บริการส่งผ่าน Exchange ขัดข้องในเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 ในระบบ Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2010 ผสม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2388057 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณติดตั้ง Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack (SP1) บนเซิร์ฟเวอร์มี Exchange Server 2010 ภาพการส่งข้อความ (UM) ในระบบ Exchange Server 2007 และ Exchange Server 2010 ผสม
  • เซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
  • คุณติดตั้งชุดภาษาอังกฤษ (อินเดีย) (IN สั้น) UM บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 UM
ในสถานการณ์สมมตินี้ บริการ Microsoft Exchange เลื่อน (MSExchangeTransport.exe) ขัดข้องในเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้จะถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกของโปรแกรมประยุกต์:

รหัสเหตุการณ์: 4999
แหล่งที่มา: ทั่วไป MSExchange
ชนิด: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย::
รายงาน Watson จะถูกส่งไปยัง dw20.exe สำหรับหมายเลขกระบวนการ:<process id=""></process>มีพารามิเตอร์: E12<build type=""></build>,<version number=""></version>,
edgetransport ที่ไม่รู้จัก M.E.D.UMLanguage.ctor, System.ArgumentException, 11e1 ที่ไม่รู้จัก  ErrorReportingEnabled: True


รหัสเหตุการณ์: 5001
แหล่งที่มา: Microsoft Exchange Server
ชนิด: รายละเอียด
คำอธิบาย::
ฝากข้อมูล 1274169679 ตารางที่ฝากข้อมูล 5, EventType e12, P1<build type=""></build>, p2<version number=""></version>, P3 m.e.edgesyncsvc, P4 ที่ไม่รู้จัก P5 m.e.d.umlanguage.ctor, P6 system.argumentexception, P7 11e1, P8 ที่ไม่รู้จัก P9 NIL, P10 NIL


ถ้าคุณเรียกใช้การExchangeServer รับคำสั่งเพื่อขอรับคุณลักษณะของเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2007 คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

ID วัฒนธรรม 16393 (0x4009) ไม่วัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจาก Windows Server 2003 ไม่สนับสนุนรหัสวัฒนธรรม IN สั้น

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งการยกเลิกการปรับปรุงต่อไปนี้:
2407025คำอธิบายของ Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2007 Service Pack 3

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการExchangeServer รับคำสั่ง การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดภาษา Exchange Server 2010 UM แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2388057 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2007 Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
    • Microsoft Exchange Server 2007 Standard Edition
    • Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbhotfixrollup kbmt KB2388057 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2388057

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com