FIX: มีโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานบริการ SQL Server 2008 รายงาน และ SQL Server 2008 R2 บริการรายงานการใช้แบบ RSA 2048 บิตของคีย์การเข้ารหัสลับคีย์บริการรายงานสำหรับ FIPS compliancy

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2283072 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 R2 และ Microsoft SQL Server 2008 ที่แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขจะสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 R2 ก่อนหน้าหรือ SQL Server 2008 ที่แก้ไขออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานที่เปิดใช้งานบริการรายงาน Server 2008 SQL ของ Microsoft และ Microsoft SQL Server 2008 R2 บริการรายงานแบบ RSA 2048 บิตในการใช้คีย์การเข้ารหัสลับในบริการรายงานของคีย์

ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน บริการรายงานของ SQL Server 2008 และบริการของ SQL Server 2008 R2 รายงานใช้คีย์แบบ rsa ขึ้น 1024 บิต 3DES บริการรายงานของคีย์การเข้ารหัสลับ ตามที่จำเป็นโดยสหพันธ์ข้อมูลผลมาตรฐาน (FIPS), ความยาวต่ำสุดของคีย์การ RSA สำหรับชุดรูปแบบของคีย์การขนส่งเป็นบิต 2048 ตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2010 โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยให้บริการรายงานของ SQL Server 2008 และบริการของ SQL Server 2008 R2 รายงานยังคง สามารถเข้ากันได้กับ FIPS หลังจากที่มาตรฐานนี้จะมีผลบังคับ

การแก้ไข

sql Server 2008

ข้อมูลการปรับปรุงแบบสะสม

แก้ไขสำหรับปัญหานี้ได้ก่อนออกใน 10 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2279604การปรับปรุงแบบสะสม 10 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุเนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าแก้ไขออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
970365สร้างใน SQL Server 2008 ที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1

service pack ข้อมูล

แก้ไขจะรวมอยู่ใน SQL Server 2008 Service Pack 2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968382วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

sql Server 2008 R2

ปัญหา โปรแกรมแก้ไขสำหรับนี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 3 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2261464แพคเกจ 3 สำหรับ SQL Server 2008 R2 การปรับปรุงแบบสะสม
หมายเหตุเนื่องจาก builds วางจำหน่ายของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่สะสม ละใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981356ใน SQL Server 2008 R2 สร้างที่ถูกนำออกใช้หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการเข้ารหัสลับข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า และจัดการคีย์การเข้ารหัสลับ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897ข้อแบบเพิ่มหน่วยให้บริการแบบไม่พร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แพคเกจการปรับปรุง schema ที่ตั้งชื่อใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2283072 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2553 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services
  • Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2283072 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2283072

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com