" <mapname.btm>: Caught ข้อยกเว้น" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามใช้ Visual Studio Team System 2010 TFS เพื่อสร้าง และปรับใช้โครงการ BizTalk 2009 ที่ประกอบด้วยการแมปที่อ้างอิงกับ schema ในโครงการอื่น </mapname.btm>

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 2406405 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณสามารถสร้างโครงการ Microsoft BizTalk 2009 ใน Microsoft Visual Studio 2008
  • โครงการ BizTalk 2009 ประกอบด้วยการแมปที่อ้างอิงกับ schema ในโครงการอื่น
  • คุณสามารถใช้ Microsoft Visual Studio Team มูลฐาน Server (TFS) 2010 เพื่อสร้าง และปรับใช้โครงการ
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้:
<mapname.btm></mapname.btm>: ข้อยกเว้น Caught: การแมปประกอบด้วยการอ้างอิงถึงโหนด schema ที่ไม่ถูกต้อง อาจมีเปลี่ยนแบบแผน ลอง reloading แมปในแมปเปอร์การ BizTalk XPath XSD ของโหนดคือ: / * [local-name() = ' <schema> '] / * [()ภายในชื่อ = 'FaultMessage'] / * [()ภายในชื่อ = 'หัวข้อ'] / * [()ภายในชื่อ = 'โปรแกรมประยุกต์'] </schema>

สาเหตุ

กระบวนการสร้าง TFS 2010 ใช้ MSBuild 4.0 การอ้างอิงแอสเซมบลีภายในโครงการ BizTalk สามารถมีชื่อว่าบางส่วน แก้ไขตั้งแต่ MSBuild 4.0 โหลดแอสเซมบลีแทนของแอสเซมบลีเหล่านี้รุ่น.NET Framework 3.5 รุ่น.Net Framework 4.0, schema ที่อ้างอิงจะไม่ได้อย่างถูกต้อง โดยคอมไพเลอร์ mapper BizTalk

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk โปรแกรมแก้ไขด่วนเพื่อแก้ไขปัญหานี้ถูกรวมใน 1 สะสมของการปรับปรุงสำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:

2429050แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 1 สำหรับ 2009 เซิร์ฟเวอร์ BizTalk

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการที่แยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี BizTalk Server 2009 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Biztalkcommon.targetsไม่สามารถใช้งานได้10,68107 Sep 201018:08ไม่สามารถใช้งานได้
Microsoft.biztalk.mapper.compiler.dll3.8.443.2157,57607 Sep 201018:08x86
Microsoft.biztalk.mapper.om.dll3.8.443.2128,88807 Sep 201018:08x86
Microsoft.biztalk.schemaeditor.dll3.8.443.2214,91207 Sep 201018:08x86
Microsoft.biztalk.tom.dll3.8.443.2874,35207 Sep 201018:08x86
Microsoft.biztalk.tom.dll3.8.443.2874,35207 Sep 201018:08x86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.base.dll3.8.443.232,66407 Sep 201018:08x86
Microsoft.visualstudio.biztalkproject.buildtasks.dll3.8.443.241,38407 Sep 201018:08x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลอ้างอิง


เมื่อต้องการใช้ TFS 2010 คุณสามารถใช้ Visual Studio Team System 2008 Service Pack 1 ที่มีการส่งต่อความเข้ากันได้ Update สำหรับ 2010 Server มูลฐานทีมติดตั้ง หรือ Microsoft Visual Studio Team Explorer 2010 อาจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงความเข้ากันได้ไปข้างหน้า แวะไปที่เว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2003907ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมแก้ไขด่วนของ BizTalk Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 2406405 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 ธันวาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Branch
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Developer
  • Microsoft BizTalk Server 2009 Standard
  • Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2010
Keywords: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbiztalk2009presp1fix kbmt KB2406405 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:2406405

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com