Identifikator ?lanka: 2396341 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Paketi kumulativnih ispravki za avgust 2010 sadr?e najnovije hitne ispravke za Microsoft Office 2010 aplikacije iz osnovnog programskog paketa i za Microsoft Office 2010 servere.

Preporu?ujemo da testirate hitne ispravke pre nego ?to ih primenite u okru?enju za proizvodnju. Po?to su verzije kumulativne, svaka nova ispravka sadr?i sve hitne ispravke i sve bezbednosne ispravke koje su bile uklju?ene uz prethodni paket ispravki. Preporu?ujemo da razmislite o primeni najnovijeg izdanja ispravke koje sadr?i hitnu ispravku koja vam je potrebna.

Dodatne informacije

Preuzimanje paketa kumulativnih ispravki za avgust 2010.

Skup podr?anih paketa kumulativnih ispravki sada je dostupan od korporacije Microsoft. Me?utim, svaki paket je namenjen isklju?ivo ispravljanju aplikacija koje su navedene u ovom ?lanku. Primenite pakete samo na sisteme na kojima dolazi do ovih odre?enih problema. Ako niste ozbiljno ugro?eni bilo kojim od ovih problema, preporu?ujemo da sa?ekate slede?i paket ispravki koji sadr?i hitne ispravke iz ovih paketa kumulativnih ispravki.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa odre?enim paketom kumulativnih ispravki. Da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Paketi koji su uklju?eni u kumulativnu ispravku za avgust 2010.

Veza ka ?lanku Microsoft baze znanja koji govori o svakoj hitnoj ispravci bi?e objavljena kad ?lanak postane dostupan. Da biste nabavili odre?enu hitnu ispravku, obratite se podr?ci i zatra?ite hitnu ispravku tako ?to ?ete navesti broj ?lanka u bazi znanja.

Za vi?e informacija o gre?kama u Office 2010 programskim paketima kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste prikazali ?lanke u Microsoft bazi znanja.

Ispravke Office 2010 klijenta

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketa hitnih ispravkiBroj ?lanka u bazi znanjaProizvod
Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp
2281465 Opis paketa hitnih ispravki za Access 2010 (Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp): 31. avgust 2010.
Access 2010
Graph-x-none.msp, excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp
2345345 Opis paketa hitnih ispravki za Excel 2010 (Graph-x-none.msp, Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp): 31. avgust 2010.
Excel 2010
Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp
2345338 Opis paketa hitnih ispravki za Excel 2010 (excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp): 31. avgust 2010.
Excel 2010
Excel-x-none.msp
2345339 Opis paketa hitnih ispravki za Excel 2010 (Excel-x-none.msp): 31. avgust 2010.
Excel 2010
Stsupldintl-fr-fr.msp
2266424 Opis paketa hitnih ispravki za Office 2010 (stsupldintl-fr-fr.msp): 31. avgust 2010.
Office 2010
Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp
2266428 Opis paketa hitnih ispravki za Outlook 2010 (Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp): 31. avgust 2010.
Outlook 2010
Outlookintl-de-de.msp
2345346 Opis paketa hitnih ispravki za Outlook 2010 (Outlookintl-de-de.msp): 31. avgust 2010.
Outlook 2010
Outlook-x-none.msp
2281463 Opis paketa hitnih ispravki za Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 31. avgust 2010.
Outlook 2010
Powerpoint-x-none.msp
2345341 Opis paketa hitnih ispravki za PowerPoint 2010 (Powerpoint-x-none.msp): 31. avgust 2010.
PowerPoint 2010
Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp
2345343 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Workspace 2010 (Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp): 31. avgust 2010.
SharePoint Workspace 2010
Csi-x-none.msp
2299050 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Workspace 2010 (Csi-x-none.msp ): 31. avgust 2010.
SharePoint Workspace 2010
Spdcoreintl-ja-jp.msp
2276347 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Designer 2010 (spdcoreintl-ja-jp.msp): 31. avgust 2010.
Sharepoint Designer 2010
Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp
2345340 Opis paketa hitnih ispravki za Word 2010 (Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp): 31. avgust 2010.
Word 2010

