Straipsnio ID: 2288085 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimasPastaba Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

PO?YMIAI

U?duo?i? juostoje esan?ioje informacini? prane?im? srityje parodomas ?sp?jimas, nurodantis, kad ?Windows? u?karda yra i?jungta. ?sp?jimas sistemoje ?Windows XP? ir ?Windows Vista? parodomas kaip ?Windows? saugos ?sp?jimas, o sistemoje ?Windows 7? ? kaip veiksm? centro prane?imas.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
Saugos ?sp?jimas sistemoje ?Windows XP?Saugos ?sp?jimas sistemoje ?Windows Vista?Veiksm? centro prane?imas sistemoje ?Windows 7?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
XP ?sp?jimas
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?Vista? ?sp?jimas
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
?Windows 7? ?sp?jimas
Sistemoje ?Windows XP? arba ?Windows Vista? dukart spustel?jate saugos ?sp?jim?, kad b?t? atidarytas ?Windows? saugos centras. ?Windows? saugos centras ?sp?ja, kad ?Windows? u?karda yra i?jungta. Sistemoje ?Windows 7? spustel?jate veiksm? centro prane?im?, tada ? Atidaryti veiksm? centr?. Veiksm? centras ?sp?ja, kad ?Windows? u?karda yra i?jungta.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti, jei sustabdoma ?Windows? u?kardos tarnyba.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, rankiniu b?du ?junkite ?Windows? u?kard?, jei problema kyla d?l sustabdytos ?Windows? u?kardos tarnybos.

?Windows XP?

 1. ?Windows? saugos centro skyriuje U?karda spustel?kite Rekomendacijos.
 2. Dialogo lange Rekomendacijos spustel?kite ?galinti dabar.

?Windows Vista?

?Windows? saugos centro skyriuje U?karda spustel?kite ?jungti dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?
Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? ar patvirtinti, ?ra?ykite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.

?Windows 7?

Veiksm? centro skyriuje Sauga prie skirtuko Tinklo u?karda spustel?kite ?jungti dabar.

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
Vartotojo abonemento valdymo tarnybos teis?s
Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Spustel?kite ?ia nor?dami su?inoti, kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

2292301 Negalite pasiekti bendrinam? fail? arba spausdintuv? sistemoje ?Windows?
2271812 ?Windows? u?kardos negalite ?jungti saugos centre
2289618 Negalite naudotis nuotoline pagalba ir kam nors suteikti pagalb?
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2288085 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2288085

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com