ไอคอนประเภทที่ใช้ร่วมกันไม่ปรากฏเมื่อคุณใช้ Windows Explorer เพื่อดูสถานะของบางโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่ใช้ร่วมกัน ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2291175 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ Windows Explorer เพื่อดูบางโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ไอคอนประเภทที่ใช้ร่วมกันสำหรับโฟลเดอร์เหล่านี้ไม่ปรากฏขึ้น ดังนั้น โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันไม่สามารถระบุได้อย่างรวดเร็วเมื่อคุณดูโฟลเดอร์จำนวนมากในเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ:เมื่อต้องการดูสถานะของแต่ละโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ใช้แผงรายละเอียดด้านล่างของ Windows Explorer

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ผู้ใช้สามารถเพิ่มคอลัมน์คุณสมบัติแฟ้มที่ใช้ร่วมกับ Windows Explorer คุณสมบัติที่เพิ่มเข้าไปได้ต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
คอลัมน์ข้อกำหนด
การใช้ร่วมกันส่งกลับเฉพาะที่ใช้ร่วมกัน TRUE เมื่อสินค้าอยู่สูงสุดสินค้าร่วม หรือสินค้ามี ACE ชัดเจนอินเพิ่มเติมนอกเหนือจากวัตถุแม่
สถานะที่ใช้ร่วมกันสถานะที่ใช้ร่วมกันแสดงสถานะของสินค้าที่แท้จริง สินค้าสามารถเป็นใช่ SHARED, SHARED หรือส่วนตัวส่วนตัวหมายความ ว่า ผู้ใช้ปัจจุบันมีการเข้าถึงโฟลเดอร์นี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้อื่นไม่สามารถเข้าถึงนี้ส่วนตัวโฟลเดอร์
ด้วยการใช้ร่วมกันคุณสมบัตินี้แสดงชื่อที่ใช้แสดง โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับผู้ใช้เหล่านี้แสดงชื่อ

เมื่อต้องการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ใน Windows Explorer ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิด Windows Explorer
 2. เปิดการเลือกรายละเอียดกล่องโต้ตอบ โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ และคลิกเพิ่มเติม.
  • ในการมุมมองเมนู คลิกเลือกรายละเอียด.

 3. ในการเลือกรายละเอียดกล่องโต้ตอบ เลือก หนึ่งในคุณสมบัติต่อไปนี้:
  • การใช้ร่วมกัน
  • ด้วยการใช้ร่วมกัน
  • สถานะที่ใช้ร่วมกัน

  หมายเหตุ:ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 และ 3 ถ้าคุณเปลี่ยนตัวเลือกในบานหน้าต่างนำทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถานการณ์สมมติต่อไปนี้เน้นกรณีที่แตกต่างกันและค่าของคอลัมน์

สถานการณ์สมมติ: C:\folder1 คือไม่ร่วม


โฟลเดอร์ที่อยู่ภายนอกส่วนกำหนดค่าถูกสร้างขึ้น ซึ่งแสดงเป็นค่าเริ่มต้นค่าของคอลัมน์หรือไม่

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
C:\folder1C:\folder1\folder2
การใช้ร่วมกันไม่มีไม่มี
สถานะที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ใช้งานร่วมกันไม่ได้ใช้งานร่วมกัน
ด้วยการใช้ร่วมกันว่างเปล่าว่างเปล่า

สถานการณ์สมมติ: C:\users\<profile></profile>ไม่มีการใช้ร่วม \music (C:\user ซึ่งมีการใช้ร่วมกันของ SMB)

โฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นภายในส่วนกำหนดค่า ซึ่งแสดงเป็นค่าเริ่มต้นค่าของคอลัมน์สำหรับภายในส่วนกำหนดค่า

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
C:\users\<profile></profile>\musicC:\users\<profile></profile>\music\folder2
การใช้ร่วมกันไม่มีไม่มี
สถานะที่ใช้ร่วมกันส่วนตัวส่วนตัว
ด้วยการใช้ร่วมกันว่างเปล่าว่างเปล่า