Pojedina?ne serverske ispravke za Office 2010

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketa hitnih ispravki Broj ?lanka u bazi znanja Proizvod
Fsserver-x-none.msp
2308915 Opis paketa hitnih ispravki za FAST Search Server 2010 for SharePoint (fsserver-x-none.msp): 31. avgust 2010.
FAST Search Server 2010 for SharePoint
Fsserver-x-none.msp
2281366 Opis paketa hitnih ispravki za FAST Search Server 2010 for SharePoint (fsserver-x-none.msp): 19. jul 2010.
FAST Search Server 2010 for SharePoint
Wdsrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Wacmui-en-us.msp
2281461 Opis paketa hitnih ispravki za PowerPoint Online (wdsrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, wacmui-en-us.msp): 31. avgust 2010.
PowerPoint Online
Wosrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, Ulscommoncore-en-us.msp
2276344 Opis paketa hitnih ispravki za Project Server 2010 (wosrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, ulscommoncore-en-us.msp): 31. avgust 2010.
Project Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276341 Opis paketa hitnih ispravki za Project Server 2010 (Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp): 31. avgust 2010.
Project Server 2010
Pplwfe-x-none.msp
2266425 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Server 2010 (Pplwfe-x-none.msp): 31. avgust 2010.
SharePoint Server 2010
Dlc-x-none.msp
2266426 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 31. avgust 2010.
SharePoint Server 2010
Dlcmui-ja-jp.msp
2266427 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Server 2010 (dlcmui-ja-jp.msp): 31. avgust 2010.
SharePoint Server 2010
Osrchwfe-x-none.msp
2276336 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 31. avgust 2010.
SharePoint Server 2010
Acsrvwfe-x-none.msp
2276338 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Server 2010 (acsrvwfe-x-none.msp): 31. avgust 2010.
SharePoint Server 2010
Spswfe-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276339 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Server 2010 (spswfe-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 31. avgust 2010.
SharePoint Server 2010
Spswfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276342 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Server 2010 (spswfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 31. avgust 2010.
SharePoint Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276346 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Server 2010 (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): 31. avgust 2010.
SharePoint Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2281364 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Server 2010 (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): 21. jul 2010.
SharePoint Server 2010
Osrchmui-fr-fr.msp
2299049 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Server 2010 (osrchmui-fr-fr.msp): 31. avgust 2010.
SharePoint Server 2010
Spsmui-fr-fr
2352452 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Server 2010 (spsmui-fr-fr): 31. avgust 2010.
SharePoint Server 2010
Sts-x-none.msp
2266423 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31. avgust 2010.
SharePoint Foundation 2010
Wssmui-XX-XX.msp
2276343 Opis paketa hitnih ispravki za SharePoint Foundation 2010 (Wssmui-XX-XX.msp): 31. avgust 2010.
SharePoint Foundation 2010

Office 2010 serverske zbirne ispravke za Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) i SharePoint Foundation servere

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime paketa hitnih ispravkiBroj ?lanka u bazi znanja Proizvod
WSS serverski paket
2352346 Opis paketa hitnih ispravki serverskih kumulativnih ispravki za SharePoint Foundation 2010 (WSS serverski paket): 31. avgust 2010.
SharePoint Foundation 2010
MOSS serverski paket
2352342 Opis paketa hitnih ispravki serverskih kumulativnih ispravki za SharePoint Server 2010 (MOSS serverski paket): 31. avgust 2010.
SharePoint Server 2010
Paket za MOSS Server i Project Server
2352345 Opis paketa hitnih ispravki serverskih kumulativnih ispravki za SharePoint Server 2010 i Project Server 2010 (MOSS serverski paket): 31. avgust 2010.
SharePoint Server 2010 i Project Server 2010

Neophodne komponente

Neophodne komponente su navedene u ?lancima baze znanja za pojedina?ne pakete.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2396341 - Poslednji pregled: 17. april 2014. - Revizija: 1.1
Odnosi se na:
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Internet Information Services Media Services 2.0
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft SharePoint Server 2010
 • Microsoft FAST Search Server 2010 for SharePoint
 • Microsoft Project Server 2010
 • Microsoft Groove Server 2010
 • Microsoft Access 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Infopath 2010
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Publisher 2010
 • Microsoft OneNote 2010
 • Microsoft SharePoint Workspace 2010
 • Microsoft SharePoint Foundation 2010
 • Microsoft SharePoint Designer 2010
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter KB2396341

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com