Identifikator ?lanka: 2409264 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Rezime

Da biste Outlook Express mogli da koristite za slanje i prijem e-po?te, treba da podesite nalog. Mo?ete imati vi?e naloga ? za posao, kupovinu na mre?i i tako dalje ? i svaka osoba koja koristi ra?unar mo?e imati svoj potpuno odvojeni nalog. Outlook Express nesmetano upravlja svim nalozima.

Dodatne informacije

Pokrenite Outlook Express

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Pode?avanje Outlook Express naloga e-po?te

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Pode?avanje naloga e-po?te zasnovanog na Vebu

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Zatvaranje programa Outlook Express

Kliknite ovde da biste prikazali ili sakrili detaljne informacije

Reference

Vi?e informacija o programu Outlook Express potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Podr?ka za Outlook
Ako ne mo?ete da ?aljete ili primate e-poruke u programu Outlook Express, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Re?avanje problema u programu Outlook Express
Da biste saznali kako mo?ete da podesite Outlook za neke od popularnih dobavlja?a e-po?te, posetite slede?e Veb lokacije:
Pode?avanje programa Outlook Express za Google Gmail
Pode?avanje programa Outlook Express za Yahoo Mail
Pode?avanje programa Outlook Express za Comcast XFINITY Mail
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2409264 - Poslednji pregled: 28. februar 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
  • Microsoft Outlook Express 5.5
  • Microsoft Outlook Express 6.0
Klju?ne re?i: 
kbaccounts kbmbsemail kbcip KB2409264

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com