Khai nim c ban v video va b giai ma video trong Windows Media Player

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2395168 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Thng tin thm

Vi Windows Media Player 12 trong Windows 7, ban a co mt cng cu rt manh me phat, quan ly, ng b hoa va sao chep cac tp video va m thanh.

Nu ban ang s dung phin ban Windows cu hn nh Windows XP, chung ti khuyn ban nn cai t phin ban trinh phat phng tin hin tai, vi li ich cua tt ca cac tinh nng va chc nng.

Tai xung - Windows Media Player danh cho Windows XP

Phat video bng Windows Media PlayerTht d dang phat tp video bng cach s dung Windows Media Player. Nu ban lu tp video trn ia cng cua minh, bm up vao tp khi chay. Ban co th xem video trn Internet (chng han nh th vin ARD hoc ZDF) bng cach s dung Windows Media Player, ban co th cn mt chng trinh trinh b sung nho cua trinh duyt cho trinh phat nay. thc hin vic nay, hay lam theo cac bc sau: khac trong cac phn sau cua loat bai nay.


1. Bm Bt u.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395171


2. Go Media Player vao hp tim kim.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
23951723. Bm Windows Media Player trong danh sach Chng trinh.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395173


4. Windows Media Player khi ng. Trong ngn iu hng bn trai, ban se tim thy th vin Video cua minh. Bm vao th vin xem tt ca cac tp video c lin kt vi th vin nay.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Vid 3a.PNG


Nu video ban mun phat nm trn ia cng cua minh, ch khng co trong th vin nay, ban nn thm video vao th vin Video co th truy cp video bt ky luc nao qua Windows Media Player. thc hin vic nay, bm chut phai vao Video.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395176


5. Bm Quan ly Th vin video.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395178
6. Trong ngn bn phai, bm Thm, chi inh vi tri ni ban t video cua minh, sau o bm Bao gm th muc.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395179


7. Bm OK. Tt ca video ma ban lu trong th muc nay se t ng c thm vao th vin.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395180


8. Meo: phat tp video ngay trong trinh phat phng tin ng thi t ng thm video o vao th vin video, bm vao muc nhp tp tng ng trong Windows Explorer, bm chut phai sau o bm Thm vao danh sach phat cua Windows Media Player.Windows Media Player 12: B giai ma videophat video ung cach (va ngay ca tp nhac), Windows Media Player yu cu mt b ma hoa phu hp. B giai ma la cac chng trinh nho ma hoa cac tin hiu s trong tp hoc d liu va giai ma. Chi theo cach nay, trinh phat co th hiu cac lung la nhac hoc phim va phat ung. Nu h thng thiu b giai ma, thi khng th phat tp video tng ng. Ban se nhn c thng bao li.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395191Vi Windows Media Player c trang bi y u vi tt ca cac inh dang m thanh va video chinh - bao gm cac tp 3GP, AAC, AVCHD, MPEG-4, WMV va WMA va AVI, DivX, mov va XviD, thng bao li nay thng khng xut hin.Kim soat b giai ma

Ban co th d dang kim soat b giai ma nao a c cai t va am bao rng trinh phat phng tin se tai t ng cac b giai ma mi t Internet.

1. Bm Bt u.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395171
2. Go Media Player vao hp tim kim

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395172
3. Bm Windows Media Player.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395173
4. Windows Media Player khi ng. Nu hang co cha cac lnh menu bi n, nhn [CTRL] va [M] cung mt luc. Sau trn thanh menu, bm Tr giup.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395192
5. Bm Gii thiu v Windows Media Player.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395193
6. Hp thoai sau, bm Thng tin H tr Ky thut.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395194
7. Windows Media Player m sau o danh sach chi tit ky thut xut hin trong trinh duyt cua ban. Cun n phn B giai ma Video. Ban se nhin thy tt ca cac b giai ma va inh dang tp c b giai ma tng ng h tr.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395195
B giai ma a cai t t ngBan co th cu hinh Windows Media Player chng trinh nay t ng tai xung va cai t cac ban cp nht cung nh cac ban nng cao cua b giai ma t Internet khi co sn. Vic nay hu ich hn trong hu ht cac trng hp hn la tim kim thu cng cac goi b giai ma trn Internet. Mt s lun chuyn trn Internet, cac goi b giai ma min phi cha hoan thin hoc co phn mm c hai. Trong trng hp xu nht, cac chng trinh nay lam hong chc nng cua Windows Media Player.

1. Khi ng Windows Media Player nh a m ta trn, sau o bm Cng cu trn thanh menu.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395197
2. Bm Tuy chon.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395199
3. Trn tab Trinh phat, chon Mt ln mi ngay hoc Mt ln mi tuntrong Ban cp nht t ng.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395201
4. Bm OK.

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
2395202


Thu?c tnh

ID c?a bi: 2395168 - L?n xem xt sau cng: 02 Thang Sau 2014 - Xem xt l?i: 3.1
p d?ng
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Internet Explorer 7
  • Windows Internet Explorer 8
  • Microsoft Windows Media Player 10
  • Microsoft Windows Media Player 11
  • Microsoft Windows Media Player 9 Series
  • Windows Media Player 12
T? kha:
kbstepbystep KB2395168

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com