ปรบ Windows UTC +02: การปรับปรุงไคโรตามฤดูกาลของฤดู 00 สำหรับเดือนสิงหาคมและ 2010 กันยายน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2297272 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ของรัฐบาลอียิปต์แก้ไขตารางเวลาสำหรับ 2010 ตามฤดูกาลประหยัดเวลา (เวลา) ในอียิปต์เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดกำหนดการสำหรับ Ramadan

Instead ของเวลาในเดือนถึงกันยายน เวลาที่สิ้นสุดถูกหยุดชั่วคราวระหว่าง Ramadan และ re-enabled อีกในเดือนกันยายน วันการเปลี่ยนภาพที่มี:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
เวลาวัน
เวลาที่จะปิด23:59:59วันที่ 10
เวลาเปิด23:59:599 กันยายน
เวลาปิดอีกครั้ง23:59:5930 กันยายน

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้ไขได้สำหรับฉัน

ตอบสนองต่อการจัดกำหนดการที่แก้ไข Microsoft นำออกใช้สามแก้ไขอัตโนมัติโซลูชัน หนึ่งสำหรับแต่ละวันของช่วงการเปลี่ยนภาพที่คาดไว้ แก้ไขแต่ละมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้สำหรับรอบระยะเวลาเฉพาะตามที่แสดงด้านล่าง สิ่งเหล่านี้แก้ไขวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะเป็นการปรับปรุง Windows รีจิสตรีคีย์เกี่ยวกับตามฤดูกาลประหยัดเวลา


หมายเหตุคุณต้องการใช้เหมาะสมแก้ไขมันโซลูชันระหว่างรอบระยะเวลาที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับการแก้ไขเวลากำหนดเวลางาน
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รอบระยะเวลาในการติดตั้งเป้าหมาย Windows UTC +02 การปรับปรุง: ปรบไคโร 00 แก้ไขโซลูชัน
ก่อนที่จะ 2010 10 สิงหาคมเวลาที่ใช้งานปิดที่ 23:59:59 บน 2010 10 สิงหาคม Microsoft แก้ไข 50488 ไม่เกี่ยวข้องกัน
หลังจาก 2010 11 สิงหาคม และก่อนที่จะ 2010 9 กันยายนเปิดเวลาบนที่ 23:59:59 บน 2010 9 กันยายน Microsoft แก้ไข 50489 ไม่เกี่ยวข้องกัน
หลังจาก 10th กันยายน และก่อนที่จะ 2010 31 ธันวาคมจะปิดเวลาใช้งานบน 2010 30 กันยายน การคืนค่าประมาณประวัติเวลา (วันที่เพื่อกันยายน) สำหรับ 2010
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50490

แก้ไข 3: ติดตั้งนี้แก้ไขได้โซลูชันหลัง 2010 9 กันยายน ซึ่งจะเวลาปิดที่ 23:59:59 บน 2010 30 กันยายน


