วิธีการแปลงฐานข้อมูลการเข้าถึงไปยังเซิร์ฟเวอร์ SQL

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 237980 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

วิธีที่ง่ายที่สุดในการแปลงฐานข้อมูลการเข้าถึงไปยัง SQL Server ที่มีการ ใช้ตัวช่วยสร้างการ Upsizing ตัวช่วยสร้างการ Upsizing:
 • โครงสร้างฐานข้อมูล การรวมข้อมูล ดัชนี และตั้งค่าเริ่มต้นที่รักษาเพื่อใช้งาน
 • โดยอัตโนมัติแปลงกฎการตรวจสอบการเข้าถึงและการตั้งค่าเริ่มต้นจะเทียบเท่าของ sql server ที่เหมาะสม
 • เก็บรักษาความสัมพันธ์ของตารางและความสมบูรณ์ของ referential หลัง upsize ของคุณ
การเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ Upsizing ใน Access 2000 ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่อรรถประโยชน์ของฐานข้อมูลแล้ว คลิกตัวช่วยสร้างการ Upsizing.

เมื่อต้องการใช้ตัวช่วยสร้างการ Upsizing ใน Access 97 คุณต้องก่อนดาวน์โหลด 97 เครื่องมือของ Upsizing Access Microsoft จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=f5c7a907-7c5f-46cb-9157-a1ec4e96083d&displaylang=en

เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ Upsizing จาก Access 97 คงเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่คงคลังที่เพิ่มแล้ว คลิกUpsize กับ SQL Server.

ถ้าคุณมีการเข้าถึงในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้วิธีการต่อไปนี้หนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • ปรับรุ่นไปเป็น Access 97 หรือ Access 2000 และเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ Upsizing
 • ใช้ SQL Server ข้อมูลแปลงบริการ (DTS) เพื่อที่นำเข้าข้อมูลจากฐานข้อมูลการเข้าถึงของคุณไปยังฐานข้อมูล SQL Server สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างการนำเข้า DTS และ DTS ให้ดูที่หัวข้อ "บริการการแปลงข้อมูล" และ "ตัวช่วยการใช้ในนำเข้าและส่งออกสร้าง" ใน SQL Server 7.0 หนังสือออนไลน์ สำหรับตัวอย่าง ให้ดูที่หัวข้อ "ตัวนำเข้าข้อมูลจากข้อการเข้าถึงฐานข้อมูลอย่าง" ใน SQL Server หนังสือออนไลน์
ถ้าคุณกำลังใช้ Access 97 ถึง 2003 การเข้าถึง พร้อมกับ SQL Server 2005 คุณสามารถใช้ใน SQL Server โยกย้ายช่วยสำหรับการเข้าถึง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ SQL Server โยกย้ายช่วยสำหรับการเข้าถึง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/sqlserver/2005/en/us/migration-access.aspx

การเข้าถึง 2000

ในถึง 2000 ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกโครงการใหม่จากฐานข้อมูลที่มีอยู่. ตัวเลือกนี้สร้างโปรแกรมประยุกต์การประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ (ADP) โปรแกรมประยุกต์นี้ใช้โปรแกรมเดสก์ท็อปที่เซิร์ฟเวอร์ SQL (นอกจากนี้เรียกว่า MSDE 2000) หรือ SQL Server ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ และใช้แฟ้ม ADP เป็นแอพลิเคชัน

หมายเหตุ:เมื่อคุณรันตัวช่วยสร้างการ Upsizing จาก Access 97 หรือ Access 2000 ไปยัง SQL Server 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "มากเกินไป"หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
279454ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เกิน" เมื่อคุณพยายาม upsize กับ SQL Server 2000
272384ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เกิน" เมื่อคุณพยายาม upsize กับ SQL Server 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาระหว่าง Access 2000 และ SQL Server 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
269824คำอธิบายของ incompatibility ปัญหาระหว่างโครงการ Access 2000 (* .adp) และ SQL Server 2000
เอกสารทางเทคนิคดังต่อไปนี้จะช่วยให้คุณนำเข้าโปรแกรมประยุกต์ของคุณการเข้าถึงไปยัง SQL Server:
 • การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ Microsoft SQL Server: เอกสารทางเทคนิคนี้อธิบายถึงสาเหตุจัดทำดัชนีไว้การเข้าถึงลำดับการออกแบบโปรแกรมประยุกต์วิธี (ISAM) ไม่เหมาะสมสำหรับ SQL Server
  .aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa226307 (SQL.70)
 • ฐานกำลังโยกย้ายของคุณ Microsoft เข้าถึงข้อมูลไปยัง SQL Server 7.0: ตัวช่วยสร้าง Upsizing รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการออกแบบและข้อจำกัดของตัวช่วยสร้างที่ครอบคลุมถึงเอกสารทางเทคนิคนี้
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc917601.aspx

การเข้าถึง 97

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ Microsoft Access Upsizing เครื่องมือ 97 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=f5c7a907-7c5f-46cb-9157-a1ec4e96083d&displaylang=en
เมื่อต้องการดาวน์โหลด Microsoft Access Upsizing เครื่องมือ 97 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=f5c7a907-7c5f-46cb-9157-a1ec4e96083d
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
176614เครื่อง Microsoft Access 97 Upsizing มือพร้อมใช้งาน
279454ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เกิน" เมื่อคุณพยายาม upsize กับ SQL Server 2000

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการย้ายฐานข้อมูลการเข้าถึงไปยัง SQL Server แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa139985.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 237980 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 97 Standard Edition
 • Microsoft Access 2.0 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbhowto kbinfo kbmt KB237980 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:237980

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com