Straipsnio ID: 2394521 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Automatinis problemos aptikimas ir sprendimasPastaba Jei pageidaujate problem? spr?sti savaranki?kai, pereikite prie skyriaus ?Leiskite taisyti pa?iam?.
Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

PO?YMIAI

Kompiuteryje su ?Windows XP? arba ?Windows Vista? negalite i?tu?tinti ?iuk?lin?s.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad sugadintas ?iuk?lin?s aplankas.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem? atlikite nurodytus veiksmus ir, naudodami komandin? eilut?, i? naujo sukurkite ?iuk?lin?s aplank?:
 1. Atidarykite didesni? teisi? komandin? eilut?. Nor?dami tai padaryti spustel?kite Prad?ti
  Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
  Mygtukas Prad?ti
  , Visos programos, Reikmenys, tada spustel?kite Komandin? eilut?.
 2. Atsi?velgdami ? naudojam? operacin? sistem? ?veskite reikiam? komand?, tada paspauskite ENTER.

  ?Windows XP?
  rd /s C:\recycler
  ?Windows Vista?
  rd /s /q C:\$Recycle.bin


  Pastaba Jei standusis diskas pavadintas kita raide, j? pakeiskite C: .
 3. U?darykite komandin?s eilut?s lang?.
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite tu??i? darbalaukio srit? ir Atnaujinti.

  Pastaba Dabar ?iuk?lin? tur?t? b?ti tu??ia. Jei ne, pakartokite ?iuos veiksmus su visomis kitomis stand?iojo disko raid?mis.


Ar ?i informacija buvo naudinga? Atsi?skite mums atsiliepim?

Kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Spustel?kite ?ia nor?dami su?inoti, kaip MATS paketas i?sprend?ia ?i? problem?

Kitos problemos, kurias i?sprend?ia MATS paketas

949109 Sistemoje ?Windows Vista? parodomas klaidos prane?imas ?Failo arba aplanko n?ra?
934160 Parodomas klaidos parane?imas ?Tinklo arba failo teis?s? arba ?tokio aplanko n?ra?
813711 Prarandami dyd?io, rodinio, piktogramos arba pad?ties pakeitimai
2394740 Atnaujinus versij? i? ?Windows XP? ? ?Windows Vista? negalima pasirinkti keli? element?
2396571 Sistemoje ?Windows? netinkamai pakei?iamos piktogramos
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Savyb?s

Straipsnio ID: 2394521 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. vasario 29 d. - Per?i?ra: 8.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP Professional for Itanium-based systems
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbmatsfixme KB2394521

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com