Straipsnio ID: 2387587 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Po?ymis

Gavus el. lai?k? su ?Office? priedu ?Office? prane?a, kad failas sugadintas ir jo negalima atidaryti. Galite gauti vien? i? toliau pateikt? klaid? prane?im?.

Klaidos prane?imo informacija

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed

?Excel?:
??is failas sugadintas, jo negalima atidaryti.?

?Word?:
?Word? m?ginant atidaryti fail? ?vyko klaida.?

?PowerPoint?:
?PowerPoint? nustat? <failo vardo> turinio problem?. ?PowerPoint? gali bandyti pataisyti pateikt?.?
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sprendimas

Nor?dami pataisyti klaid? ??is failas sugadintas ir jo negalima atidaryti? naudokite vien? i? toliau nurodyt? b?d?.

Automati?kai nustatykite numatytuosius komponent? saugos parametrus

 1. Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? automati?kai, spustel?kite toliau esant? vaizd? Pataisyti.
 2. Tada spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir atlikite veiksmus, nurodytus vedlyje ?Pataisyti?.
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit1
  Spr?sti ?i? problem?
  ?Microsoft Fix it? 50784
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  assets fixit2


  Pastaba.

  • ?is vediklis gali b?ti pateiktas tik angl? kalba, ta?iau automatinis problem? sprendimas veikia ir su kit? kalb? ?Windows? versijomis.
  • Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kuriame kilo problema, sprendimo fail? ?Pataisyti? ?ra?ykite ? ?flash? atmintin? arba CD ir paleiskite kompiuteryje, kuriame kilo problema.
Tada pereikite prie skyriaus ?Ar tai i?sprend? problem???

Leisti taisyti pa?iam

Jei norite patys nustatyti numatytuosius komponent? saugos parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 1. Spustel?kite Prad?ti, ie?kos lauke ?veskite dcomcnfg ir s?ra?e Programos spustel?kite dcomcnfg.
 2. Nar?ymo srityje i?pl?skite Komponent? tarnybos, tada ? Kompiuteriai, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Ypatyb?s.

  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  2704884
 3. Atidarykite skirtuk? Numatytosios ypatyb?s ir nustatykite tokias reik?mes:
  • Numatytasis autentifikavimo lygis: prisijungti
  • Numatytasis apsimetimo lygis: nustatyti

   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   2704885
 4. Spustel?kite Gerai.

Ar tai i?sprend? problem??

 • Jei problema i?spr?sta, nebereikia toliau skaityti ?io skyriaus. Jei problema nei?spr?sta, kreipkit?s ? palaikymo tarnyb?.
 • B?tume d?kingi u? j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie bet kokias ?io sprendimo problemas, palikite komentar? interneto dienora?tyje ?Pataisyti u? mane? arba atsi?skite mums el. lai?k?.
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2387587 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. bir?elio 11 d. - Per?i?ra: 5.0
Taikoma:
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
Rakta?od?iai: 
consumeroff2010track kbmsifixme kbfixme kbsmbportal KB2387587

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com