หมายเหตุที่สำคัญเกี่ยวกับ Microsoft เหล่านี้แก้ไขได้วิธีการแก้ไขอัตโนมัติ

 • ในการแก้ไขมันเทคโนโลยีที่ใช้ในการแก้ไขปัญหานี้ไม่ได้ทำงานกับระบบ IA64 ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows บนระบบ IA64 โปรดดูส่วน "ให้ฉันแก้ไขได้ด้วยตนเอง" สำหรับขั้นตอนการ
 • ประวัติจะสะท้อนถึงใช้ช่วงปัจจุบันที่ระบุไว้ในส่วนใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้แก้ไขได้ ตั้งแต่เวลาประวัติสะท้อนถึงรอบระยะเวลาหนึ่งสำหรับแต่ละปี หลังจากที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะสมบูรณ์ (ตุลาคม), รอบระยะเวลา 2010 สำหรับอียิปต์จะแสดงรายการเป็นการทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องจากวันที่ผ่านการกันยายน
 • ถ้าคุณประยุกต์ใช้แก้ไข 2 ข้อความบนวันและเวลากล่องโต้ตอบ จะไม่แสดงในเดือน 9 กันยายนเวลาช่วงการเปลี่ยนภาพ นี่คือข้อความอย่างเดียวปัญหา จะไม่ป้องกันนาฬิกาหรือเวลาของระบบปรับอย่างถูกต้องสำหรับเวลา
 • แก้ไขในโปรแกรมจะอัพเดรายการรีจิสทรีของ Windows สำหรับเวลา เพื่อนาฬิการะบบแสดงเวลาที่แก้ไข อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อควรพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการแลกเปลี่ยนและ Outlook:
  • ก่อนที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ได้อธิบายไว้ในบทความนี้ ควรตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่อาจมีผลกับ Microsoft Outlookสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   931667วิธีการเปลี่ยนแปลงโซนเวลาที่อยู่โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงข้อมูลโซนเวลาสำหรับ Microsoft Office Outlook
  • ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Microsoft Exchange Server ในสภาพแวดล้อมที่ข้อมูลเทคโนโลยี (IT) คุณต้องนำมาตรการการเพิ่มเติมในการรับประกันการดำเนินงานถูกต้องของ Exchange Serverสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการปรับบันทึกเวลา (เวลา) ตามกาล Exchange คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   941018วิธีการปรับบันทึกเวลา โดยใช้เครื่องมือการปรับปรุงปฏิทิน Exchange ตามกาลของที่อยู่

ให้ฉันสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง

ถ้าคุณต้องการปรับปรุงระบบของคุณด้วยตนเอง หรือคุณกำลังทำงานบนระบบ IA64 คุณสามารถทำวิธีการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในระหว่างรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 11 และ 2010 9 กันยายน:

วิธีที่ 1: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลาใน'แผงควบคุม'

 1. ใน'แผงควบคุม' เลือกนาฬิกา ภาษา และภูมิภาค
 2. คลิกที่วันและเวลา
 3. คลิโซนเวลาเปลี่ยนแปลงปุ่ม
 4. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หลังจาก 2010 9 กันยายน:

  กาเครื่องหมายที่กล่องทำเครื่องหมาย "ปรับนาฬิกาตามฤดูกาลประหยัดเวลาโดยอัตโนมัติ "

  - หรือ -

  ถ้าคุณไม่ได้ใช้แก้ไข 1 และปรบของคุณเพื่อการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้ UTC +2: Harare 00, Pretoriaคุณสามารถย้อนกลับสู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยการปรับปรุงโซนเวลาปัจจุบันของคุณไปยังเวลา UTC + 2:00 ไคโร อียิปต์
 5. เลือกตกลงเมื่อต้องการออกจากกล่องโต้ตอบวิธีที่ 2: การเปลี่ยนแปลงข้อมูลโซนเวลาในรีจิสทรี


สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เพื่อนำเข้าการปรับปรุงโซนเวลา ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน คลิกเรียกใช้ ชนิดnotepad แล้ว คลิกตกลง
 2. ข้อมูลรีจิสทรีต่อไปนี้ การคัดลอก และวางลงในเอกสารแผ่นจดบันทึกไว้
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt Standard Time]
  "TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17,00,\
   3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
  
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt Standard Time\Dynamic DST]
  "FirstEntry"=dword:000007d5
  "LastEntry"=dword:000007da
  "2005"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17,00,\
   3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,05,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
  "2006"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,03,00,17,00,\
   3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,05,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00
  "2007"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,01,00,17,00,\
   3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
  "2008"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,05,00,17,00,\
   3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
  "2009"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,08,00,04,00,03,00,17,00,\
   3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
  "2010"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,04,00,05,00,17,00,\
   3b,00,3b,00,e7,03,00,00,04,00,04,00,05,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
  
 3. บนแฟ้มเมนู คลิกบันทึกเป็น
 4. เลือกปลายทาง และพิมพ์TZupdate.regในแบบชื่อแฟ้มกล่อง
 5. ในแบบบันทึกเป็นชนิดกล่อง คลิกแฟ้มทั้งหมด แล้ว คลิกบันทึก
 6. คลิกสองครั้งTZupdate.reg Whenyou ที่เพิ่งบันทึกไว้
 7. คลิกใช่ แล้ว คลิกตกลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2297272 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 กันยายน 2553 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Home Premium
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition KN
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 R2 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Professional
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbfix kbfixme kbmsifixme kbmt KB2297272 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2297272

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com