หมายเลขบทความ (Article ID): 2288085 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

วินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยอัตโนมัติหมายเหตุ ถ้าคุณต้องการแก้ไขปัญหานี้ด้วยตนเอง โปรดไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งคำติชมของคุณมาให้เรา

อาการ

คุณได้รับคำเตือนในพื้นที่การแ้จ้งเตือนของแถบงานเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า Windows Firewall ถูกปิด คำเตือนจะปรากฏเป็นการแจ้งเตือนความปลอดภัยของ Windows ใน Windows XP และใน Windows Vista และอยู่ในรูปของข้่อความศูนย์ปฏิับัติการใน Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
การแจ้งเตือนความปลอดภัยใน Windows XPการแจ้งเตือนความปลอดภัยใน Windows Vistaข้อความศูนย์ปฏิบัติการใน Windows 7
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
การแจ้งเตือน XP
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
การแจ้งเตือน Vista
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
การแจ้งเตือน Windows 7
ใน Windows XP หรือใน Windows Vista คุณคลิกสองครั้งที่การแจ้งเตือนความปลอดภัยเพื่อเปิด Windows Security Center Windows Security Center เตือนคุณว่า Windows Firewall ถูกปิด ใน Windows 7 คุณคลิกข้อความศูนย์ปฏิบัติการ และคลิก เปิดศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการเตือนคุณว่า Windows Firewall ถูกปิด

สาเหตุ

ปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าบริการ Windows Firewall ถูกหยุด

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้เปิด Windows Firewall ด้วยตัวคุณเองถ้าสาเหตุของปัญหาคือบริการ Windows Firewall ถูกหยุด

Windows XP

 1. ใน Windows Security Center ให้คลิก คำแนะนำ ในส่วน ไฟร์วอลล์
 2. ในกล่องโต้ตอบ คำแนะนำ ให้คลิก เิปิดใ้ช้งานทันที

Windows Vista

ใน Windows Security Center ให้คลิก เปิดเดี๋ยวนี้ ในส่วน ไฟร์วอลล์

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
สิทธิของการควบคุมบัญชีผู้ใช้
ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิก ดำเนินการต่อ

Windows 7

ในศูนย์ปฏิบัติการ ให้คลิก เปิดเดี๋ยวนี้ สำหรับ ไฟร์วอลล์เครือขา่ย ในส่วน ความปลอดภัย

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
สิทธิของการควบคุมบัญชีผู้ใช้
ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้ระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบหรือให้ยืนยัน ให้พิมพ์รหัสผ่านหรือคลิก ดำเนินการต่อ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่ โปรดส่งคำติชมของคุณมาให้เรา

แพ็คเกจ MATS ทำงานอย่างไรในการแก้ไขปัญหานี้

คลิกที่นี่เพื่อให้เข้าใจว่าแพ็คเกจ MATS ทำงานอย่างไรในการแก้ไขปัญหานี้

ปัญหาอื่นๆ ที่แพ็คเกจ MATS แก้ไขได้

2292301 คุณไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มหรือเครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันใน Windows
2271812 คุณไม่สามารถเปิด Windows Firewall ใน Security Center
2289618 คุณไม่สามารถใช้ Remote Assistance เพื่อเสนอความช่วยเหลือ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2288085 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2288085

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com