สถานการณ์สมมติ: C:\folder1 ใช้ร่วมกัน

โฟลเดอร์ที่อยู่ภายนอกส่วนกำหนดค่าที่ใช้ร่วมกัน

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
C:\folder1C:\folder1\folder2
การใช้ร่วมกันใช่ไม่มี
สถานะที่ใช้ร่วมกันการใช้ร่วมกันการใช้ร่วมกัน
ด้วยการใช้ร่วมกันบรรจุบรรจุ

สถานการณ์สมมติ: C:\users\<profile></profile>\music ใช้ร่วมกัน (C:\user ซึ่งมีการใช้ร่วมกันของ SMB)

การใช้ร่วมกันในโฟลเดอร์ภายในส่วนกำหนดค่า
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
C:\users\<profile></profile>\musicC:\users\<profile></profile>\music\folder2
การใช้ร่วมกันใช่ไม่มี
สถานะที่ใช้ร่วมกันการใช้ร่วมกันการใช้ร่วมกัน
ด้วยการใช้ร่วมกันบรรจุบรรจุ

สถานการณ์สมมติ: C:\folder1 ใช้ร่วมกัน และ C:\folder1\private เป็นส่วนตัว

สร้างโฟลเดอร์ที่อยู่ภายนอกส่วนกำหนดค่าส่วนตัว

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
C:\folder1C:\folder1\sharedC:\folder1\private
การใช้ร่วมกันใช่ไม่มีไม่มี
สถานะที่ใช้ร่วมกันการใช้ร่วมกันการใช้ร่วมกันส่วนตัว
ด้วยการใช้ร่วมกันบรรจุบรรจุ"ไม่มีหนึ่ง"

สถานการณ์สมมติ: C:\users\<profile></profile>\music ใช้ร่วมกัน และ C:\users\<profile></profile>\music\private เป็นส่วนตัว (C:\user ซึ่งมีการใช้ร่วมกันของ SMB)


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
C:\users\<profile></profile>\musicC:\users\<profile></profile>\music\folder2C:\users\<profile></profile>\music\private
การใช้ร่วมกันใช่ใช่ไม่มี
สถานะที่ใช้ร่วมกันการใช้ร่วมกันการใช้ร่วมกันส่วนตัว
ด้วยการใช้ร่วมกันบรรจุบรรจุไม่ “มีผู้ใด ”

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงรีจิสทรี

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
หมายเหตุของข้อมูลของแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญโปรแกรมแก้ไขด่วนของ windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจโปรแกรมเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง เมื่อต้องการร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่แสดงภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า โปรดดูส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความเพื่อดูว่าระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนถูกนำไปใช้กับการเสมอ
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 ข้อมูล" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Propsys.dll7.0.7600.20762988,16023 2010 ก.ค.04:41x86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Propsys.dll7.0.7600.207621,212,92823 2010 ก.ค.05:03x64
Propsys.dll7.0.7600.20762988,16023 2010 ก.ค.04:41x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Propsys.dll7.0.7600.207621,879,04023 2010 ก.ค.04:17IA-64
Propsys.dll7.0.7600.20762988,16023 2010 ก.ค.04:41x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,880
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)07:35
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_2ad8564b320aaa77be9f16a3ee494aa0_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20762_none_5e9fb309d93a3354.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม695
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)07:35
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง propsys_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20762_none_2c11ad5894edb0dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม91,975
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)05:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 รุ่น x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_1a916ce7d6a69cfd8a31b84fbe4d6903_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20762_none_8c6c77cbdd2c9024.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม699
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)07:35
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_5d1efb1a7fe04933ed92c40e11cc06ef_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20762_none_a71da1a3f6334791.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,038
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)07:35
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง propsys_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20762_none_883048dc4d4b2213.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม91,979
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)06:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,114
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)07:35
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง propsys_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20762_none_2c11ad5894edb0dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม91,975
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)05:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_a2d527c7d555188c6e9607c9519193f3_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20762_none_24beb6a447af9562.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,036
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)07:35
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft หน้าต่าง propsys_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20762_none_2c13514e94ebb9d9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม91,977
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)06:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,690
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)07:35
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง propsys_31bf3856ad364e35_7.0.7600.20762_none_2c11ad5894edb0dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม91,975
วันที่ (UTC)23 2010 ก.ค.
เวลา (UTC)05:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2291175 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 พฤศจิกายน 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2291175 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2291175

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com