การแก้ไข: หยุดชั่วฐานข้อมูลที่เซสชันการมิเรอร์คือคราวใน SQL Server 2005 ถ้ามีใช้โหมด (แบบอสมวาร) ของประสิทธิภาพสูง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2403218 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจายแก้ไข Microsoft SQL Server 2005 เป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
 • คุณสร้างฐานข้อมูลที่มิเรอร์เซสชันระหว่างสองกรณีของ SQL Server 2005 โดยใช้การความละเอียดสูงประสิทธิภาพ (แบบอสมวาร)โหมด อินสแตนซ์เดียวถูกรักษา SQL Server ที่ประกอบด้วยฐานข้อมูลหลัก และอินสแตนซ์อื่น ๆ ที่ มิเรอร์ SQL Server ที่ประกอบด้วยฐานข้อมูลการมิเรอร์
 • หน่วงเวลาที่ยาวเกิดขึ้นระหว่างฐานข้อมูลหลักและมิเรอร์ ตัวอย่างเช่น ความล่าช้าที่ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิด:
  • กระบวนการ redo ของฐานข้อมูลการมิเรอร์ได้ช้ากว่าการโอนย้ายธุรกรรมจากฐานข้อมูลหลักในฐานข้อมูลการมิเรอร์
  • ทรานแซคชันที่ต้องใช้เวลานานรันในฐานข้อมูลหลัก ตัวอย่างเช่น การalter ดัชนี rebuildแบบสอบถามที่รันในฐานข้อมูลหลัก
ในสถานการณ์สมมตินี้ เซสชันถูกหยุดชั่วคราว และมีสร้างแฟ้ม mini-dump ในโฟลเดอร์'ล็อก'บนเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ นอกจากนี้ หนึ่งต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้:
 • บางข้อความที่มีลักษณะต่อไปนี้ และที่สร้างขึ้นสำหรับข้อความล้มเหลว assertion สร้างขึ้นในโฟลเดอร์แฟ้มบันทึกที่อยู่บนเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์:
  <date></date><time></time>spid<id> </id>* ถ่ายโอนข้อมูลในการกองซ้อน begin:
  <date></date><time></time>spid<id></id>*<date></date><time></time>spid<id></id>
  <date></date>
  <time></time>spid<id></id>*
  <date></date><time></time>spid<id></id>* ตำแหน่ง: "logmgr.cpp":5565
  <date></date><time></time>spid<id></id>* นิพจน์:(minLSN.m_fSeqNo < lfcb-=""> lfcb_fSeqNo)
  <date></date><time></time>spid<id></id>* spid:<id></id>
  <date></date>
  <time></time>spid<id></id>* หมายเลขกระบวนการ:<id></id>
 • ถ้าคุณมีการให้ SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) สะสมการปรับปรุง 10 ติดตั้ง ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในล็อกข้อผิดพลาด SQL Server บนเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์:
  <date></date><time></time>spid<id></id>ข้อผิดพลาด: 9003 ความรุนแรง: 20 สถานะ: 15
  <date> <time></time></date>spid<id></id>หมายเลขการตรวจสอบแฟ้มบันทึก (385562:137311:1) ถูกส่งผ่านไปยังบันทึกการสแกนในฐานข้อมูล '<database name=""></database>' ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดนี้อาจบ่งชี้ว่า ความเสียหายของข้อมูล หรือล็อกไฟล์ (.ldf) ไม่ตรงกับแฟ้มข้อมูล (.mdf) ถ้าข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นในระหว่างการจำลองแบบ สร้างอีกครั้งในสิ่งพิมพ์ มิฉะนั้น คืนจากการสำรองข้อมูลถ้าปัญหาความล้มเหลวระหว่างการเริ่มต้น
  <date></date><time></time>spid<id></id>ข้อผิดพลาด: 1454 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
  <date></date><time></time>spid<id></id>ในขณะที่ทำหน้าที่เป็นคู่ค้าที่ mirroring สำหรับฐานข้อมูล '<database name=""></database>', อินสแตนซ์ของเซิร์ฟเวอร์ '<database name=""></database>' พบข้อผิดพลาด 9003 สถานะ 15 ความรุนแรง 20 หยุดชั่วมิเรอร์ของฐานข้อมูลจะถูกคราว พยายามที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด และการดำเนินต่อมิเรอร์
  <date></date><time></time>spid<id></id>ฐานข้อมูลการมิเรอร์คือไม่ได้ใช้งานสำหรับฐานข้อมูล '<database name=""></database>'. นี่คือข้อความให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการกระทำของผู้ใช้จำเป็น
  <date></date><time></time>spid<id> </id>ตัวเลือกการกำหนดค่า 'ตัวแทนการ XPs' เปลี่ยนแปลงจาก 1 เป็น 0 เรียกใช้คำสั่ง RECONFIGURE การติดตั้ง
  <date></date><time></time>spid<id></id>ข้อผิดพลาด: 1474 ความรุนแรง: 16 สถานะ: 1
  <date></date><time></time>spid<id></id>ฐานข้อมูลที่มิเรอร์ข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่อ 4 ' 10650 (ข้อผิดพลาดไม่พบ) 'สำหรับ' TCP: / /<fqdn></fqdn>:<port></port>'.
หมายเหตุ
 • <fqdn></fqdn>ตัวยึดที่แสดงถึงชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) ของเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ ได้
 • <port></port>ตัวยึดที่แสดงถึงพอร์ตที่ของเซิร์ฟเวอร์มิเรอร์ได้


การแก้ไข

sql Server 2005 Service Pack 3

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 13 สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2438344แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 13 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
960598สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
Microsoft SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 กับการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ assertion ของ SQL Server ที่บันทึกไว้ในแฟ้มของ SQL Server Errorlog เมื่อคุณเริ่มต้นบริการ SQL Server ใน SQL Server 2005 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

981273FIX: A SQL Server assertion is logged in the SQL Server Errorlog file when you restart the SQL Server service in SQL Server 2005

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2403218 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
Keywords: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2403218 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2403218

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com