Straipsnio ID: 2409264 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Prie? prad?dami naudoti Outlook Express si?sti ir gauti el. lai?kus, jums reikia u?siregistruoti. J?s galite tur?ti daugiau nei vien? s?skait?-verslo, pirkimas internetu, ir t.t.- ir kiekvienas asmuo, kuris naudojasi j?s? kompiuteriu gali tur?ti savo, visi?kai atskira s?skaita. Outlook Express grak??iai rankenos viskas.

Daugiau informacijos

Prad?ti "Outlook Express"

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Sukurti Outlook Express el. pa?to abonement?

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Nustatyti interneto el. pa?to abonement?

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

U?daryti Outlook Express

Spauskite ?ia, kad per?i?r?tum?te arba pasl?ptum?te i?sami? informacij?

Nuorodos

Daugiau informacijos apie "Outlook Express", apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
"Outlook" palaikym?
Jei negalite si?sti arba gauti el. lai?kus ? "Outlook Express", apsilankykite ?ioje "Microsoft" svetain?je:
Trik?i? diagnostika "Outlook Express"
Kaip sukonfig?ruoti outlook d?l kai kuri? populiariausi? el. pa?to paslaug? teik?j?, apsilankykite ?iose interneto svetain?se:
Sukonfig?ruoti Outlook Express "Google Gmail"
Sukonfig?ruoti Outlook Express Yahoo pa?to
Sukonfig?ruoti Outlook Express Comcast XFINITY pa?to

Savyb?s

Straipsnio ID: 2409264 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 19 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Outlook Express 5.5
  • Microsoft Outlook Express 6.0
Rakta?od?iai: 
kbaccounts kbmbsemail kbcip kbmt KB2409264 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 2409264

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com