมูลจาก SCSI หน้าของการสอบถาม 80/83 ในระหว่างการแจงนับของอุปกรณ์ multipath ดังนั้น ไดรเวอร์ MPIO ส่งตัวชี้ NULL ไปยังโปรแกรมควบคุมของโมดูลเฉพาะของอุปกรณ์ Microsoft และคุณได้รับการแจ้งความผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการที่แยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows Vista และ Windows Server 2008 ฮอตฟิกซ์จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows Vista" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ SR_Level (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาบริการ
  6.0.6001.22xxxwindows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxwindows Server 2008SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008" แฟ้ม MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msdsm.sys6.0.6001.2273692,04802 2010 Aug21:53x86
Msdsm.sys6.0.6002.2245992,04802 2010 Aug21:53x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msdsm.sys6.0.6001.22736111,50402 2010 Aug21:สีกันx64
Msdsm.sys6.0.6002.22459111,50402 2010 Aug21:สีกันx64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msdsm.sys6.0.6001.22736276,36802 2010 Aug21:42IA-64
Msdsm.sys6.0.6002.22459276,36802 2010 Aug21:42IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
978500เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 crashes และข้อผิดพลาด Stop 0xD1 ที่เกิดขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,078
วันที่ (UTC)02 2010 Aug
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_msdsm.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22736_none_cab67cdbf4bc0c0e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,664
วันที่ (UTC)02 2010 Aug
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_msdsm.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22459_none_cc8a4fc9f1efe519.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,664
วันที่ (UTC)02 2010 Aug
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_msdsm.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22736_none_26d5185fad197d44.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,666
วันที่ (UTC)02 2010 Aug
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_msdsm.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22459_none_28a8eb4daa4d564f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,666
วันที่ (UTC)02 2010 Aug
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,102
วันที่ (UTC)02 2010 Aug
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_msdsm.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22736_none_cab820d1f4ba150a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,665
วันที่ (UTC)02 2010 Aug
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_msdsm.inf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22459_none_cc8bf3bff1edee15.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,665
วันที่ (UTC)02 2010 Aug
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,257
วันที่ (UTC)02 2010 Aug
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2277440 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Foundation
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbhotfixserver kbautohotfix kbmt kbsurveynew KB2277440 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2277440

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com